Propheta  Jesaia .

XLIII.  Lucu .

JEsaia ilmoitta cuinga Jumala idze lohdutta Canssans/ ja lupa heille hänen jumalisen warjeluxens/ v 1. ja on cocowa heitä caikista maista/ v. 5.
Cuinga HERra osotta idzens olewan ainoan oikian Jumalan: sillä hän tietä ilmoitta caicki mitä on tapahtuwa/ v. 8.
lupa Canssallens/ että hän tahto taas pelasta heitä Babelist/ v. 14.
ja jaca heille ja pacanoille hänen lohdullisen Evangeliumins/ 18. Opetta myös ettei hän tee sitä heidän ansions eli hywäin töidens tähden/ waan sulast armostans/ v. 21.


Jes 43:1 JA nyt sano HERra: joca sinun Jacob loi/ ja joca sinun Israel teki. Älä pelkä. sillä minä olen sinun lunastanut/ minä olen sinun nimeldäs cudzunut/ sinä olet minun.
Jes 43:2 Sillä jos sinä wesis käyt/ nijn minä olen tykönäs/ ettei wirrat sinua upota. Ja jos sinä tules käyt/ et sinä pala/ ja liekin ei pidä sinua sytyttämän.
Jes 43:3 Sillä minä olen HERra sinun Jumalas/ ja Israelin Pyhä/ sinun wapahtajas. Minä olen Egyptin/ Ethiopian ja Seban andanut sinun edestäs sowinnoxi.
Jes 43:4 Ettäs nijn callixi olet luettu minun caswoni edes/ nijn sinun täyty myös cunnialisen olla. Ja minä racastan sinua ja annan sentähden ihmiset sinun edestäs/ ja Canssat sinun sielus edestä.
Jes 43:5 Älä sijs nyt pelkä: sillä minä olen sinun tykönäs idästä tahdon minä sinun siemenes saatta/ ja lännestä tahdon sinua coota.
Jes 43:6 Minä tahdon sano pohjaiselle: tuo tänne/ ja etelälle: älä kiellä. Tuo tänne minun poicani taamba/ ja minun tyttäreni hamast mailman äristä.
Jes 43:7 Caicki jotca minun nimelläni owat nimitetyt nimittäin/ jotca minä luonut olen/ walmistanut ja tehnyt minun cunniaxeni.
Jes 43:8 TUo edes sokia Canssa/ jolla cuitengin silmät owat: ja cuuroit/ joilla cuitengin corwat owat.
Jes 43:9 Anna caicki pacanat tulla cocon/ ja Canssan cocondua/ cuca on heidän seasans/ joca näitä ilmoitta tietä/ ja cuulutta meille edellä mitä tapahtuman pitä? Anna heidän tuoda edes todistuxens ja osotta/ nijn saadan cuulla/ ja sano: se on totuus.
Jes 43:10 Mutta te oletta minun todistajani/ sano HErra: ja minun palwelian/ jonga minä walidzin/ että te tiedäisitte ja uscoisitte minua/ ja ymmärräisitte/ että Minä se olen.
Jes 43:11 Ei yhtän Jumalata ole minun edelläni tehty/ ei myös kengän tule minun jälken/ Minä/ Minä olen HERra/ ja paidzi minua ei ole yhtän wapahtajata.
Jes 43:12 Minä sen olen ilmoittanut/ ja olen myös auttanut ja olen sen teille andanut sanoa/ ja ei ole muucalainen Jumala teidän seasan. Te oletta minun todistajani/ sano HERra/ Nijn minä Jumala olen.
Jes 43:13 Ja Minä olen ennencuin jocu päiwä olican/ ja ei kengän woi minun kädestäni pelasta/ Minä waicutan/ cuca tahto sitä estä?
Jes 43:14 NÄin sano HERra teidän lunastajan/ Israelin Pyhä: teidän tähden olen minä lähettänyt Babelijn/ ja olen cukistanut caicki teljet/ ja ajanut murhelliset Chaldealaiset haaxijn.
Jes 43:15 Minä olen HERra teidän Pyhän/ joca Israelin luonut olen/ teidän Cuningan.
Jes 43:16 Näin sano HERra joca tien teke meresä/ ja polgun wäkewäsä wedesä:
Jes 43:17 Joca wie rattan ja hewoisen/ joucon ja woiman/ nijn että he yhdesä rouckiosa macawat/ eikä nouse että he sammuwat nijncuin kyntilän sydän sammu.
Jes 43:18 Älkät ajatelco wanha/ ja älkät pitäkö lucua endisest.
Jes 43:19 Sillä cadzo/ Minä teen utta/ juuri nyt pitä sen coittaman/ että te ymmärrätte minun tekewän tietä corpeen/ ja wirtoja erämaihin.
Jes 43:20 Että eläimet kedolla cunnioittawat minua Drakit ja Strutzit: sillä minä annan wettä corwesa/ ja wirrat erämaasa/ andaxeni Canssalleni minun walituilleni juoda.
Jes 43:21 Tämän Canssan olen minä minulleni walmistanut/ sen pitä minun ylistyxeni julistaman.
Jes 43:22 Ei/ että sinä Jacob cudzuit minua/ ja että sinä Israel olet työtä tehnyt minua saadaxes/
Jes 43:23 Etpäs minulle tuonut edes polttouhris lambaita/ etkä cunnioittanut sinun uhrillas. En minä ollut iloinen/ cosca sinä ruocauhris purgit/ engä myös ihastunut sinun pyhän sawus työstä.
Jes 43:24 Etpäs minulle ostanut rahalla hajawata Calmusta/ et myös minua sinun uhris raswalla täyttänyt. Ja sinä sait minun työtä tekemän sinun synnisäs/ ja olet tehnyt minulle waiwa sinun pahoisa tegoisas.
Jes 43:25 Minä/ Minä pyhin sinun ylidzekäymises pois minun tähteni/ ja en muista sinun syndejäs.
Jes 43:26 Muistuta minulle coetelcam oikeudella/ sanos/ millä tawallas tahdot wanhurscaxi tulla?
Jes 43:27 Sinun ensimäinen Isäs on syndiä tehnyt/ ja sinun opettajas owat minua wastan wääryttä tehnet.
Jes 43:28 Sentähden minä rijwaisin Pyhän esimiehet/ ja olen andanut Jacobin raateluxexi/ ja Israelin pilcaxi.

