Propheta  Jesaia .


XVII.  Lucu .

JEsaia ennusta wielä Syrian pääcaupungita Damascua wastan/ että se piti myös cukistettaman muiden Syrian Caupungein cansa/ v. 1.
ja Israelin waldacunda/ että ainoastans harwat piti sijtä jäämän/ v. 4.
että he olit hyljännet heidän HERrans Jumalans/ v. 10.
cuitengin oli Herra rangaisewa sentähden heidän wihollisians/ ja teloittawa heidän/ v. 13.


Jes 17:1 TÄmä on Damascun cuorma: cadzo/ ei Damascun pidä oleman enä Caupungina/ waan rauwennun kiwirouckion.
Jes 17:2 Aroerin Caupungeista pitä luowuttaman/ nijn että Peurat käywät siellä laituimella/ ja ei heitä kengän ulos aja.
Jes 17:3 Ja Ephraimin linnat pitä tuleman pericatoon/ ja Damascun waldacunda. Ja jäänen Syrias pitä oleman nijncuin Israelin lasten cunnia/ sano HERra Zebaoth.
Jes 17:4 Silloin pitä Jacobin cunnian ohucaisexi tuleman/ ja hänen lihavan ruumins laihaxi: sillä hänen pitä silloin tuleman/ nijncuin cosca jocu cocoais jywiä elonaicana:
Jes 17:5 Ja nijncuin cosca jocu corjais tähkäpäitä käsiwarrellans/ ja nijncuin jocu nouckeis tähkäpäitä Rephaimin laxosa/ ja jocu jälkinouckiminen tulis.
Jes 17:6 Nijncuin cosca jocu pudista öljypuita/ ja on caxi eli colme marja ylhällä ladwasa/ eli nijncuin neljä eli wijsi marja rippuwat/ wielä oxisa/ sano HERra Israelin Jumala.
Jes 17:7 Silloin pitä ihmisen pysymän hänesä joca hänen tehnyt on/ ja hänen silmäns pitä cadzeleman Israelin Pyhä.
Jes 17:8 Ja ei pitämän Altarista jonga hänen kätens owat tehnet/ ja ei sitä cadzoman jonga hänen sormens tehnet owat/ eli meidzistöitä taicka cuwia.
Jes 17:9 Silloin pitä hänen wäkewydens Caupungein tuleman nijncuin hyljätyn wesan eli oxan/ joca oli Israelin lasten edest hyljätty/ ja pitä tuleman autiaxi.
Jes 17:10 Sillä sinä olet unhottanut sinun autuudes Jumalan/ ja et ajatellut sinun wäkewydes callion päälle: sentähden pitä sinun istuttaman ihanita wesoja/ mutta nijn sinä olet istuttanut wijnaoxia muucalaisille.
Jes 17:11 Istuttamisen ajalla sinä kyllä ahkeroidzet/ että sinun jywäs aicanans caswais/ mutta sykysyllä cosca lyhtet corjaman pitä/ saat sinä surullisen murhen sijtä.
Jes 17:12 Woi sitä peräti paljo Canssa/ se on pauhawa nijncuin meri/ ja Canssan hyminä on carcawa/ nijncuin isoi wesi lange.
Jes 17:13 Tosin nijncuin isoi wesi lange/ nijn on Canssa carcawa/ mutta hän on curittawa heitä/ ja heidän pitä cauwas pakeneman/ ja wainoman heitä nijncuin tomulle tapahtu wuorella tuulelda/ ja nijncuin ymmyrjäiselle tapahtu tuulis pääldä.
Jes 17:14 Cadzo/ ehtona on peljästys käsillä/ ja ennen amua ei he ensingän ole. Tämä on heidän palckans/ jotca meitä ryöstäwät: ja heidän perindöns/ jotca meildä meidän omam temmawat.

Vers. 3. Linnat ) hän cudzu Damascun Ephraimin linnaxi/ että Ephraim/ se on/ Israelin waldacunda oli lijtos heidän cansans ja luotit idzens heihin.
v. 9. Wäkewydens Caupungein ) Nimittäin ne Caupungit joisa heidän epäjumalans ja jumalan palweluxens oli/ joihin he idzens luotit.
v. 12. Peräti paljo Canssa ) Nimittäin/ Assyrialaiset/ joille hän ennusta peräcato ja häwitystä/ Canssallens lohdutuxexi. Joca myös heille tapahtu/ cuin saadan luke. Infr. cap. 37.