Psaltari .

XCII. Psalmi .

 

LAT. XCI. ON Kijtos ja LohdutusPsalmi/ josa Propheta ilman hellittämätä lupa ilmoitta Jumalan ijancaickista wanhurscautta ja hywyttä/ v. 2.
ettei hän anna täsä mailmas jumalattomain cauwan menestyä/ v. 6.
mutta hän wirgotta jumalisia/ ja saldi heidän olla waurana wijmeiseen ikään/ nijncuin palmupuun/ v. 11.
että hänen laupiudens ylistettäisin ijancaickisest/ v. 16.

 

Ps 92:1 Psalmi Sabbathina weisattapa.
Ps 92:2 HYwä on HERra kijttä/ ja weisata kijtost sinun nimelles sinä caickein ylimmäinen.
Ps 92:3 Amulla julista sinun armos/ ja ehtona sinun totuuttas.
Ps 92:4 Kymmenen kielisellä ja Psaltarilla/ soittain candeleilla.
Ps 92:5 Sillä sinä ilahutit minua HERra/ weisaten sinun tegoistas/ ja minä kerscan sinun kätes töitä.
Ps 92:6 HERra/ cuinga sinun tecos owat nijn suuret ? sinun ajatuxes owat ylön sywät.
Ps 92:7 Hullu ei usco sitä/ ja tompeli ei ymmärrä nijtä.
Ps 92:8 Jumalattomat wiherjöidzewät nijncuin ruoho/ ja pahointekiät caicki cucoistawat/ sijhenasti cuin he huckuwat ijancaickisest.
Ps 92:9 Mutta sinä HERra olet corkein/ ja pysyt ijancaickisest.
Ps 92:10 Sillä cadzo/ sinun wihollises HERra/ cadzo/ sinun wihollises pitä catoman/ ja caicki pahantekiät pitä hajotettaman.
Ps 92:11 Mutta minun sarweni tule corgotetuxi nijncuin yxisarwisen/ ja minä woidellan tuorella öljyllä.
Ps 92:12 Ja minun silmäni näkewät ihastuxens wihollisistani/ ja minun corwani cuulewat ilons pahoista/ jotca heitäns asettawat minua wastan.
Ps 92:13 Wanhurscas wiherjöidze nijncuin palmupuu/ hän caswa nijncuin Cedripuu Libanonis.
Ps 92:14 Jotca owat istutetut HERran huonesa/ wiherjöidzewät meidän Jumalam cartanoisa.
Ps 92:15 He wesoiwat wielä wanhudesans/ hedelmöidzewät ja tuorehtuwat.
Ps 92:16 Ja he julistawat että HERra on nijn hurscas/ minun turwan/ ja ei ole hänesä wääryttä.

Vers. 6. Ylön sywät ) se on/ ihmelliset/ joilla hän meitä nijn autta/ ettei yxikän ihminen ymmärrä sitä.
v. 11. Woidellan ) Että minä tulisin iloisexi.
v. 16. Wääryttä ) Ei hän cadzo yhdengän muoto/ eikä auta jumalatoinda asiata/ waicka he nijn luulewat.