Psaltari .

XXII. Lucu.

 

LAT. XXI. ON juuri jalo ennustus Christuxen pijnasta/ cuolemasta ja nousemisesta cuolluista/ josa Dawid puhu ne Christuxen sanat jotca hän monen sadan ajastajan perästä ristin päällä puhuwa oli: walitta hänens olewan Jumalalda peräti hyljätyn/ v. 2.
sano/ Isäin rucouxet cuulluxi/ mutta hän on caickein pilckain ala hyljätty/ v. 5.
wahwista idzens taas uscolla/ muistaden Jumalan endisiä hywiä töitä/ v. 10.
walitta wihollistens julmutta/ ja hänen ylön suuria waiwojans/ v. 13.
rucoile Jumalalda apua/ v. 20.
lupa kijtoxia/ ja neuwo caickia jumalisia kijttämän/ v. 23.
Ennusta Christuxen waldacunnasta ja seuracunnasta/ joca Judalaisista ja pacanoista/ Evangeliumin opilla coco mailmas piti coottaman/ v. 27.

 

Ps 22:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ peurasta jota warhain wäijytän.
Ps 22:2 MInun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun hyljäisit ? minä pargun/ waan minun apun on caucana.
Ps 22:3 Minun Jumalan/ päiwällä minä huudan/ ja et sinä wasta/ ja en myös yöllä waickene.
Ps 22:4 Sinä olet pyhä/ joca asut Israelin kijtoxes.
Ps 22:5 Meidän Isäm toiwoit sinuun/ ja cuin he toiwoit/ nijn wapadit heitä.
Ps 22:6 Sinua he huusit/ ja wapadettin/ sinuun he turwaisit/ ja ei tullet häpiään.
Ps 22:7 Mutta minä olen mato ja en ihminen/ ihmisten pilcka ja Canssan ylöncadze.
Ps 22:8 Caicki jotca minun näkewät/ häwäisewät minua/ wääristelewät huulians/ ja päätäns pudistawat.
Ps 22:9 Hän walitta HERralle/ hän wapahtacon hänen/ hän auttacon händä/ jos hän mielisty häneen.
Ps 22:10 Sillä sinä olet minun wetänyt ulos äitini cohdusta/ sinä olit minun turwan/ ollesani wielä äitini rinnalla.
Ps 22:11 Sinun päälles minä olen heitetty äitini cohdusta/ sinä olet minun Jumalan hamast äitini cohdusta.
Ps 22:12 Älä caucana ole minusta: sillä ahdistus on läsnä/ ja ei ole auttajata.
Ps 22:13 Suuret mullit owat minun pijrittänet/ lihawat härjät kiersit minun ymbärins.
Ps 22:14 Heidän kitans awaisit he minua wastan/ nijncuin raatelewa ja kiljuwa Lejoni.
Ps 22:15 Minä olen caattu ulos nijncuin wesi/ ja minun luuni owat caicki hajotetut/ minun sydämen on nijncuin sulattu medenwaha minun ruumisani.
Ps 22:16 Minun woiman on cuiwettu nijncuin cruusin muru/ ja minun kielen tarttu suuni lakeen/ ja sinä panet minun cuoleman tomuun.
Ps 22:17 Sillä coirat owat minun pijrittänet/ ja julmain parwi asetti hänens minun ymbärilleni/ he läwistit minun käteni ja jalcani.
Ps 22:18 Minä lukisin caicki minun luuni/ mutta he cadzelit ja näit ihastuxens minusta.
Ps 22:19 He jacawat heillens minun waatteni/ ja heittäwät minun hamestani arpa.
Ps 22:20 Mutta sinä HERra älä ole caucana/ minun wäkewyden riennä minun auxeni.
Ps 22:21 Pelasta minun sielun miecasta/ ja minun ainocaisen coirilda.
Ps 22:22 Wapada minua Lejonin suusta/ ja päästä minun yxisarwillisista.
Ps 22:23 MInä saarnan sinun nimes weljilleni/ minä ylistän sinua seuracunnas.
Ps 22:24 Ylistäkät HERra te jotca händä pelkät/ coco Jacobin siemen cunnioittacon händä/ ja cawattacon händä caicki Israelin siemen.
Ps 22:25 Sillä ei hän hyljännyt eikä cadzonut ylön köyhän radollisutta/ eikä käändänyt caswoans hänestä pois/ ja cuin se händä huusi/ cuuli hän sitä.
Ps 22:26 Sinua minä ylistän suuresa seuracunnasa/ minä maxan lupauxeni heidän edesäns/ jotca händä pelkäwät.
Ps 22:27 Radolliset syöwät ja rawitan/ ja jotca HERra edziwät/ pitä händä ylistämän/ heidän sydämens elä ijancaickisest.
Ps 22:28 Muistettacan caiken mailman ärijn/ että he käännäisit heitäns HERran tygö/ ja cumartacan händä caicki pacanain sucucunnat.
Ps 22:29 Sillä HERralla on waldacunda/ ja hän wallidze pacanain seas.
Ps 22:30 Caicki lihawat maan päällä pitä syömän ja cumartaman/ hänen edesäns polwians notkistaman/ caicki jotca tomusa macawat/ ja jotca surusans eläwät.
Ps 22:31 Hänen pitä saaman siemenen joca händä palwele/ HERrasta pitä ilmoitettaman lasten lapsijn.
Ps 22:32 He tulewat ja hänen wanhurscauttans saarnawat syndywälle Canssalle/ että hän sitä teke.

Vers. 4. Kijtoxes ) se on/ pyhäs Canssas/ josa sinua kijtetän Israelis.
v. 18. Ihastuxens ) se on/ he sammuttawat minuun wihans.
v. 30. Lihawat ) se on/ äweriät ja woimalliset: Jotca tuhwas owat/ owat waiwaiset ja onhet/ jotca waiwalla ja murhella eläwät/ jotca cuoleman walmit owat/ caicki pitä Christusta rucoileman.