Propheta  Jesaia .

LXII.  Lucu .

HERra lupa aicanans cunnialisest caunista seuracundans/ ja anda hänelle uden nimen/ nijn että hän mielisty häneen/ nijncuin ylkä morsiameens/ v. 1.
lupa myös anda uscollisia ja wireitä opettaita/ v. 6.
toimitta hänelle rauhan/ v. 8.
coota pacanat hänen tygöns/ nijn että hän cudzutan pyhäxi Canssaxi/ jonga HERra on pelastanut. v. 10.

Jes 62:1 EN minä waickene Zionin tähden/ ja Jerusalemin tähden en minä lacka/ sijhenasti että hänen wanhurscaudens coitta nijncuin paiste/ ja hänen autuudens pala nijncuin tulisoitto.
Jes 62:2 Että pacanatkin näkisit sinun wanhurscaudes/ ja caicki Cuningat sinun cunnias. Ja sinä nimitetän udella nimellä/ jonga HERran suu on nimittäwä.
Jes 62:3 Ja sinä olet olewa cunnian Cruunu HErran kädesä/ ja Cuningan Hijppa sinun Jumalas kädesä.
Jes 62:4 Et sinä sillen cudzuta hyljätyxi/ eikä sinun maallas enämbi sanota: häwitys/ waan sinä cudzutan/ minun himon hänesä. Ja sinun maas: hänellä on Isändä: sillä HERralla on himo sinuun/ ja sinun maallas on Isändä.
Jes 62:5 Sillä nijncuin nuorucainen racasta neidzyttä nijn sinun lapses pitä sinua racastaman. Ja nijncuin ylkä iloidze morsiamestans: nijn myös sinun Jumalas iloidze sinusta/
Jes 62:6 JErusalem/ minä asetan wartiat sinun muuris päälle/ jotca ei ikänäns päiwällä eikä yöllä waickene/ ja jotca HERran muistawat.
Jes 62:7 Ettei teidän tykönän waikitust olis/ etkä te hänen tähtens wait olis/ sijhenasti että Jerusalem walmistetan/ ja asetetan maan päälle kitoxexi.
Jes 62:8 HERra wannoi oikian kätens cautta/ ja woimans käsiwarren cautta: En minä tahdo sinun jywiäs sillen anda wihollistes syödä/ engä wijnas syöxy/ jonga tähdens työtä teit/ muucalaisten juoda.
Jes 62:9 Waan jotca sen cocowat/ syöwät sitä ja kijttäwät HERra/ ja jotca sitä cocowat/ juowat sitä minun pyhydeni esihuonesa.
Jes 62:10 MEngät/ mengät porttein cautta/ peratcat tietä Canssalle/ silittäkät/ silittäkät polgut/ sijrtäkät kiwet pois/ ylöndäkät lippu Canssoille.
Jes 62:11 Cadzo/ HERra anda cuulutta idzens haman mailman ärin asti: sanocat Zionin tyttärille: Cadzo/ sinun autuudes tule/ cadzo/ hänen työns ja tecons ei pidä hedelmätöin oleman.
Jes 62:12 Heitä pitä cudzuttaman pyhäxi Canssaxi/ lunastetuxi HERralda/ ja sinä cudzutan edzityxi/ ja ei hyljätyxi Caupungixi.

Vers. 1. Sijhenasti ) Tämä on täytetty Udes Testamendis/ cosca monda pacanata/ maacunda ja waldacunda tuli käätyxi Christuxen tygö/ ja hänen seuracundans tuli wäkewäxi ja caunixi Canssaxi/ nijncuin Constantinus Magnuxen aicana ja sijtte.
V. 2. Udella nimellä ) se on minun Canssan/ joca nyt cudzutan Judalaisixi ja Israelitereixi/ ne silloin Christuxesta cudzuttin Christityxi/ nijncuin tapahtui/ Act. 11:26.
v. 8. Wihollistes ) Tällä ymmärretän puolittain ajallinen rauha/ cuin Christillisellä Kircolla toisinans on ollut/ puolittain hengellinen rauha/ Jumalan wihasta ja lain kirouxesta/ jonga hän ijancaickisest nautidze/ etc.