Psaltari .

LVI. Psalmi .

 

LAT. LV. Tämä on myös RucousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalata suurimmas tuscasans/ ja tunnusta hänen autuudens toiwoxi ja turwaxi/ v. 2.
osotta wihollistens cawalat juonet/ ja ano että Jumala rangaisis heitä/ v. 6.
lohdutta idzens Jumalan läsnäolemisella/ v. 9.
lupa olla Jumalalle kijtollinen ja cuuliainen/ v. 11.

 

Ps 56:1 Dawidin cullainen cappale mykäst mettisest muucalaisten seas/ cosca Philisterit käsitit hänen Gathis.
Ps 56:2 JUmala ole minulle armollinen: sillä ihmiset tahtowat sulloa minua alas/ jocapäiwä he sotiwat/ ja ahdistawat minua.
Ps 56:3 Minun wiholliseni sullowat minua alas jocapäiwä: sillä moni soti ylpiäst minua wastan.
Ps 56:4 Cosca minä pelkän/ nijn minä toiwon sinuun.
Ps 56:5 Minä ylistän Jumalan sanan/ Jumalaan minä toiwon/ ja en pelkä mitä liha minulle tekis.
Ps 56:6 Jocapäiwä he minun sanani wääryttelewät/ caicki heidän ajatuxens owat minua wahingoittaxens.
Ps 56:7 He pitäwät yhtä ja wäijywät/ ja ottawat minun candapäästäni waarin/ cuinga he minun sieluni käsitäisit.
Ps 56:8 Mitä he paha tekewät/ jopa se on annettu andexi/ Jumala sencaltaisia ihmisiä syöskön alas ilman armoita.
Ps 56:9 Lue minun paconi/ pane minun kyyneleni leilijs/ sinä heitä luet ilman epäilemätä.
Ps 56:10 Silloin pitä minun wiholliseni pakeneman tacaperin/ cosca minä huudan/ nijn minä huomaidzen/ ettäs minun Jumalan olet.
Ps 56:11 Minä ylistän Jumalan sanan/ minä ylistän HERran sanan.
Ps 56:12 Jumalaan minä toiwon/ ja en pelkä mitä ihminen minun tekis ?
Ps 56:13 Minä olen sinulle Jumala luwannut/ kijttä sinua.
Ps 56:14 Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni cuolemasta/ minun jalcani langemisesta/ että minä waellaisin Jumalan edesä/ eläwitten walkeudes.

Vers. 1. Mykäst ) Dawidin täydyi olla myckänä cuin mettinen/ se on/ alallans/ wai/ ja ei canda Saulin päälle Philisterein edes.
v. 8. Moni ) Saulin palweliat ajawat minua pois/ että minun täyty olla maan culkiana.
v. 9. Luet ) sinnä tiedät cuinga monda heitä on/ ja et unhota heitä.