Propheta  Jesaia .


XVIII.  Lucu .

JEsaia ennusta Murjanin maan Canssa wastan/ v. 1.
että ne piti myös cukistettaman/ v. 3.
mutta nijn/ että cuitengin monda heistä piti aicanans tuleman käätyxi Israelin Jumalan tygö/ v. 7.


Jes 18:1 WOi sitä maata joca waelda sijpein warjon alla/ tällä puolella Ethiopian wirtoja/
Jes 18:2 Joca sanan lähettä merelle/ ja culke wedellä ruocoisesa hahdesa: Mengät nopiast matcan sanansaattajat/ sen Canssan tygö joca rewäisty ja ryöstetty on/ sen Canssan tygö joca julmembi on cuin jocu muu/ sen Canssan tygö joca siellä ja täällä mitattu ja tallattu on/ jonga maa wirtain hallus on.
Jes 18:3 Te caicki jotca asutta maan päällä/ ja te cuin maasa oletta/ saatte nähdä cuinga lippu nostetan wuorella/ ja cuulla cuinga waskitorwella soitetan.
Jes 18:4 Sillä näin sano HERra minulle: minä olen hiljaxens ja cadzelen minun majastani/ nijncuin palawus joca saten cuiwa/ ja nijncuin caste elonajan palawudes:
Jes 18:5 Sillä ennen elonaica/ cosca tulo walmixi tule/ ja röhkömarjat kypsendywät/ täyty oxat leicata sirpillä/ ja wijnapuut hacata/ ja heittä pois:
Jes 18:6 Nijn että ne jätetän coconans linnuille wuorten päällä/ ja eläimille maasa/ nijn että linnut suwella tekewät sijhen pesäns/ ja caickinaiset eläimet macawat sijnä talwella.
Jes 18:7 Silloin se rewitty ja ryöstetty Canssa/ joca julmembi on cuin jocu muu/ joca siellä ja täällä mitattu ja tallattu on/ jonga maa wirtain hallus on/ tuo HERralle Zebaothille lahjoja/ sijhen paickan josa HERran Zebaothin nimi on/ Zionin wuoren tygö.

Vers. 1. Sitä maata ) Se maa on Egyptin ja punaisen meren wälillä/ Niluxen wirran tykönä/ jonga asuwaiset cudzutan Troglotiläisixi/ Egyptiläisixi/ Arabialaisixi ja Ismaelitereixi: sillä näillä owat hahdet ruogoista/ nijncuin Plinius kirjoitta/ lib. 7. nat. hist. cap. 56. & lib. 13. cap. 11. ja kerscawat idzens sijtä/ että he eläwät ryöstöstä ja warcaudesta.
v. 7. Tuo HERralle ) Tämä on ennustettu Christuxen ajasta/ ja silloin täytetty.