Psaltari .

CXIII. Psalmi

 

LAT. CXII. NEuwo caickia Jumalan palwelioita ahkerast ylistämän ja kijttämän Jumalata Caickiwaldiasta/ surun ja murhen edest/ jonga hän jocapäiwä pitä köyhist ja radollisist/ v. 1.
erinomaisest/ että hän corgotta heitä tomusta/ v. 8.
autta hedelmättömiä pilcastans ja pane cunniaan/ v. 10.

 

Ps 113:1 Halleluja. KIjttäkät HERra/ kijttäkät te HERran palweliat/ kijttäkät HERran nime.
Ps 113:2 Kijtetty olcon HERran nimi/ nyt ja ijancaickisest.
Ps 113:3 Auringon coitosta hänen laskemisens asti/ olcon HERran nimi kijtetty.
Ps 113:4 HERra on corkia ylidze caickein pacanain/ ja hänen cunnians käy nijn lewiäldä cuin taiwas on.
Ps 113:5 Cuca on nijncuin HERra meidän Jumalam ? joca nijn corkialla asu ?
Ps 113:6 Ja cuitengin cadzo alimmaisia/ taiwasa ja maasa.
Ps 113:7 Joca köyhän tomusta ylendä/ ja waiwaisen logasta corgotta.
Ps 113:8 Istuttaxens händä päämiesten siwuun/ ja hänen Canssans päämiesten siwuun.
Ps 113:9 Joca hedelmättömät saatta huoneseen asuman/ että hän riemuisexi lasten äitixi tule. Halleluja.