Propheta  Jesaia .


XVI.  Lucu .

Al. 15. PRopheta ennusta Moabiterein surkiata häwitystä/ ja myös sitä itcua ja walitusta cuin heidän seasans oli olewa heidän suuren onnettomudens tähden/ v. 1.
haman loppun asti. Sijtte lohdutta hän idzens ja hänen Canssans/ harwoilla sanoilla/ sijtä armon waldacunnasta cuin heidän seasans piti asetettaman/ v. 5.
posteriori .


Jes 16:1 LÄhettäkät Maanherran caridzat Selast corpeen Zionin tyttären wuorelle.
Jes 16:2 Mutta nijncuin lindu lendä pois/ joca pesästäns ajettu on/ nijn pitä Moabin tyttärelle tapahtuman/ cosca hän mene Arnonin ohidze.
Jes 16:3 Pitäkät neuwo yhdesä/ sanocat duomio/ tee sinulles puolipäiwän warjo nijncuin yö/ sala ajetut/ ja älä ilmoita culkioita.
Jes 16:4 Anna minun ajetuilleni yönsia tykönäs/ ole Moab heidän warjeluxens häwittäjätä wastan/ nijn waiwaja saa lopun/ cukistaja lacka/ ia sotcuja tauco maasa.
Jes 16:5 Mutta istuin walmistetan armosta yhdelle istua/ totudes/ Dawidin majasa/ duomita ja edziä oikeutta/ ja tehdä oikein.
Jes 16:6 Mutta me cuulemma Moabin ylpeydest/ että hän on aiwa ylpe/ nijn että hänen ylpeydens/ coreudens ja wihans on suurembi cuin hänen woimans.
Jes 16:7 Sentähden pitä yhden Moabitin itkemän toista/ heidän pitä caickein itkemän/ Kir Haresethin Caupungin perustuxia pitä rambain huocaman.
Jes 16:8 Sillä Hesbon on tullut autiaxi maaxi/ Sibmas owat wijnapuut turmellut/ Herrat owat pacanain seas sotcunet hänen callit wijnapuuns/ ja owat tullet Jaeserin asti/ ja waeldawat corpe ymbäri/ hänen wijnaoxans owat hajotetut ja wiedyt meren ylidzen.
Jes 16:9 Sentähden minä itken Jaeserin tähden/ ja Sibman wijnapuun/ ja wuodatan monda pisarata Hesbonin ja Elealen tähden: sillä laulu on langennut sinun suwees ja tuloos/
Jes 16:10 Nijn että ilo ja riemu lacka kedolla/ ja ei wijnamäisä iloita eikä huuta/ eli puserreta wijna cuurnisa/ minä olen lopettanut laulun.
Jes 16:11 Sentähden minun sydämen cumise Moabin tähden cuin candele/ ja minun sisällyxeni KirHarexen tähden.
Jes 16:12 Silloin pitä ilmoitettaman cuinga Moab on suuttunut Altarijn/ ja cuinga hän on mennyt kirckoons rucoileman/ ja ei cuitengan ole mitän aicoin saanut.
Jes 16:13 Tämä on se cuin HERra sijhen aican puhui Moabi wastan. Mutta nyt puhu HERra/ ja sano:
Jes 16:14 Colmena wuonna nijncuin palwelian wuodet owat/ pitä Moabin cunnian/ joca suuri ja corkia on/ tuleman pienexi/ nijn että aiwa wähän pitä jäämän/ ja ei paljo.

Vers. 5. Colmicarjaista lehmä ) Moab cudzutan täsä colmicarjaisexi lehmäxi/ että se oli caunis maa ja ricas Canssa/ nijncuin nuori lehmä on hedelmällinen ja lypsä kyllä.
v. 8. Lejonist ) Moabin Lejonixi cudzutan täsä woimalliset/ ja hän tahto sanoa: että sekä Herrain ja myös alammaisten/ jotca jääwät/ pitä wielä enä onnettomutta saaman.
v. 1. Lähettäkät ) se on/ lähettäkät uhria Jerusalemijn ja coetelcat mitä se teitä autta/ cuin hän olis tahtonut sano: ei sengän pidä teitä auttaman.
v. 9. Laulu ) se on/ riecuna wiholliselda/ sen sias cuins ennen iloisesta lauloit.
v. 12. suuttunut Altarijn ) se on/ että hän on waiwannut idzens turhan/ moneilla uhreilla ja wäärällä Jumalan palweluxella.
v. 14. Colmena wuonna ) Tämä ennustus on cohta sen jälken täytetty/ cosca Cuningas Salmanasser Assyriast wei pois ne kymmenen Israelin sucucunda: silloin hän cukisti ja raateli myös Moabin. Taas ei paljo wäliä/ Cuningas NebucadNezar/ cuin hän oli woittanut Jerusalemin ja Judan/ josta Iosephus puhu/ Antiq. lib. 10. cap. 11.