Propheta  Jesaia .

XXXI.  Lucu .

JEsaia nuhtele Judalaisia/ että he pydit apua Egyptiläisildä/ v. 1.
jongatähden Jumala oli heitä rangaisepa/ v. 2.
cuitengin warjelewa ja auttawa Jerusalemita/ v. 4.
neuwo parannuxeen/ v. 6.
sano Assyrialaiset lyötäwän Jerusalemin edes/ v. 8.


Jes 31:1 WOi nijtä jotca menewät alas Egyptin apua kerjämän/ ja luottawat hewoisijn/ ja turwawat waunuijn/ että nijtä on monda/ ja radzasmiehijn/ että he juuri wäkewät owat/ ja ei turwa Israelin Pyhään/ eikä kysy HERra.
Jes 31:2 Mutta hän on wijsas ja anda tulla onnettomuden/ ja ei muuta sanojans/ waan asetta idzens pahain huonetta wastan/ ja pahantekiäin apua wastan.
Jes 31:3 Sillä Egypti on ihminen ja ei Jumala/ ja heidän hewoisens owat liha ja ei hengi. Ja HERra on cocottawa kätens nijn että auttajan pitä hoiperteleman/ ja sen jota autetan pitä langeman/ ja ynnä molemmat toinen toisens cansa huckuman.
Jes 31:4 SIllä nijn sano HERra minulle: nijncuin Lejon ja nuori Lejon kilju saalins päällä/ cosca paimenden joucko huuta sen päällä/ nijn ei se peljästy heidän huudostans/ eikä hämmästy waicka heitä monda on: juuri nijn on HERra Zebaoth menewä ales sotiman Zionin wuorella ja sen corkeudella.
Jes 31:5 Ja HERra Zebaoth on warjelewa Jerusalemi ( nijncuin linnut siwilläns tekewät ) suojelewa/ auttawa/ siellä olewa ja holhowa händä.
Jes 31:6 Palaitcat te Israelin lapset jotca peräti harhaillet oletta:
Jes 31:7 Sillä silloin pitä jocaidzen heittämän pois hänen hopia ja culdaepäjumalans/ joita teidän käten owat tehnet teille synnixi.
Jes 31:8 Ja Assurin pitä langeman/ ei miehen miecalla/ ja pitä culutettaman/ ei ihmisen miecalla/ ja pitä cuitengin pakeneman miecka. Ja hänen nuorucaisens pitä werollisexi tuleman.
Jes 31:9 Ja hänen pitä pelgon tähden menemän hänen callions ohidze/ ja hänen pääruhtinans pitä lippuns edestä pacoon menemän/ sano HERra Zebaoth/ jolla Zionis tuli ja Jerusalemis tottoi on.

Vers. 1. Pahantekiäin ( se on/ Judalaiset jotca sencaltaista apua edzeit.
V. 9. Hänen callions ) se on/ heidän Cuningans. V. eod. Tuli/ ja Jerusalemis tottoi on ) se on/ joca Jerusalemis asu. Waicka HERra on jocapaicas läsnä/ Ier. 23:23: nijn hän cuitengin sanotan asuwan siellä/ josa hänen sanans opetetan/ ja pyhät Sacramentit oikein jaetan.