Vers. 2. Jos sinä käyt wesis ) Ehkei Jumala aina wapada omians ruumillisella tawalla: nijn hän cuitengin wapahta heitä idze cuolemasa/ nijn ettei he ijancaickisest hucu: sillä caicki käändywät nijlle hywäxi/ jotca Jumalata racastawat/ Rom. 8:28.
v. 3. Seban ) On yxi Ethiopian pääcaupungi.
v. 4. Sinun sielus edest ) se on/ minä annan häwittä muut maacunnat Assyrian Cuningalda/ että sinä tallella pysyisit.
v. 5. Idästä sinun siemenes saatta ) Tämä on puhuttu erinomaisest Christityist Udes Testamendis/ jotca owat oikia Abrahamin siemen/ Rom. 4:17. ja piti coottaman caikista maan paicoista
v. 10. Ja minun palwelian ) se on/ Messias/ nijn cuin myös Chaldeangin selittäjällä on. Cadzo Supr. 42:1.
v. 14. Cukistanut caicki teljet ) se on/ häwittänyt caicki pääruhtinat/ ja wäkewät Babelis Cuningas Corexen cautta.
v. 18. älkät wanhat ajatelco ) se on/ sencaltaisen suuren armon minä tahdon Evangeliumin saarnan cautta Udes Testamendis osotta/ että endiset hywät työt pitä näkymän wähixi sen suhten.
v. 19. Tietä corpeen ) se on Evangelium on oikia tie elämään/ ja pitä julistettaman wieteillyin ja exywäisten pacanain seas etc. Supr. 35:1. 17.
v. 2. Tämän Canssan ) Tämä on nijn paljo: ei meidän työm puhdista syndiä Jumalan edes/ waan ainoastans hänen armons.