Propheta  Jesaia .

XXVII.  Lucu .

JEsaia ilmoitta wielä/ cuinga HERra Christus sillä ajalla oli woittawa Perkelen/ sen wäkewän ja cawalan wihollisen/ v. 1.
että hänen Canssastans piti silloin weisattaman: HERra warjele heitä/ v. 2.
HERra anda heidän juurtua/ ja taas cucoista/ sijttecuin hän on heitä edzinyt/ ja opettanut tundeman syndins/ v. 6.
cuitengin piti sen caunin Jerusalemin Canssoinens hyljättämän/ v. 10.
HERra oli cocowa idzellens seuracunnan jääneistä ja pacanoista/ v. 12.


Jes 27:1 SIlloin on HERra hänen cowalla/ suurella ja wäkewällä miecallans edziwä Lewiathania/ joca on pitkä kärme/ ja Lewiathania/ joca on kiperä kärme/ ja on tappawa Drakin meresä.
Jes 27:2 Silloin pitä oleman punaisen wijnan wijnamäen/ laulacat hänestä.
Jes 27:3 Minä HERra warjelen hänen/ ja castan hänen aicanans/ ettei hänen lehtens huckuis/ minä warjelen händä päiwällä ja yöllä
Jes 27:4 Ei ole Jumala minulle wihainen/ woi jos minä saisin sotia ohdackein ja orjantappurain cansa/ nijn minä menisin heidän tygöns/ ja poltaisin heidän caicki tyynni.
Jes 27:5 Hän on minua tallella pitäwä/ ja toimittawa minulle rauhan/ rauhan on hän wielä sijtte minulle saattawa.
Jes 27:6 Sijhen on se cuitengin joutuwa/ että Jacob juurtu/ ja Israel wihotta ja cucoista/ nijn että he maan pijrin hedelmällä täyttäwät.
Jes 27:7 Eiköst hän cummingan tule lyödyxi/ nijncuin hänen wihollisens lyöwät händä/ ja eikö hän tule tapetuxi nijncuin hänen wihollisens händä tappawat?
Jes 27:8 Waan sinä duomidzet heitä määrällä/ ja kirwotat heitä sijttecuins angaralla tuulellas olet heitä murhellisexi saattanut/ cosca idästä tuule. Sentähden pitä sen Jacobin synnin cautta lackaman.
Jes 27:9 Ja se on sijtä hyödytys/ että hänen syndins otetan pois/ cosca hän teke caicki Altarin kiwet/ nijncuin tuhwaxi muserretut kiwet/ ettei yhtän medzistötä eli cuwa pidä enämbi jäämän.
Jes 27:10 Sillä sen wahwan Caupungin pitä yxinäns oleman/ ne caunit huonet hyljättämän ja jätettämän nijncuin corpi/ nijn että wasicat käywät siellä laitumella/ oleskelewat siellä ja pureskelewat oxia.
Jes 27:11 Hänen oxans pitä murtuman cuiwuden tähden/ nijn että waimot nijllä walketa tekewät: sillä se on ymmärtämätöin Canssa/ sentähden ei myös se joca heidän tehnyt on/ armahda heitä/ ja joca heidän luonut on/ ei ole heille armollinen.
Jes 27:12 Silloin on HERra heittäwä meren rannasta Egyptin wirtaan/ ja Israelin lapset cootan yxi toisens perästä.
Jes 27:13 Silloin soitetan suurella Basunalla/ nijn tulewat cadotetut Assyrialaiset/ ja carcotetut Egyptiläiset/ ja rucoilewat HERra/ pyhällä Jerusalemin wuorella.

Vers. 1. Lewiathania ) se on/ se wanha kärme/ jonga pään waimon siemen oli tallawa/ Gen. 3. hän cudzutan pitkäxi ja kiperäxi: sillä hän on sekä wäkewä että cawala.
V. 9. Altarin kiwet ) se on/ caicki heidän epäjumalan palweluxens.
V. 12. Heittäwä ) Nijncuin jywät rijhesä heitetän.