Propheta  Jesaia .

XX.  Lucu .

PRopheta saa käskyn/ että hänen pitä idzens häijyst waatettaman/ sixi merkixi/ että Assyrian Cuningas oli Egyptiä ja Ethiopiata cowin waiwawa/ v. 1.
etc.


Jes 20:1 SInä wuonna cuin Tarthan tuli Asdodijn/ jonga Assyrian Cuningas Sargon oli lähettänyt/ ja sodei Asdodia wastan ja woitti sen:
Jes 20:2 Silloin puhui HERra Jesaian Amoxen pojan cautta/ ja sanoi: mene ja rijsu säcki cupeistas ja kengät jalgoistas/ ja hän teki nijn/ ja käwi alasti ja paljain jalgoin.
Jes 20:3 Sanoi sijs HERra: nijncuin minun palwelian Jesaia käy alasti ja paljailla jalgoilla/ colmen ajastajan merkixi ja ihmexi Egyptille ja Ethiopialle:
Jes 20:4 Nijn on Assyrian Cuningas ajawa sitä fangittua Egyptiä/ ja häwitettyä Ethiopiata/ sekä nuoria että wanhoja/ alastomia ja paljasjalcaisia/ paljastetun häwyn cansa/ Egyptille häwyxi.
Jes 20:5 Ja heidän pitä peljästymän ja häpemän Ethiopiata/ johon he idzens luotit/ ja sitä wastan Ethiopian Egyptiläisiä/ joista he idzens kerscaisit.
Jes 20:6 Ja näiden luotoin asuwaiset pitä silloin sanoman: ongost se meidän turwam/ johonga me olemma paennet apua saaman/ että me Assyrian Cuningalda pelastettaisin? cuin caunist me olemma pääsnet.

Ver. 1. Sargon ) Tämä luullan Sanheribixi: sillä hänen päämiehens jonga hän lähetti Jerusalemijn/ cudzuttin myös Tarthanixi/ nijncuin tämäkin/ josta luetan 4. Reg. 18:17.
v. 2. Alasti ja paljain jalgoin ) Ei ärmätit eikä paljasjalcaiset munkit taida tällä heitäns wastata/ muutoin jollei he wahwista saanens sencaltaista käskyä/ cuin Jesaia täsä sai.