Propheta  Jesaia .


XIII.  Lucu .

JEsaia rupe ennustaman pacanoita wastan/ että Jumala on rangaisewa heitä heidän pahain tecoins tähden. Ja saarna ensist täsä lugus Babelin asuwaisia wastan/ että HERra oli herättäwä wäkewän Canssan heitä wastan monesta maasta/ v. 1.
joiden piti nijn heitä häwittämän että se oli suuri suru/ v. 6.
ne piti oleman Mederit/ v. 17.
ja nijn se caunis Caupungi Babel/ oli wähän ajan peräst autiaxi tulewa/ v. 19.


Jes 13:1 TÄmä on Babelin cuorma cuin Jesaia Amoxen poica näki.
Jes 13:2 Nostacat liput corkeille wuorille/ huutacat cowin heitä wastan/ nostacat käten ylös/ andacat mennä pääruhtinasten sisälle owein cautta.
Jes 13:3 Minä olen käskenyt minun Pyhydeni/ ja cudzunut minun wäkewäni minun wihaani/ jotca iloidzewat minun cunniasani.
Jes 13:4 Siellä on huuto isoista joucosta wuorilla/ nijncuin suuresta Canssasta huuto/ nijncuin humaus pacanain cootusta waldacunnasta/ HERRA Zebaoth warusta joucon sotaan.
Jes 13:5 Jotca caucaiselda maalda tulewat/ taiwan äristä/ tosin idze HERra hänen wihans joucolla/ häwittämän coco maata.
Jes 13:6 Surecat/ että HERran päiwä on juuri läsnä/ hän tule nijncuin häwitys Caickiwaldialda.
Jes 13:7 Sentähden pitä caicki kädet langeman maahan/ ja caicki ihmisten sydämet waipuman.
Jes 13:8 Hämmästys/ tusca ja kipu pitä tuleman heidän päällens/ heillä pitä oleman tuscan nijncuin lapsen synnyttäwäisellä/ yhden pitä toista cauhistuman/ heidän caswons pitä oleman punaisen nijncuin tulen.
Jes 13:9 Sillä cadzo/ HERran päiwä tule cauhiasti wihaisna/ julmana/ häwittämän maata/ ja sijtä teloittaman syndisitä.
Jes 13:10 Ettei tähdet taiwasa/ ja hänen Orionins ei paista kirckast/ Auringo ylöne syngiäst/ ja Cuu paista pimiästi.
Jes 13:11 Minä tahdon rangaista maan pijrin hänen pahudens tähden/ ja jumalattomat heidän wicains tähden/ ja tahdon lopetta coreitten ylpeyden/ ja nöyryttä jaloin ynseyden.
Jes 13:12 Nijn että mies pitä oleman callimbi puhdasta culda/ ja ihminen enä cunnioitettu cuin cullan cappale Ophirist.
Jes 13:13 Sentähden minä lijcutan taiwan/ nijn että maan pitä wapiseman paicastans HERran Zebaothin wihan cautta/ ja hänen wihans päiwän cautta.
Jes 13:14 Ja hänen pitä oleman nijncuin ajetun medzäwuohen/ ja nijncuin lauman ilman paimenda/ nijn että jocaidzen pitä palajaman Canssans tygö/ ja jocaidzen pakeneman hänen maallens.
Jes 13:15 Että jocainen cuin löytän/ se pitä pistettämän läpidze/ ja joca siellä läsnä on/ pitä miecalla langeman.
Jes 13:16 Pitä myös heidän lapsens heidän silmäins edes tapettaman/ heidän huonens ryöstettämän/ ja heidän emändäns häwäistämän.
Jes 13:17 Sillä cadzo/ minä herätän Mederit heidän päällens/ jotca ei edzi hopiata/ eikä kysy culda.
Jes 13:18 Waan ambua nuoria miehiä cuoliaxi joudzilla/ ja ei armahda äitin cohdun hedelmätä/ eikä säästä lastacan.
Jes 13:19 Näin pitä Babelin sen caickein caunimman waldacundain seas/ Chalderein coreuden cukistettaman Jumalalda/ nijncuin Sodoma ja Gomorra.
Jes 13:20 Nijn ettei siellä enä pidä asuttaman/ eli jocu siellä oleman ijancaickisest. Nijn ettei myös Arabein sinne pidä yhtän maja tekemän/ eikä paimenet pihatto sinne rakendaman.
Jes 13:21 Waan cauhiat linnut pitä siellä macaman/ ja heidän huonens oleman täynäns petoja/ ja Strutzit pitä siellä asuman/ ja Lieckiöt pitä siellä hyppelemän/
Jes 13:22 Ja tarhapöllöit laulaman hänen caunistetuis huoneisans/ ja Drakit nijsä iloisisa linnoisa. Ja hänen aicans on pian tulewa/ ja hänen päiwäns ei pidä wijpymän.

Vers. 12. enä cunnioitettu ) se on/ Canssa pitä oleman maasa nijn wähäinen cuin culda.
v. 14. Hänen pitä oleman ) se on/ Babel.
v. 21. Cauhiat linnut ) Hebreas on Zihim , jolla ymmärretän caickinaiset medzälinnut. Ja petoin edest on siellä Ohim , joca on nijn paljo cuin caickinaiset neljäjalcaiset pedot. Tämä ennustus on täytetty/ cosca Cyrus Persian ja Medein Cuningas sai Babelin alans/ josta puhutan Esdrae 1. Dan. 5:30.