Propheta  Jesaia .

XLVI.  Lucu .

HERra ilmoitta Babelin epäjumalan pian huckuwan/ v. 1.
tahto Canssans warjella ja tuke/ v. 3.
näyttä cuinga caicki epäjumalat peräti kelwottomat owat/ v. 5.
neuwo heidän sitä ajatteleman ja hänesäns rippuman/ v. 8.
lupa anda tulla yhden idästä joca heitä Babelist oli pelastawa/ v. 11.


Jes 46:1 BEl callistu cowin/ Nebo on pudonnut/ heidän epäjumalans owat joutunet eläimille ja carjalle osaxi/ että he wäsywät teidän cuormian candaisans.
Jes 46:2 Ja ne putowat ja callistuwat caicki tyynni/ ja ei taida canda pois cuorma/ waan heidän sieluns pitä käymän fangiudesa.
Jes 46:3 CUulcat minua te Jacobin huonesta/ ja caicki tähtet Israelin huonesta/ jotca cohdusa cannetan ja äitisän oletta.
Jes 46:4 Minä/ Minä tahdon teitä canda haman wanhuten/ ja sijhenasti cuin harmaxi tuletta/ Minä sen teen/ Minä nostan/ cannan ja pelastan.
Jes 46:5 Keneengä te wertatte minun/ ja kenengä caltaisexi te teettä minun? ja kenen werraxi te minua mittat/ jonga caltainen minä olisin?
Jes 46:6 He pudistawat culda säkistä/ ja hopian wihtillä punnidzewat/ ja hopiasepän palckawat/ että hän jumalan tekis/ jonga eteen he polwillens langewat ja sitä cumartawat.
Jes 46:7 He nostawat sen hartioillens ja candawat sitä/ ja panewat sen siallens/ sijnä se seiso ja ei lijcu siastans. Jos jocu händä huuta nijn ei hän wasta/ ja ei auta händä hänen tuscastans.
Jes 46:8 Sencaltaista muistacat ja olcat wahwat/ te wäärintekiät mengät sydämijn.
Jes 46:9 Muistacat endistä cuin wanhasta on ollut: sillä minä olen Jumala ja ei yxikän muu/ Jumala/ jonga wertaista ei cusan ole.
Jes 46:10 Minä joca edellä ennustan/ mitä edespäin tulewa on/ ja ennencuin se tapahtu/ sanon minä. Minun aiwoituxeni pysywät/ ja minä teen caicki mieleni perän.
Jes 46:11 Minä cudzun linnun idästä/ ja miehen/ joca minun aiwoituxeni teke/ caucaiselda maalda.
Jes 46:12 Mitä minä sanon/ sen minä tulla annan/ ja mitä minä ajattelen/ sen minä myös teen.
Jes 46:13 CUulcas minua te ylpiät sydämet/ te cuin oletta caucana wanhurscaudesta: Minä olen minun wanhurscaudeni andanut lähestyä/ ei se ole caucana/ ja ei minun autuudeni wijwy: sillä minä annan autuuden Zionis/ ja minun cunnian Israelis.

Vers. 1. Bel ) Näin owat Babylonialaiset cudzunet heidän epäjumalans Iovem, jota he palwelit. Cuin Berosus ja Diod. kirjoittawat.
v. 11. Linnun ) Hän cudzu nijn Cuningas Corexen/ jonga nijn äkist piti tuleman/ nijncuin hän lendäis.