Propheta  Jesaia .

XXVI.  Lucu .

JEsaian kijtoswirsi/ jolla Christuxen seuracunnan piti idzens lohduttaman/ ja kijttämän Christusta Jumalan poica/ että hän hänen nijn aina woimallisest tallella pitä/ v. 1.
ad 18. ja cukista hänen wihollisens/ v. 5: 6: 10: 11: 14. erinomattain/ joca wijmein oli herättäwä hänen cuollens/ cosca he wähän aica heidän lepocammiosans lewäjäwät/ v. 19.
ja on duomidzewa maan pijri.


Jes 26:1 SIihen aican pitä Judan maasa taincaltainen weisu weisattaman: Meillä on wahwa Caupungi/ hän pani muurit ja warjeluxen autudexi.
Jes 26:2 Awatcat portit/ wanhurscan Canssan/ joca uscosa pysy/ käydä sisälle.
Jes 26:3 Sinä pidät aina rauhan/ wahwan lupauxes jälken: sillä sinuun turwatan.
Jes 26:4 Sentähden luottacat HERraan ijancaickisest: sillä HERra Jumala on callio ijancaickisest.
Jes 26:5 Ja hän notkista alas ne jotca corkialla asuwat/ hän alenda corgotetun Caupungin/ ja sysä sen maahan/ nijn että se tomusa maca.
Jes 26:6 Että hän jalgoilla poljetan/ Ja/ waiwaisten jalgoilla ja köyhäin candapäillä.
Jes 26:7 Mutta wanhurscasten tie on tasainen/ sinä oijennat wanhurscasten polgut.
Jes 26:8 HERra me odotamme sinua sinun oikeudes tiellä/ sydäin himoidze sinun nimes ja muistos.
Jes 26:9 Minä halajan sinua sydämestäni yöllä/ minun hengen walwo myös minusa warhain sinun tygös. Sillä cusa sinun oikeudes maacunnasa on/ nijn maan pijrin asuwaiset oppiwat wanhurscautta.
Jes 26:10 Mutta ehkä jumalattomille armoja taritaisin/ nijn ei he opi cuitengan wanhurscautta. Waan tekewät ainoastans paha wagalla maalla: sillä ei he näe HERran cunniata.
Jes 26:11 HERra/ sinun kätes on ylötty/ waan ei he sitä näe/ mutta cuin he sen nähdä saawat/ nijn he häpiään tulewat/ ( kijwaudesas Canssan tähden ) Ja wielä sijtte sinä olet heitä tulella culuttawa/ jollas sinun wihollises culutat.
Jes 26:12 Mutta sinä HERra saatat meille rauhan/ sillä caicki mitä me toimitamme/ olet sinä meille andanut.
Jes 26:13 HERra meidän Jumalam: muut herrat tosin meitä myös wallidzewat paidzi sinua/ mutta me muistamme ainoastans cuitengin sinun/ ja sinun nimes.
Jes 26:14 Ei cuollet eläwäxi tule/ ja nuckunet ei nouse. Sillä sinä olet heitä edzinyt ja häwittänyt/ ja caiken heidän muistons cadottanut.
Jes 26:15 Mutta sinä HERra olet lisännyt sinun Canssas/ sinä HERra olet lisännyt sinun Canssas/ sinä olet cunnialisexi tullut/ sinä olet ajanut heitä cauwas pois mailman ärijn.
Jes 26:16 HERra/ cosca tusca tule/ nijn sinua edzitän/ coscas heitä curitat/ nijn he parcuwat surkiast.
Jes 26:17 Nijncuin wastoin olewa/ cosca hän synnyttämälläns on/ nijn hänellä on ahdistus/ ja parcu kiwuillans/ nijn meille myös tapahtu/ HERra/ sinun caswos edesä.
Jes 26:18 Ja mekin wastoin olemma/ ja on kipu/ nijncuin tuulen synnyttäwäiset. En me cuitengan woi maata autta/ eikä maan pijrin asuwaiset tahtonet langeta.
Jes 26:19 Mutta sinun cuolles eläwät/ ja minun cuollet ruumini nousewat jällens cuolluista. Herätkät ja kerscatcat/ te jotca macatte maan alla: sillä sinun castes on wiherjäisen kedon caste/ ja maa on cuollet hänestäns andawa.
Jes 26:20 Mene minun Canssan sinun Cammioos/ ja sulje owet jälkes/ lymy silmän räpäyxexi/ nijncauwan cuin wiha käy ylidze.
Jes 26:21 Sillä cadzo/ HERra on käypä ulos siastans/ edzimän maan asuwaisten pahutta/ heidän päällens/ nijn että maa ilmoitta heidän werens/ ja ei nijtä sillen peitä jotca hänen päälläns tapetut owat.

Vers. 1. Warjeluxen ) se on/ wahwan ja woittamattoman.
V. 5. Jotca corkialla asuwat ) Ne owat tyrannit ja Jumalan Canssan wiholliset.
V. 14. Ei cuollet eläwäxi tule ) se on/ ne jumalattomat jotca synnisäns owat cuollet/ ei pidä nouseman ijancaickiseen elämään/ waan pitä oleman cuolemasa ijancaickisest.
V. 19. Mutta sinun cuolles ) se on/ jotca uscosa sinun päälles owat nuckunet/ ne nousewat jällens heidän ruumillans ijancaickiseen elämään.
v. 21. käypä Ulos siastans ) se on/ HERra Christus on tulewa taiwan pilwisä/ nijn että caicki liha on hänen näkewä/ ja duomidze maan pijrin wanhurscaudella. Act. 17:31.