Psaltari .

XXXVIII. Psalmi .

 

LAT. XXXVII. ON jalo catumusPsalmi/ jolla Dawid/ ollesans caickein suurimmas ahdistuxes synnin tähden/ rucoile hartast/ ettei Jumala rangaisis händä wihasans/ waan armollisest curitais/ v. 2.
walitta surkiast syndeins paljoutta/ Jumalan ylön rascasta wiha/ omantunnons cauhiutta/ ja synnin myrckyä/ v. 4.
walitta myös wihamiestens ylöncadzetta/ ja wihollistens woima ja pahutta/ v. 12.
pakene Jumalan laupiuteen/ anda idzens hänen isällisen curituxens ala/ ja ano apua wihollisians wastan/ jotca sangen woimalliset owat/ v. 16.

 

Ps 38:1 Dawidin Psalmi/ muistoxi.
Ps 38:2 HERRA älä rangaise minua wihasas/ ja älä curita minua hirmuisudesas.
Ps 38:3 Sillä sinun nuoles owat minuun kijnnitetyt/ ja sinun kätes paina minua.
Ps 38:4 Ei ole terweys minun ruumisani/ sinun uhcauxestas/ ja ei ole rauha minun luisani/ minun syndeini tähden.
Ps 38:5 Sillä minun syndini käywät pääni ylidze/ nijncuin rascas cuorma owat he minulle ylön rascaxi tullet.
Ps 38:6 Minun haawani haisewat ja mätänewät/ minun hulludeni tähden.
Ps 38:7 Minä käyn kymäräs ja cumarruxis/ yli päiwä minä käyn murehisani.
Ps 38:8 Sillä minun cupeni peräti cuiwettuwat/ ja ei ole mitän terweyttä minun ruumisani.
Ps 38:9 Minä olen ylön paljo runneldu ja lyöty ricki/ minä myrisen minun sydämeni kiwusta.
Ps 38:10 HERra sinun edesäs on caicki minun haluni/ ja minun huocauxen ei ole sinulda salattu.
Ps 38:11 Minun sydämen wärise/ minun woiman on minusta luopunut/ ja minun silmäni walkeus ei ole minun tykönäni.
Ps 38:12 Minun ystäwäni ja langoni owat cohdastans minua wastan/ ja cadzowat minun waiwani/ ja minun lähimmäiseni cauwas astuwat.
Ps 38:13 Jotca minun sieluani wäijywät/ he wirittelewät minun eteeni/ ja jotca minulle paha suowat/ he neuwo pitäwät cuinga he wahingoitzisit/ ja sulilla juonilla he kiertäwät ymbäri.
Ps 38:14 Mutta minun täyty olla nijncuin cuuroin/ ja ei mitän cuuleman/ ja nijncuin mykän/ joca ei awaja suutans.
Ps 38:15 Ja minun täyty olla nijncuin se joca ei mitän cuule/ ja jonga suusa ei ole wastausta.
Ps 38:16 Mutta minä odotan sinua HERra/ sinä HERra minun Jumalan cuuldelet minua.
Ps 38:17 Sillä minä ajattelen/ ettei he suingan minusta iloidzis/ jos minun jalcan ainoastans combastuis/ nijn he kerscaisit sangen minusta.
Ps 38:18 Sillä minä olen tehty kärsimän/ ja minun kipun on alati minun edesäni.
Ps 38:19 Sillä minä julistan pahan teconi/ ja murhedin minun syndini tähden.
Ps 38:20 Mutta minun wiholliseni eläwät ja owat wäkewät/ ne owat suuret/ jotca minua syyttömäst wihawat.
Ps 38:21 Ja jotca minulle maxawat pahalla hywän/ ja asettawat heitäns minua wastan/ että minä hywä noudatan.
Ps 38:22 Älä hyljä minua HERra minun Jumalan/ älä ole caucana minusta.
Ps 38:23 Riennä sinuas minua auttaman/ HERra minun apun.

Vers. 1. Muistoxi ) Jumalata kijttä ja nuhdella idzens/ on oikia muisto Jumalast ja idzestäns.
v. 11. Walkeus ) se on/ minun caswon ei ole walistettu ja iloisans/ waan murhellinen ja pimiä.