Propheta  Jesaia .

LVII.  Lucu .

HERra walitta ettei yxikän tutki että wanhurscat cudzutan täältä lepoon/ v. nuhtele cowin Canssans epäjumalan palwelust/ v. 3.
ja että he luotit heitäns muiden lijttoon/ v. 9.
uhca ettei se heitä mitän auta/ v. 12.
Jotca häneen turwawat/ nijlle lupa hän awun ja lohdutuxen/ v. 13.
erinomattain lähettäwäns Pyhän Hengens joca heitä oli parandawa/ v. 16.
ja saarna miehiä/ joiden heille piti saarnaman rauha/ v. 3.

Jes 57:1 WAan wanhurscas hucku/ ja ei ajattele kengän sitä sydämesäns. Pyhät miehet temmatan pois/ ja ei sijtä kengän pidä waaria:
Jes 57:2 Sillä wanhurscat otetan pois onnettomudest/ ja jotca toimellisest waeldanet owat/ tulewat rauhaan/ ja lepäwät heidän cammioisans.
Jes 57:3 TUlcat tänne edes te noitain lapset/ te huorintekiäin ja porttoin siemenet/ kenengä cansa te nyt tahdotta iloita hecumasa?
Jes 57:4 Kenengä päälle te nyt tahdotta suutan irwitellä/ ja kieldän pistä? Ettäkö te ole ricoxen lapset/ ja wäärä siemen?
Jes 57:5 te jotca oletta hembet epäjumalijn caickein wiherjästen puiden alla/ ja teurastatte lapsia ojain tykönä wuorten alla.
Jes 57:6 Sinun menos on sileitten kiwein cansa ojisa/ ne owat sinun osas/ nijlle sinä wuodatat sinun juomauhris/ cuins ruocauhria uhrat/ pidäiskö minun sijhen mielistymän?
Jes 57:7 Sinä teet sinun wuotes corkialle jyrkälle wuorelle/ ja menet myös idze sinne ylös uhraman.
Jes 57:8 Owen taa ja pihtipielen panet sinä sinun muistos: sillä sinä wierität sinus minun tygöni/ menet ylös ja lewität sinun wuotes/ ja kijnnität idzes heihin/ sinä racastat heidän wuodettans cusa ikänäns sinä heidän näet.
Jes 57:9 Sinä menet Cuinngan tygö öljyllä/ ja sinulla on moninaiset woitet/ ja lähetät sanas saattajat cauwas/ ja olet alettu haman helwettin.
Jes 57:10 Sinä waiwaisit idzes monisa teisäs/ ja et sanonut: lepä wähäkin. Waan ettäs löydät sinun kätes elämän/ et sinä wäsy.
Jes 57:11 Kenengäs tähden olet nijn suruisas ja pelkät? ettäs cuitengin walhes olet ja et muista minua/ etkä johdata sitä mielees: luuletcos minun jocapaicas olewan äneti/ ettes minua ensingän pelkä?
Jes 57:12 Minä ilmoitan sinun wanhurscaudes/ ja ei sinun tecos pidä mihingän tarpexi tuleman.
Jes 57:13 Cosca sinä huudat/ nijn auttacon sinun jouckos sinua/ mutta tuulen pitä heidän caicki wiemän pois/ ja turhuden pitä ne ottaman pois.
Jes 57:14 Mutta joca idzens minuun uscalda/ hän peri maan/ omista minun pyhän wuoreni/ ja sano: tehkät tietä/ tehkät tietä/ lewittäkät polcu/ sysätkät louckauxet minun Canssani tieldä pois.
Jes 57:15 Sillä näin sano corkia ja ylistetty/ joca asu ijancaickisest/ ja jonga nimi on Pyhä. Minä asun corkeudes ja pyhydes/ ja nijden tykönä/ joilla särjetty ja nöyrä hengi on: että minä wirgotaisin nöyrytetyn hengen/ ja särjetyn sydämen.
Jes 57:16 En minä ijäti tahdo rijdellä/ engä wihastu ijancaickisest/ waan minun caswostani on hengi lähtewä/ ja minä teen hengen.
Jes 57:17 Minä olin wihainen heidän ahneudens wäärydest/ ja löin heitä/ lymytin idzeni ja närkästyin. Silloin he menit exyxis heidän oman sydämens tiellä.
Jes 57:18 Mutta cosca minä näin heidän/ paransin minä heidän ja johdatin heitä/ ja lohdutin nijtä/ jotca heitä murhedeit.
Jes 57:19 Minä tahdon saatta hedelmäliset huulet/ jotca pitä saarnaman: rauha/ rauha/ sekä caucaisille että lähisille/ sano HERra/ ja tahdon heitä parata.
Jes 57:20 Mutta jumalattomat owat nijncuin lainehtiwa meri/ joca ei woi tywendyä/ waan hänen aldons heittäwät logan ja mudan.
Jes 57:21 Jumalattomilla ei ole rauha/ sano minun Jumalan.

Vers. 3. Noitain lapset ) Ne owat wäärät wesat Jumalan sana wastan/ jotca pistäwät kieldäns maalle/ ja pilckawat HERran Prophetaita.
v. 7. Wuotes ) Wuotexi hän cudzu täsä Altarit ja asetuxet/ cusa he teit huorin epäjumalten cansa/ nijncuin riettain portto huorintekiän cansa. Ja mennä Cuningas Pharaon tygö lahjoilla/ on luotta idzens ihmisijn.
v. 10. Lepä wähäkin ) se on/ et sinä aiwoickan eräkän lacata sinun paljosta turhudestas/ jollas idzes waiwat/ nimittäin/ sinun wäärällä jumalan palweluxellas/ ja monilla lijtoilla muiden cansa.
v. 11. Suruisas ) Jumalattomat owat suruisans heidän menoistans/ waicka ei muuta ole cuin walhe ja petos.
v. 14. Jouckos ) Ne owat/ sinun opettajas/ cumpanis ja epäjumalan palweluxes/ etc.
v. 14. Tehkät tietä ) se on/ tuscasa pitä heillä oleman sia ja lohduttusta.
Vers. 16. Hengi ) se on/ Pyhän Hengen/ joca piti annettaman Heluntaina. Iren lib. 5. 18: Jotca heitä murhedeit ) Hywät murehtiwat jumalattomain pahuden tähden/ nijncuin Loth Sodomas.
v. 19. hedelmäliset huulet ) Joiden saarna piti ulottuman coca mailmaan.
v. 20. Logan ) joca on heidän pyhydens/ jota he suurella waiwalla ahkeroidzewat. Phil. 3:8.