Propheta  Jesaia .

XXXIII.  Lucu .

JEsaia uhca Assyrialaisia/ että cuin he olit kyllä häwittänet/ nijn pitä myös heidän häwitettämän/ v. 1.
rucoile Jumalalda apua heitä wastan/ v. 2.
lohdutta idzens hänen awustans/ v. 4.
juttele Jehiskian sanansaattajan sanat maan tilasta/ palates Sanheribin tykö/ v. 7.
lohdutta taas idzens Jumalan lupauxesta/ että hän oli hajottawa heidän wihollisens/ v. 10.
nuhtele nijtä jotca pelkäisit Jumalan ei tahtowan autta Jerusalemia/ ja opetta heitä/ cuinga heidän pitä idzens laittaman Jumalata wastan/ nijn että he säälyisit/ v. 13.
lupa että he saawat nähdä HERran/ ja ihmettelewät/ v. 17.
ja ettei heidän pitänyt näkemän heidän wihollisians/ v. 19.
riemuidze Zionin/ se on/ Jumalan seuracunnan wahwudest ja lujudest/ v. 20.
häwäise wihollista/ joca heille oli tulewa saalixi/ v. 23.


Jes 33:1 WOi sinuas sinä häwittäjä/ luuletcos ettei sinun pidä häwitetyxi tuleman? ja sinuas ylöncadzoja/ luuletcos ettei sinua ylöncadzota? Cosca sinä olet täyttänyt sinun häwityxes/ nijn sinun myös pitä tuleman häwitetyxi: cosca sinä olet täyttänyt sinun ylöncadzes/ nijn sinua pitä jällens ylöncadzottaman?
Jes 33:2 HERra ole meille armollinen: sillä me odotamme sinua/ ole heidän käsiwartens warahin/ ja meidän autudem murhen ajalla.
Jes 33:3 Anna Canssas paeta sitä suurta capinata ja pacanat hajotetta cuin sinä nouset.
Jes 33:4 Silloin pitä teitä saalina corjattaman nijncuin perhoinen otetan/ ja nijncuin heinäsircat carcotetan/ cosca heidän päällens tullan.
Jes 33:5 HERra on corgotettu: sillä hän asu corkeudesa/ hän on täyttänyt Zionin oikeudella ja wanhurscaudella.
Jes 33:6 Ja sinun ajallas pitä oleman usco ja woima/ autuus/ tieto/ toimi/ ja HERran pelco pitä oleman hänen tawarans.
Jes 33:7 CAdzo/ heidän sanansaattajans huutawat ulcona/ rauhan Engelit itkewät haikiast/ ja sanowat:
Jes 33:8 Polgut owat autiat/ ei käy yxikän enä tiellä/ ei hän pidä lijtto/ hän hylkä Caupungit ja ei pidä lucua Canssasta.
Jes 33:9 Maa on cauhialla ja surkialla muodolla/ Libanon on häpiällä hacattu/ Zaron on nijncuin tasainen keto/ Basan ja Carmeli owat häwitetyt.
Jes 33:10 Nyt minä tahdon nosta/ sano HERra: nyt minä tahdon idzeni corgotta/ nyt minä tahdon corkiaxi tulla.
Jes 33:11 Olgista oletta te rascat/ corsia te synnytätte/ tulen pitä culuttaman teidän ylpeydenne cansa:
Jes 33:12 Sillä Canssa pitä poldettaman calkixi/ nijncuin hacatut orjantappurat tulella sytytetän.
Jes 33:13 Nijn cuulcat nyt te/ jotca caucana oletta/ mitä minä olen tehnyt/ ja te jotca oletta läsnä/ cadzocat minun wäkewyttäni.
Jes 33:14 Syndiset Zionis owat peljästynet/ hämmästys on tullut ulcocullattuin päälle/ ja sanowat: cuca on meidän seasam/ joca taita asua culuttawaisen tulen tykönä? cuca on meidän seasam/ joca woi asua ijancaickisten hijlden tykönä?
Jes 33:15 Joca wanhurscaudesa waelda ja puhu oikeutta/ joca wääryttä ja ahneutta wiha/ ja wetä kätens pois ettei hän ota lahjoja/ joca tukidze corwans cuulemast weren wicoja/ ja peittä silmäns näkemäst paha:
Jes 33:16 Hän on corkeudesa asuwa/ ja calliot owat hänen linnans ja tukens/ hänelle annetan hänen leipäns/ eikä hän ole epäilewä hänen wedestäns.
Jes 33:17 Sinun silmäs näkewät Cuningan cunniasans/ sinä näet maan lewitettynä.
Jes 33:18 Nijn että sinun sydämes juuri ihmettele/ ja sano: cusa nyt owat kirjanoppenet? cusa owat neuwonandajat? cusa owat Cantzlerit?
Jes 33:19 Etkä myös sinä ole näkewä sitä wäkewät canssa/ sitä sywäkielistä Canssa/ jota ei ymmärretä/ ja käändämättömästä kielestä/ jota ei taita ymmärtä.
Jes 33:20 Cadzo Zionita meidän juhlacaupungitam/ sinun silmäs on näkewä Jerusalemin caunin asumuxen/ majan jota ei wiedä pois/ jonga paanuja ei ikänäns pidä temmattaman ylös/ ja jonga köysiä ei ikänäns pidä catcoittaman.
Jes 33:21 Sillä HERra on siellä olewa wäkewä meidän tykönäm/ ja siellä pitä oleman lewiät wesicuopat/ nijn ettei wenehellä taita mennä sen ylidzen/ eikä laiwa taida sinne purjehtia:
Jes 33:22 Sillä HERra on meidän Duomarim/ HERra on meidän opettajam/ HERra on meidän Cuningam/ hän autta meitä.
Jes 33:23 Anna heidän pingotta köytens/ ei heidän pidä cuitengan pitämän/ Nijn ei pidä myös heidän hajottaman lippuja pielden päälle: sillä paljo callimbi saalis pitä jaettaman/ nijn että onduwat myös ryöstäwät.
Jes 33:24 Ja ei yhdengän asuwaisen pidä sanoman: minä olen heicko: että Canssalla joca siellä asu/ pitä oleman syndein päästö.

Vers. 3. Anna Canssan paeta ) se on/ Assyrialaisten pitä pakeneman Jerusalemist hämmästyxis.
v. 5. Täyttänyt oikeudella ) Sillä se jumalinen Cuningas Jehiskia oli asettanut puhtan Jumalan palweluxen Jerusalemis/ josta luetan/ 4. Reg. 18:1. etc.
v. 7. Sanansaattajans ) Ne olit ne jotca olit lähetetyt heidän tygöns/ ja ei cuitengan tahtonet heitä cuulla. Lue sijtä/ 4. Reg. 18:14.
v. 9. Libanon on häpiällä ) se on/ nämät ihanaiset wuoret ja medzät owat enimmäst hacatut ja häwitetyt wihollisilda/ rakennuxixi/ puixi ja silloixi.
v. 17. Näkewät Cuningan ) Tämä ymmärretän Christuxest/ jonga he caicki heidän hengellisillä silmilläns piti saaman nähdä/ jotca idzens nijn täytit/ cuin ennen sanottin/ mutta harwat kirjanoppeneista ja laintaitawista otit hänen wastan/ 1. Cor. 1:10.
v. 19. Etkä myös sinä ole näkewä ) Tämä ymmärretän hengellisestä rauhasta/ joca oli Christuxen Seuracunnalla olewa Jumalan tykönä/ ja täytetän myös ruumillisest toisesa Christuxen tulemises.