Propheta  Jesaia .

L.  Lucu .

HERra Christus osotta ei hänens olewan syyn/ että Judalaiset hyljätän/ waan heidän oma catumattomudens/ v. 1.
joca tulit heitä pelastaman/ mutta ei he ottanet händä wastan/ v. 2.
hän tuli saarnaman lohdullista Evangeliumita/ v. 4.
oli Isällens cuuliainen/ kärsei heidän edestäns/ wanhurscas wääräin edest/ v. 5.
Neuwo nijtä jotca pimeydes waeldawat turwaman HERraan/ v. 10.
mutta walistettuja waeldaman walkeudes/ v. 11.

Jes 50:1 NÄin sano HERra: cusa on teidän äitin eroituskirja/ jolla minä olen hänen hyljännyt? eli/ cuca on minun corkorahani candaja/ joilla minä teidän olen myynyt? cadzo/ te oletta teidän syndein tähden myydyt/ ja teidän äitin on teidän ricosten tähden hyljätty.
Jes 50:2 Mixi minä tulin/ ja ei ollut siellä ketän? Minä huusin/ ja ei yxikän wastannut? ongo minun käten nijn lyhendynyt/ ettei hän woi pelasta? eikö minulla ole woima wapahta? Cadzo/ minun rangaistuxellani teen minä meren cuiwaxi/ ja teen wirrat nijncuin corwen/ nijn että calat haisewat weden puuttumisen tähden/ ja cuolewat janosta.
Jes 50:3 Minä puetan taiwan pimeydellä/ ja teen hänen peittens nijncuin säkin.
Jes 50:4 HERra/ HERra andoi minulle oppenen kielen/ puhua wäsyneille ajallans.
Jes 50:5 Hän herättä minua joca amu/ herättä minulle corwan cuuleman nijncuin opetuslapset. HERra Jumala awais minulle corwan/ ja en ole minä tottelematoin/ engä mene tacaperin.
Jes 50:6 Minä annoin selkäni nijlle jotca minua piexit/ ja poskeni nijlle jotca minua näpistit.
Jes 50:7 En minä käändänyt caswoani pois häwäistyxistä ja syljistä/ että HERra Jumala minua autta/ en minä tule häpiään. Sentähden taridzin minä heille caswoni nijncuin limpsiön/ sillä minä tiedän etten minä tule häpiään.
Jes 50:8 Se on läsnä joca minun wanhurscautta/ cuca tahto rijdellä minun cansani? Käykäm yhten/ kellä on oikeus minua wastan? se tulcon tänne minun tygöni.
Jes 50:9 Cadzo/ HERra Jumala autta minua/ cuca tahto minua cadotta? Cadzo/ ne caicki wanhenewat nijncuin waate/ coit syöwät heidän.
Jes 50:10 CUca on teisä joca pelkä HERra? joca hänen palwelians ändä cuuldele/ joca pimeydes waelda/ ja ei näe walkeutta? Hän toiwocan HERran nimen päälle/ ja luottacan idzens Jumalans päälle.
Jes 50:11 Cadzo/ te caicki jotca tulen sytytätte/ jotca oletta liekillä hangitut/ waeldacat teidän tulenna walkeudes/ ja sijnä liekis jonga te sytytitte. Näitä tapahtu teille minun kädestäni/ kiwus täyty teidän lewätä.

Vers. 4. Oppenen kielen ) Joca ei mitän idzestäns latele/ waan opetta mitä hän on oppenut Jumalalda. Nimittäin/ P. Evangeliumita/ jonga hän toi Isäns helmasta/ Ioh. 1:8.
v. 11. Waeldacat ) Turmelducat pahasa/ jonga te oletta minulle walmistanet.