Propheta  Jesaia .

XXXV.  Lucu .

JEsaia ennusta Jumalan seuracunnan tilasta Udesa Testamendisä/ nimittäin/ että silloin pitä sen kelwottoman pacanalisen Canssan tuleman pyhäxi ja otollisexi HERran seuracunnaxi/ v. 1.
käske sijtä lohdutta heickomielisiä Jumalan lapsia/ että HERra Christus oli idze tulewa/ ja silloin sokeitten silmät ja cuuroin corwat awatan/ v. 3.
ja HERralda lunastetut saawat ijancaickisen ilon ja riemun/ v. 10.


Jes 35:1 COrwet ja erimaat pitä iloidzeman/ ja se aukia sia pitä iloinen oleman/ ja nijncuin cuckainen cucoistaman.
Jes 35:2 Hän on caswain wihottawa ja seisowa riemuisna caikes ilos ja riemus: sillä Libanonin cunnia annetan hänelle/ Carmelin ja Saronin caunistus: ja he näkewät HERran cunnian/ ja meidän Jumalam cauniuden.
Jes 35:3 Wahwistacat wäsynet kädet ja tuetcat näändynet polwet.
Jes 35:4 Sanocat heickomielisille: olcat turwas ja älkät peljätkö. Cadzocat/ teidän Jumalan tule costaman/ se Jumala joca maxa/ hän tuke ja wapahta teidän.
Jes 35:5 Silloin awatan sokiain silmät/ ja cuuroin corwat aukenewat.
Jes 35:6 Silloin rambat hyppäwät nijncuin peurat/ ja myckäin kieli pacahtu kijtoxeen: sillä corwesa pitä wuotaman wedet/ ja wirrat erimaasa.
Jes 35:7 Ja carkia paicka pitä järwexi sowitettaman/ cuiwa maa pitä cuohuwaxi wedexi tuleman/ ja cuopas/ josa kärme macais/ pitä heinän/ ruogon ja caisilan oleman.
Jes 35:8 Sijnä myös pitä matca ja tie oleman/ joca pitä pyhäxi tiexi cudzuttaman/ ettei kengän saastainen sitä waellais. Ja se pitä heidän edesäns oleman/ jota käydän/ nijn ettei tyhmätkän exy.
Jes 35:9 Ei siellä Lejonit oleman pidä/ eikä jocu julma peto mene sitä myöden/ eli sieldä löytä/ waan lunastetut sitä waeldawat.
Jes 35:10 HERran lunastetut palajawat ja tulewat sen cautta riemulla Zionijn/ ja ijancaickinen ilo on olewa heidän pääns päällä. Ilon ja riemun he käsittäwät/ ja murhe ja huocaus pitä pakeneman.

Vers. 1. Corwet ja erimaat ) Nijn cudzutan pacanat sijtä ettei heillä ollut yhtän hedelmälistä puuta. Nijncuin Judan ja Israelin huone cudzuttin HERran wijnamäexi ja peldomaaxi. Supr. cap. 5. Cadzo Supr. cap. 32:15.
v. 5. Silloin awatan sokiain silmät ) Tämä on Christuxen aicana sanain jälken ja hengellisellä tawalla täytetty: cosca monda sairasta parattin ja sokiat pacanat tulit myös totuden tundoon/ Matth. 11:5.
v. 6. Wedet pitä wuotaman ) Se pitä hengellisellä tawalla ymmärrettämän/ Pyhän Hengen runsasta lohdutuxesta/ joca piti pacanoille jaettaman. Nijn myös/
v. 8. Pyhäxi tiexi ) se on/ oikia Ewangeliumin oppi: ja nijn nämät pitä ymmärrettämän toinen toisens perästä järjestäns.