Propheta  Jesaia .

XLIV.  Lucu .

HERra lohdutta wielä hänen Canssans/ erinomaisest/ että hän tahto wuodatta hänen hengens/ ja Evangeliumin runsan lohdutuxen heidän siemenens päälle/ ja että monda muuta on tulewat HERran tygö/ ja cudzutan hänen Canssaxens/ v. 1.
heidän pitä ainoastans rippuman hänesä/ ja tietämän hänen olewan ainoan heidän Jumalans ja wapahtajans/ v. 6.
mutta epäjumalain tekiät olewan caicki tyhmät/ jotca ei ymmärrä heidän epäjumalains turhutta/ v. 9.
neuwo heitä sitä tutkisteleman/ ja hänesä rippuman/ sillä hän anda heille caicki heidän syndins andexi/ v. 21.
lupa tehdä noidat walhetteliaxi/ ja wahwista hänen Prophetains sanat/ että Jerusalem tulis raketetuxi jällens hänen palwelians Corexen käskyn cautta/ v. 24.

Jes 44:1 NIin cuule nyt minun palwelian Jacob/ ja Israel jonga minä walidzin.
Jes 44:2 Näin sano HERra/ joca sinun tehnyt ja walmistanut on/ joca sinua autti hamast äitis cohdusta. Älä pelkä minun palwelian Jabob/ ja sinä hurscas/ jonga minä walidzin.
Jes 44:3 Sillä minä tahdon wuodatta wedet janowaisen päälle/ ja wirrat carkian päälle. Minä tahdon wuodatta minun hengeni sinun siemenes päälle/ ja minun siunauxeni sinun jälkentulewaistes päälle.
Jes 44:4 Että he caswaisit nijncuin ruoho/ ja nijncuin pajut wesiwirtain tykönä.
Jes 44:5 Tämän pitä sanoman: HERran minä olen/ ja se pitä Jacobin nimen alla cudzuttaman. Ja tämän pitä idzens omalla kädelläns HERralle kirjoittaman/ ja pitä nimitettämän Israelin nimellä.
Jes 44:6 Näin sano HERra Israelin Cuningas/ ja hänen pelastajans HERra Zebaoth: Minä olen ensimäinen ja minä olen wijmeinen/ ja paidzi minua ei ole yhtän Jumalata.
Jes 44:7 Ja cuca on minun caltaisen/ joca cudzu ja ilmoitta/ ja sen minulle walmista? minä joca asetan Canssat mailman algusta:
Jes 44:8 Anna heidän ilmoitta merkejä ja mitä tulewa on? Älkät peljätkö ja älkät hämmästykö: Engö minä silloin andanut cuulla ja ilmoitta sitä sinulle? Sillä te oletta minun todistajani/ Ongo jocu Jumala paidzi minua? Ei ole yhtän lohdutust/ en minä tiedä ketän.
Jes 44:9 EPäjumalain tekiät owat caicki turhat/ ja mistä he paljon pitäwät/ ei ole mitän tarpellinen/ He owat heidän todistajans/ ja ei näe mitän/ eikä mitän ymmärrä/ sentähden pitä heidän häpiään tuleman.
Jes 44:10 Cutca owat ne cuin Jumalan tekewät/ ja walawat epäjumalan/ joca ei mihingän kelpa.
Jes 44:11 Cadzo/ caicki heidän cumpanins tulewat häpiään: sillä he owat tekiät ihmisist. Jos he caicki coconduisit/ nijn heidän pitä cuitengin pelkämän ja häpiään tuleman.
Jes 44:12 Yxi taco rauta pihdeillä/ pitä sen hijlisä/ ja walmista sen wasaralla/ ja taco sitä caikella hänen käsiwartens wäellä/ kärsi myös nälkä sijhenasti ettei hän enä woi/ eikä juo wettä/ sijhenasti cuin hän näändy.
Jes 44:13 Toinen weistele puuta ja mitta sitä nuoralla/ ja arwoittele sen langalla/ ja hacka sen/ ja pijrittä sen Cirklillä/ ja teke sen miehen cuwaxi/ nijncuin caunixi ihmisexi/ jonga pidäis asuman huonesa.
Jes 44:14 Hän käy puiden seas medzäsä/ hacataxens Cedripuita/ ja ottaxens Böökiä ja Tamme/ ja Cedripuuta joca istutettu on/ ja satesta on caswanut/
