Propheta  Jesaia .

XXXIV.  Lucu .

PRopheta uhca caickia Jumalan seuracunnan wihollisia HERran costomiecalla/ nijn ettei yhtän heistä pitänyt säästettämän/ v. 1.
erinomattain Edomerejä/ v. 5.
Sijtte/ että heidän myös piti saaman palcaxens ojat jotca terwa juoxewat/ ja maan palawaisest terwasta/ joca ei ikänäns sammu/ v. 8.
johon Perkelet/ welhot ja caicki saastaiset linnut pitä coconduman ja heidän cumpanins oleman/ v. 11.
joca ei heildä ole puuttuwa/ v. 16.


Jes 34:1 TUlcat te pacanat ja cuulcat/ Canssat ottacat waari/ maa cuulcan ja mitä sijnä on/ mailman pijri tulons cansa.
Jes 34:2 Sillä HERra on wihainen caikille pacanoille/ ja on närkästynyt caikille heidän joucoillens/ hän on heitä kirowa/ ja anda teurasta heitä.
Jes 34:3 Heidän lyötyns pitä heitettämän pois/ nijn että hajun pitä tuleman heidän ruumistans/ ja wuoret cuohuman heidän werestäns.
Jes 34:4 Ja coco taiwan joucko pitä mätänemän/ ja taiwan pitä käärittämän cocoon nijncuin kirjan/ ja caicki hänen jouckons putoman nijncuin lehti puto wijnapuusta/ ja nijncuin cuiwettunut lehti ficunapuusta.
Jes 34:5 Sillä minun mieckan on juowuxis taiwasa/ ja cadzo/ sen pitä tuleman ales Edomin päälle/ ja kirotun Canssan päälle/ sitä rangaiseman.
Jes 34:6 HERran miecka on werta täynäns/ ja on lihawa lihawudest/ caridzan werest/ caurin werest ja jääräin munascuiden lihawudest: sillä HERralla on suuri tappo Bazras/ ja suuri surmaminen Edomin maalla.
Jes 34:7 Yxisarwillisten pitä myös culkeman ales heidän cansans/ ja mullit syötettyin härkäin cansa: sillä heidän maans pitä juopuman werestä/ ja heidän maans lihawaxi tuleman lihawudesta.
Jes 34:8 Sillä ne owat HERran costopäiwät ja costamisen wuodet/ Zionille costaman.
Jes 34:9 Silloin sen ojat muutetan terwaxi/ ja se maa tulikiwexi/ ja sen maacunda pitä muuttuman palawaisexi terwaxi.
Jes 34:10 Jonga ei pidä päiwällä eikä yöllä sammuman/ mutta sawun pitä sijtä ijancaickisest nouseman/ ja pitä tuleman ilman loppumat/ nijn ettei yhdengän pidä käymän sen läpidzen ijancaickisest.
Jes 34:11 Waan Ruogonpäristäjäin ja tarhapöllöin pitä sen omistaman/ yöcköin ja Carnein pitä siellä asuman.
Jes 34:12 Sillä hän on wetäwä nuoran sen ylidzen/ nijn että sen pitä autiaxi tuleman/ ja ojennusluodin/ nijn että sen pitä tyhjäxi tuleman. Nijn että sen Herrat pitä cudzuttaman Herroixi ilman maacunnata/ ja caicki sen pääruhtinat pitä saaman lopun.
Jes 34:13 Ja orjantappurat pitä caswaman heidän salisans/ noculaiset ja ohdacket sen linnoisa/ ja pitä oleman Drakein asumasiat/ ja Strutzein laituimet.
Jes 34:14 Silloin pitä männingäiset ja köpelit cohtaman toinen toistans/ ja yhden Lieckiön pitä toista huutaman/ Kratin pitä myös siellä asumasians saaman/ ja siellä lewon löytämän.
Jes 34:15 Hyypiän pitä myös siellä pesäns pitämän ja muniman/ hautoman ja cuoriman sen warjon alla/ ja Hijrihaucat pitä myös sinne coconduman.
Jes 34:16 Edzikät nyt HERran kirjaan ja lukecat/ ei yhtän näistä pidä puuttuman/ ei pidä näistä caiwattaman yhtä eli toista: sillä hän on se joca minun suuni cautta käske/ ja hänen hengens tuo sen cocoon.
Jes 34:17 Hän heittä arpoja heidän päällens/ ja jaca mitan heidän seasans/ että heillä pitä siellä oleman perindö ijancaickisest/ ja siellä ilman loputa pysymän.

Vers. 4. Taiwan joucko ) Taiwan joucoxi täsä cudzutan Judan Canssa/ heidän Jumalan palweluxens cansa/ jolla he idzens pidit nijncuin taiwallinen Canssa muiden pacanain suhten.
v. 5. Edomin ) Edomereillä ymmärtä Propheta erinomaisest Antichristuxen ja hänen lahcons: Sillä nijncuin Edomerit olit myös Abrahamin sucucunda/ joilla oli ymbärileickaus/ ja olit cuitengin Jumalan Canssan pahimmat wiholliset nijn on myös Antichristuxen joucko/ ne owat Christityt/ joilla on yhtäläiset Sacramentit oikeitten Evangeliläisten cansa/ ja owat cuitengin heidän surimmat wainojans.
v. 6. Caridzan/ Caurin ja Jääräin werellä ymmärretän sekä ylimmäiset että alimmaiset/ nuoret ja wanhat. v. eod. Bazras ) On Edomin Caupungi
v. 7. Yxisarwilliset/ mullit ja syötetyt härjät ) Owat woimalliset ja rickat.
v. 9. Kirjoitetan Helwetti.
v. 11. Ruogonpäristäiäin/ Hyypiäin/ tarhapöllöin. etc. ) Näillä ja muilla saastaisilla ja cauhioilla linnuilla jotca täsä nimitetän/ ymmärretän saastaiset henget jotca helwetisä owat.