Propheta  Jesaia .

XLII.  Lucu .

PRopheta sano cuinga Jumala puhu hänen Pojastans Christuxest/ tulewan caickein pacanain opettajaxi/ joita hän oli caikella siweydellä opettawa ja neuwowa/ v. 1.
neuwo sen edest coco mailmata kijttämän ja ylistämän händä/ v. 10.
joca oli nijncuin Sangar woittawa caicki wihollisens/ v. 13.
ja auttawa soket ja oppiwaiset heidän pimeydestäns/ v. 16.
walitta Canssans sokeutta ja cowacorwaisutta/ ettei he opetuxella eikä rangaistuxella anna idzens ojeta v. 18.

Jes 42:1 CAdzo/ minun palweliani/ minä händä tuen/ ja minun walittun/ josa minun sielun hywäst mielisty. Minä olen hänelle minun Hengeni andanut/ hänen pitä oikeuden saattaman pacanoille.
Jes 42:2 Ei hänen pidä huutaman eli parcuman/ ja hänen ändäns ei cuulla caduilla.
Jes 42:3 Särjettyä ruoco ei hänen pidä murendaman/ ja suidzewaista kyntilän sydändä/ ei pidä hänen sammuttaman/ hän saatta oikeuden totudella.
Jes 42:4 Ei hänen pidä nurisewan eikä hirmuisen oleman: sillä hänen pitä oikeuden maan päälle säätämän. Ja luodotkin pitä hänen Lakians odottaman.
Jes 42:5 Näitä sano HERra Jumala/ joca luo ja lewittä taiwat/ ja maan teke ja hänen caswons. Joca Canssalle cuin sen päällä on/ hengittämisen anda/ ja hengen nijlle jotca sijnä käywät.
Jes 42:6 Minä HERra olen sinun cudzunut wanhurscaudes/ ja rupeisin sinun kätees ja warjelin sinua. Ja olen sinun andanut Canssoille lijtoxi/ ja pacanoille walkeudexi.
Jes 42:7 Awajaman sokiain silmiä/ ja fangeja pelastaman fangeudesta/ ja tornista nijtä/ jotca pimeydes istuwat.
Jes 42:8 Minä HERra/ se on minun nimen/ en minä anna toiselle cunniatani/ engä ylistystäni epäjumalille.
Jes 42:9 Cadzo/ mitä tapahtuwa on/ nijtä minä ennustan/ ja ilmoitan utta: ennencuin se tapahtu annan minä sen teille cuulla.
Jes 42:10 WEisatcat HERralle utta weisua/ hänen ylistyxens owat mailman loppun asti. Jotca meresä waeldawat/ ja mitä sijnä on/ luodot ja jotca nijsä asuwat.
Jes 42:11 Huutacat corkiast te corwet ja Caupungit nijsä/ ja ne kylät joisa Kedar asu. Ne ihastuwat jotca calliois asuwat/ ja huutawat wuorten corkeuxista.
Jes 42:12 Sallicat heidän HERralle cunniat anda/ ja hänen nimens luodoisa ilmoitta.
Jes 42:13 HErra käy nijncuin Sangar ulos/ hän herättä kijwauxens nijncuin sotamies. Hän on ihastuwa ja hymisepä/ hän woitta wihollisens.
Jes 42:14 Wanhast minä olen wai ollut/ olin hiljainen ja pidätin idzeni. Mutta nyt minä tahdon huuta nijncuin synnyttäjä/ minä tahdon hajotta heitä/ ja caicki niellä.
Jes 42:15 Minä häwitän wuoret ja cuckulat/ ja annan caicki heidän ruohons cuiwua/ teen wirrat luodoixi/ ja järwet cuiwan pois.
Jes 42:16 Mutta soket minä johdatan sitä tietä/ jota ei he tiedä/ minä wien heidän nijtä polcuja/ joita ei he tunne. Minä teen heille pimeyden walkeudexi/ ja colean tasaisexi/ näin tahdon minä heille tehdä/ ja en hyljä heitä.
Jes 42:17 Mutta jotca uscaldawat epäjumalihin/ ja sanowat waletuille cuwille: te oletta meidän jumalam/ heidän pitä käändymän tacaperin/ ja häpiään tuleman.
Jes 42:18 Cuulcat te cuuroit/ ja cadzocat tähän te soket/ että te näkisitte.
Jes 42:19 Cuca on nijn soke cuin minun palwelian? ja cuca on nijn cuuroi cuin minun käskyläisen/ jonga minä lähetän? Cuca on nijn soke cuin se täydellinen? ja nijn soke cuin se HERran palwelia?
Jes 42:20 Kyllä saarnatan/ waan ei sitä cuitengan pidetä/ kyllä heille sanotan/ waan ei he tahdo cuulla.
Jes 42:21 Cuitengin suo HERRA heille hywä hänen wanhurscaudens tähden/ ja hän teke Lakins cunnialisexi ja suurexi.
Jes 42:22 Se on raadeldu ja ryöstetty Canssa/ he owat caicki saadut kijnni cuopasta/ ja fangein huoneseen lymytetyt. He owat tehdyt saalixi/ eikä ole yhtän auttajata: raadellut/ ja ei kengän sano: tuo ne jällens.
Jes 42:23 Cuca on teidän seasan/ joca näitä otta corwijns? hän hawaitcan ja cuulcan mitä tästedes tule.
Jes 42:24 Cuca on Jacobin raateluxexi andanut/ ja Israelin ryöwäreille? Eikö HERRA sitä tehnyt/ jota wastan me syndiä tehnet olemma? Ja ei he tahtonet hänen teilläns waelda/ eikä totellet hänen Lakians.
Jes 42:25 Sentähden on hän heidän päällens pudistanut wihans hirmuisuden/ ja wäkewän sodan. Ja on heidän sytyttänyt ymbäri/ mutta ei he tundenet/ ja hän sytytti heitä/ mutta ei he sitä ottanet mieleens.

Vers. 1. Minun palweliani ) Isä Jumala cudzu Poicans palweliaxens/ että hän puki päällens orjan hahmon/ Phil. 2:7. ja palweli händä lunastaijans ihmisen sucucunda.
V. 4. Ei hirmuisen oleman ) se on/ ei hänen pidä oleman cowan eli angaran: waan suloisen/ ystäwällisen ja laupian/ Matth. 11:29.
V. 8. En minä anna minun cunniatan toiselle ) Ei tästä seura/ ettei pidä Christusta palweldaman ihmisen luonnon puolesta: sillä hänestä Jumala täsä puhu/ että händä pitä cunnioitettaman/ eikä yhtän muuta cuin händä. Nijncuin Iustinus sen selittä Dial. cum Tryph. p. 225. se huicgloriam cuipiam Sillä Christuxesta on Heb. 1:6. että caicki hänen Pyhät Engelins pitä händä cumartaman. Phil. 2:10. Caicki polwet pitä notkistaman idzens hänen nimeens/ etc.
V. 14. Wai ollut ) Jumala on kärsiwäinen/ hän kärsi kyllä ajaxi hänen sanans wastanseisoita ja wainoita/ mutta cosca ei he paranna idzens/ cukista hän wijmein heidän peräti.
V. 15. Häwittä wuoret ja cuckulat ) se on/ hän on häwittäwä wäkewät Canssat ja Caupungit/ jotca idzens asettawat Christuxen Evangeliumita wastan.
V. 19. Minun käskyläisen ) se on/ ylimmäiset Papit/ joilla oli wirca Canssan seasa opetta muita/ ne olit caickein sokemmat/ nijncuin Christus heidän cudzu/ Matth. 15:14. ja Cap. 23:16. ja 24.