Propheta  Jesaia .


IV.  Lucu .

PRopheta lohdutta taas jääneitä Judalaisia/ että Messias oli tulewa/ jonga hän cudzu HERran wesaxi/ v. 2.
joca tahto pestä caicki heidän ricoxens/ v. 4.
ja olla heidän lohdutuxens ja warjeluxens/ v. 5.


Jes 4:1 Ja heidän pitä waikiast istuman maan päällä/ nijn että seidzemen waimo tarttuwat silloin yhteen miehen/ ja sanowat: me tahdom idze meidäm elättä ja waatetta/ anna meitä ainoastans sinun nimelläs nimitettä/ että meidän häwäistyxem otetaisin meildä pois.
Jes 4:2 SInä päiwänä on HERran wesa olewa racas ja callis/ ja maan hedelmä jalo ja cunnialinen nijden tykönä/ jotca Israelist wapadetan.
Jes 4:3 Ja joca Zionis ja Jerusalemis jäänyt on/ pitä pyhäxi cudzuttaman/ jocainen cuin kirjoitettu on eläwittän seas Jerusalemis.
Jes 4:4 Silloin HERra pese Zionin tyttären saastaisudet ja Jerusalemin weren wiat pois/ duomidzewan ja polttawan hengen cautta.
Jes 4:5 Ja HERra saatta caiken Zionin wuoren asumisen ylidze/ ja cusa ikänäns se coottu on/ päiwällä sawun ja pilwen/ ja tulen paisten yöllä palaman.
Jes 4:6 Sillä suojelus pitä oleman caickein ylidze cuin cunnialinen on/ ja werho pitä oleman päiwän warjoxi hellettä wastan/ turwa ja warjelus wirta ja sadetta wastan.

Vers. 2. HERran Wesan ) Näin cudzutan Christus: sillä hän on Jumalan poica/ wesoinut eli syndynyt taiwallisesta Isästäns/ Psal. 2. Cudzutan hän myös ( maan hedelmäxi ) että hän on myös totinen ihminen syndynyt neidzestä Mariasta.
v. 4. Polttawan hengen ) Ei tämä polttaminen ole kijras tuli/ jonga cautta ihmisten synnit puhdistettaisin: sillä pyhä Raamattu ei ensingän tiedä sencaltaisest tulest/ waan ne pestän pois Christuxen werellä ja ansiolla/ Eph. 5:26. nijstä täsä puhutan ja cudzutan Metaphoricª eli wertauxen cautta polttamisexi.
v. 5. Zionin wuoren asumisen ) Supr. cap. 2:2. v. eod. Päiwällä sawun ja pilwen ) se on/ lohdutus caicke surua/ waino ja ahdistusta wastan. v. eod. tulen paisten ) se on oikian walistuxen/ ymmärryxen ja tiedon Jumalast ja heidän autudestans.
v. 6. Cuin Cunnialinen on ) Nimittäin/ sen cuin Jumalan edes on jalo/ nijncuin uscolliset.