Propheta  Jesaia .

XLVII.  Lucu .

JEsaia ennusta Babelita wastan/ että sen piti pääsemän muitten maacundain hallituxest/ tuleman fangixi ja orjixi/ v. 1.
hänen tyranniudens tähden Jumalan Canssa wastan/ jonga hän sinne oli fangixi wiepä/ v. 6.
hänen hecumans/ suruttomudens/ ylpeydens ja welhoudens tähden/ v. 8.
joca nijn totisest ja tapaturmaisest oli tapahtuwa/ ettei heidän tietäjäns sitä pitänyt tietämän/ eikä taitaman autta sitä wastan/ v. 11.


Jes 47:1 AStu alas neidzy/ sinä tytär Babel/ istu tomuun/ istu maahan: sillä Chalderein tyttärellä/ ei ole yhtän istuinda enä/ ei sinua pidä enä cudzuttaman ihanaisexi ja iloisexi.
Jes 47:2 Ota mylly ja jauha jauhoja/ päästä hiustes palmicot/ rijsu kengäs/ paljasta sääres/ cahla wirran ylidzen.
Jes 47:3 Että sinun häpys ilmoitetuxi/ ja sinun riettaudes nähdyxi tulis/ Minä costan/ ja ei yxikän ihminen pidä rucouxellans minua sijtä estämän.
Jes 47:4 Tämän teke meidän pelastajam/ joca cudzutan HERraxi Zebaothixi/ Israelin Pyhäxi.
Jes 47:5 Istu alallas/ mene pimeyteen sinä Calderein tytär: sillä ei sinua enä pidä cudzuttaman waldacundain Frouwaxi.
Jes 47:6 Sillä cosca minä olin wihainen minun Canssani päälle/ ja turmelin minun perindöni/ hyljäisin minä heidän sinun kätees: mutta et sinä tehnyt laupiutta/ ja wanhoille teit sinä iken peräti rascaxi/ ja ajattelit: minä olen Drotningi ijancaickisest.
Jes 47:7 Et sinä tähän päiwän asti wielä ole sitä johdattanut sydämees/ eli ajatellut cuinga heille wijmein oli tapahtuwa.
Jes 47:8 NIjn cuule nyt tätä/ sinä joca elät hecumas/ ja istut nijn surutoin/ ja sanot sydämesäs: minä olen ja ei yxikän muu/ en minä leskexi eli hedelmättömäxi tule: molemmat nämät pitä sinua äkildä cohtaman yhtenä päiwänä/ että sinä tulet leskexi ja hedelmättömäxi.
Jes 47:9 Ja ne pitä sinuun täydellisest sattuman/ sinun monen welhois tähden/ ja sinun noitais tähden/ joista suuri osa on sinun tykönäs.
Jes 47:10 Sillä sinä olet luottanut idzes sinun pahutees/ coscas ajattelit: ei minua nähdä. Sinun taitos ja tietos on sinun cukistanut/ ettäs sanot sydämesäs: minäpä olen ja ei yxikän muu.
Jes 47:11 Sentähden pitä onnettomuden tuleman sinun päälles/ nijn ettei sinun pidä tietämän cosca se tule/ ja sinun wastoinkäymises pitä langeman sinun päälles/ jota ei sinun pidä taitaman sowitta: sillä capinan pitä äkist tuleman sinun päälles/ jota et sinä edellä tiedä.
Jes 47:12 KÄys nyt edes sinun welhois cansa/ ja sinun monen noitais cansa/ joiden seas sinä olet idzes nuorudestas waiwannut/ jos sinä taidaisit autta idzes/ jos sinä taidaisit wahwista idzes: sillä sinä olet wäsyxis sinun monen coettelemuxes tähden.
Jes 47:13 Tulcan edes ja auttacon sinua ne taiwan juoxun tietäjät ja tähtein curkisteliat/ jotca Cuucautten jälken lukewat/ mitä sinulle pitä tapahtuman.
Jes 47:14 Cadzo/ he owat nijncuin corret/ jotca tuli poltta/ ei he taida pelasta heidän hengens liekistä: sillä ei pidä yhtän hijlistö oleman/ josa jocu taidais idzens lämmitellä/ eli tulda jonga tykönä istutaisin.
Jes 47:15 Juuri nijn owat ne joiden alla sinä sinus waiwannut olet/ sinun cauppamiehes sinun nuorudestas/ pitä jocaidzen käymän sinne ja tänne/ ja sinulla ei ole yhtän auttajata.

Vers. 16 c. 46. Ylpiät sydämet ) Ne olit Babylonialaiset.
v. 1. Yhtän istuinda ) se on/ yhtän hallitusta.
v. 5. Alallas ) se on/ cuolemasa.
v. 13. Sinä olet wäsyxis ) se on/ ne monet coettelemuxet tekewät sinun hulluxi ja wiheljäisexi/ ehkä ei ne mitän kelpa. v. eod. Tähtein curkisteliat ) Owat ne cuin taiwan juoxusta tahtowat ilmoitta mitä jolleculle erinomaisest/ eli myös coco Caupungille eli maacunnalle tapahtuman pitä/ onni eli wastoinkäymys/ paha eli hywä/ etc. ( nijncuin on selkiäst textis ) jota ei he sijtä tietä taida/ ja Jumala on sentähden nijncuin petosta kieldänyt sitä pidettä. Cadzo Levit. 19:26.