Jes 44:15 Joca kelpa ihmisille poltta/ josta lämmitellä saadan/ jonga palamisella myös leipiä kypsetän: Sijtä hän teke jumalan ja palwele sitä/ hän teke sijtä epäjumalan/ ja lange sen eteen polwillens.
Jes 44:16 Puolen poltta hän tulesa/ ja toisen puolen tykönä syö hän liha/ hän paista paistin ja rawidze idzens/ lämmittä idzens/ ja sano: hoi/ minun helle/ minä iloidzen tulesta.
Jes 44:17 Mutta jäänestä teke hän jumalan/ epäjumalaxens/ sen eteen lange hän polwillens/ ja cumartele sitä/ rucoile ja sano: wapahda minua: sillä sinä olet minun jumalan.
Jes 44:18 Ei he tiedä eikä ymmärrä mitän: sillä he owat sowaistut/ nijn että heidän silmäns ei näe mitän/ ja heidän sydämens ei äckä mitän.
Jes 44:19 Ja ei he johdata sydämeens/ ei ole sijnä yhtän toime eli järke/ että he sijttekin ajattelisit: minä olen puolen polttanut tules/ ja olen hijlillä kypsendänyt leipiä/ ja paistanut liha ja syönyt: pidäiskö minun nyt tekemän sen/ cuin jäänyt on/ cauhistuxexi? ja pidäiskö minun cumartaman cando?
Jes 44:20 Hän elättä idzens tuhwalla/ hänen wimmattu sydämens pettä hänen/ ettei hän taida sieluans pelasta/ ei hän cuitengan ajattele: eikö petos ole minun oikiasa kädesäni?
Jes 44:21 AJattele sitä Jacob ja Israel: sillä sinä olet minun palwelian/ minä olen sinun walmistanut/ ettäs minun palwelian olisit/ Israel älä minua unohda.
Jes 44:22 Minä pyhin sinun pahat tecos pois nijncuin pilwen/ ja sinun syndis nijncuin sumun/ käännä sinuas minun puoleen: sillä minä sinun lunastin.
Jes 44:23 Iloitcat te taiwat: sillä HERra idze sen teki/ ihastu sinä maa täällä alhalla/ pauckucat te wuoret ihastuxella/ medzä ja caicki hänen puuns: sillä HERra lunasti Jacobin/ ja on Israelis cunnialinen.
Jes 44:24 NÄitä sano HERra sinun lunastajas/ joca sinun äitis cohdusta walmistanut on: Minä olen se HERra joca caicki teke/ joca taiwat yxinäni wenytän/ ja lewitän maan ilman apulaiseta.
Jes 44:25 Joca noitain merkit tyhjäxi teen/ ja tietäjät teen hulluxi. Joca wijsat ajan tacaperin/ ja heidän taitons teen hulludexi.
Jes 44:26 Mutta hän wahwista hänen palwelians sanan/ ja hänen käskyläistens neuwon täyttä. Joca Jerusalemille sano: ole asuwa: ja Judan Caupungeille: olcat raketut/ ja minä heidän aukions nostan.
Jes 44:27 Minä joca sywydelle sanon: loppucat: ja wirroille: cuiwucat.
Jes 44:28 Minä joca sanon Corexelle: hän on minun paimenen/ ja hänen pitä caiken minun tahtoni täyttämän. Nijn että Jerusalemille sanotan: ole rakettu: ja Templille: ole perustettu.

Vers. 5. Tämän pitä sanoman ) se on/ täällä ja siellä ja joca paicas on Christus olewa pacanain seas.
V. 6. Paidzi minua ei ole yhtän ) Ei tällä kieldä pojan olewan myös Jumalan caltaisen Isän cansa: sillä ei hän ole jocu muu jumala/ waan yxi Isän cansa. Cyril V. nisi forte ut apud fabulas
V. 23 Teki ) Hän on joca teke/ eikä ainoastans puhu/ nijncuin turhat epäjumalat.
V. 26 Hänen palwelians sanan ) se on/ nijden saarnan/ joilla he ihmisiä neuwowat.
V. 28. Corexelle ) Cadzos cuinga hywin Jumala caicki tietä/ että hän nimelläns nimittä sen Cuningangin/ joca oli käskewä raketa Jerusalemia jällens/ ennencuin hän syndynytkän oli/ ja cosca Jerusalem oli wielä woimasans. Ope sentähden tästä P. Prophetain/ P. kirjoituxen ja Jumalan sanan totuus.