Propheta  Jesaia .

LIII.  Lucu .

JUmala idze puhu täsä ensist Pojastans Christuxest/ että hänen pitä corgotettaman/ cuitengin oli moni hänen köyhän muotons tähden pahenduwa/ mutta wijmein oli moni nöyryttäwä idzens ja uscowa hänen päällens/ erinomattain pacanat jotca ei mitän ennen sijtä ollet cuullet/ v. 13.
Propheta walitta sijtte Apostolein nimellä/ että harwat Judalaisist tahdoit usco hänen päällens/ v. 1.
hänen nöyrän sucuns/ muotons ja kärsimisens tähden/ v. 2.
cuitengin/ sano Propheta/ kärsei hän caickia näitä wiattomast meidän syndeim tähden/ että me wapadettaisin/ v. 4.
HERra lupa wijmein että sijttecuin hän pijnan ja cuoleman oli kärsinyt/ oli hän saapa paljo siemendä/ ja elämän cauwan/ tekemän myös hänen tundemisellans monda wanhurscaxi/ et. v. c 10.


Jes 53:1 MUtta cuca usco meidän saarnam? ja kenelle HERran käsiwarsi ilmoitetan?
Jes 53:2 Sillä hän putcahta hänen edesäns nijncuin wesa/ ja nijncuin juuri cuiwasta maasta. Ei hänellä ole ensingän muoto eikä cauneutta/ me näimme hänen/ waan ei ollut hänellä meille kelpawata muoto.
Jes 53:3 Hän oli caickein ylöncadzottapa ja caickein halwin/ kipua ja sairautta täynäns. Hän oli nijn ylöncadzottu/ ettei kengän kehdannut cadzo hänen päällens/ sentähden en me händä minäkän pitänet.
Jes 53:4 TOtisest hän candoi meidän sairaudem ja meidän kipum hän sälytti päällens/ mutta me pidim hänen Jumalalda rangaistun/ piestyn ja waiwattun.
Jes 53:5 Waan hän on haawoitettu meidän pahain tecoim tähden/ ja meidän syndeim tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päälläns/ että meille rauha olis/ ja hänen haawains cautta olemma me paratut.
Jes 53:6 Me waelsimma caicki exyxis nijncuin lambat/ ja idecukin poickeis omalle tiellens.
Jes 53:7 Mutta HERra heitti caicki meidän wäärydem hänen päällens. Cosca hän rangaistin ja waiwattin/ nijn ei hän suutans awannut. Nijncuin caridza joca teuraxi wiedän/ ja nijncuin lammas joca keridziäns edes waickene/ ja ei suutans awa.
Jes 53:8 MUtta hän on otettu pois ahdistuxest ja duomiost/ cuca tietä hänen elämäns pituden? sillä hän on siwalttu pois eläwitten maalda/ cosca hän minun Canssani pahain tecoin tähden rangaistin.
Jes 53:9 Hän on haudattu nijncuin jumalattomat/ ja cuollut nijncuin ricas. Ei hän kellengän wääryttä tehnyt/ eikä petost ollut hänen suusans/ mutta HERra tahdoi hänen nijn piestä sairaudella.
Jes 53:10 Cosca hän on hengens wicauhrixi andanut/ nijn hän saa siemenen ja elä cauwan/ ja HERran aiwoitus on hänen kädesäns menestywä.
Jes 53:11 Että hänen sieluns on työtä tehnyt/ saa hän ilons nähdä/ ja on rawittu. Ja hänen tundemisens cautta minun wanhurscas palwelian monda wanhurscautta: sillä hän canda heidän syndins. Sentähden annan minä hänelle monda suurexi saalixi/ ja hänelle pitä wäkewät raateluxexi oleman.
Jes 53:12 Sentähden andoi hengens cuolemaan/ ja oli pahantekiäin caltaisexi luettu. Hän candoi monen synnit/ ja rucoili pahantekiäin edestä.

Vers. 13. Minun palwelian ) Sup. 42:1. Että tämä caicki ymmärretän Christuxest/ nähdän monesta paicasta Udes Testamendis/ jotca tästä lugusta Christuxesta puhuwat/ nijncuin myös idze textistä.
v. 14. Hänen muotons on rymembi ) se on hänen köyhydens/ kärsimisens ja cuolemans tähden/ on hän monelda cadzottu ylön. Zach. 9:9.
v. 2. Cuiwasta maasta ) se on/ Cuningas Dawidin sugusta/ joca oli joutunut alas/ Sup. 11:1. t. v 8. Cuca tietä hänen elämäns pituuden ) se on/ hän on taas nousewa cuolluist ja eläwä/ ja cuolemalla ei pidä mitän walda oleman hänesä enä/ Rom. 6:9. Heb. 7:24.
v. 9. Nijncuin ricas ) Joca luotta rickauteens/ se on jumalatoin. Nijn Christus ristinnaulittin/ ja hänen hautans sotawäeldä warjeldin/ nijncuin jumalattoman ryöstäjän/ joca muilda olis jotakin ottanut.
v. 10. Saa siemenen ) se on/ monda jotca uscowat hänen päällens/ ja tulewat hänen lapsexens. ( HERran aiwoituxen ) se on/ hänen tahtons ja tecons/ jotca owat hänen mielesäns/ nimittäin/ ihmisten pelastus.