Propheta  Jesaia .


X.  Lucu .

PRropheta kiro wääriä Duomareita ja käskyläisiä/ v. 1.
HERra rangaise heitä Assurin Cuningan cautta/ v. 5.
waicka hän muuta ajatteli/ nimittäin/ woimallans cukista Jerusalemita/ nijncuin muita Caupungeita/ v. 7.
mutta cosca HERra aiwoituxens hänen cauttans toimitti/ tahdoi hän myös rangaista hänen ylpeyttäns/ v. 12.
ja nijn jäänet Israelist pelastettin/ v. 20.
lohdutta sijs Canssans ettei he pelkäis/ v. 24.
sillä HERra oli hajottawa Assyrialaiset/ v. 25.
jotca kyllä waeldawat ja yhden Caupungin toisen peräst saawat alans/ v. 28.
mutta cosca he tulewat Jerusalemin eteen/ pitä heidän caatuman/ v. 32.


Jes 10:1 WOi kirjanoppenuita jotca wäärän Lain tekewät/ ja wäärän duomion kirjoittawat.
Jes 10:2 Että he wäändelisit köyhän asian/ ja tekisit wäkiwalda radollisen oikeudes/ minun Canssasani/ nijn että lesket owat heidän saalins/ ja orwoit heidän jacons.
Jes 10:3 Mitä te tahdotta tehdä rangaistuxen ja onnettomuden päiwänä/ joca cauca tule?
Jes 10:4 Kenen tygö te pakenetta apua saaman/ ja cunga te tahdotta panna teidän cunnian/ ettei te fangittuin cansa taiwutettais/ ja lyötyin seas lange? Ei näisä caikis ole hänen wihans asetettu/ hänen kätens on wielä nyt cocotettu.
Jes 10:5 Woi Assur/ joca minun wihani widza/ ja heidän käsisäns minun julmudeni sauwa on.
Jes 10:6 Minä tahdon lähettä hänen ulcocullattu Canssa wastan/ ja anda hänelle käskyn minun wihani Canssa wastan/ sitä ryöstämän/ jacaman ja tallaman sitä nijncuin loca cujilla.
Jes 10:7 Waicka ei hän sitä nijn luule/ eikö hänen sydämens nijn ajattele/ waan hänen sydämens on turmeleman ja häwittämän monda Canssa.
Jes 10:8 Sillä hän sano: eikö caicki minun pääruhtinan ole Cuningat? eiko Calno ole nijncuin Charchemis?
Jes 10:9 Eikö Hamath ole nijncuin Arpad? Eikö Samaria ole nijncuin Damascus?
Jes 10:10 Nijncuin minun käteni on löytänyt epäjumalain waldacunnan/ waicka heidän epäjumalans olit wäkewemmät cuin ne jotca Jerusalemis ja Samarias owat.
Jes 10:11 Eikö minun tullut tehdä Jerusalemille ja hänen epäjumalillens/ nijncuin minä Samariallekin ja hänen epäjumalillens tein?
Jes 10:12 MUtta cosca HERra on caicki hänen tecons Zionin wuorella ja Jerusalemis toimittanut/ nijn minä tahdon edziä sen ylpen Assurin Cuningan hedelmätä/ ja hänen ylpeitten silmäins coreutta.
Jes 10:13 Että hän sano: minä olen sen toimittanut minun käteni woimalla ja minun taitoni cautta: sillä minä olen taitawa/ minä olen toisella tawalla jacanut maan ja heidän tawarans ryöstänyt/ ja nijncuin jalo/ lyönyt heidän asujamens maahan.
Jes 10:14 Ja minun käteni on löynnyt Canssan nijncuin canan pesän/ nijn että minä olen caiken maan coonnut nijncuin hyljätyt munat cootan/ cusa ei yhtän höyhendä lijcu/ eikä kengän awa nockans eli kiraise.
Jes 10:15 Taitaco kirwes kerscata idzens sitä wastan joca hänellä hacka? eli saha taistella sen cansa/ joca händä wetä? se olis nijncuin capula tahdois lijcutta sitä joca hänen nosta/ ja sauwa nostais händä nijncuin ei se puu oliscan.
Jes 10:16 Sentähden on HERRA HERRA Zebaoth lähettäwä laihuden hänen lihawittens secaan/ ja sytyttäwä hän cunnians palaman cuin tulen.
Jes 10:17 Ja Israelin walkeus on tulewa tulexi/ ja hänen Pyhäns liekixi/ ja on sytyttäwä ja culuttawa hänen orjantappurans ja ohdackens yhtenä päiwänä.
Jes 10:18 Ja hänen medzäns ja ketons cunnia pitä tyhjän raukeneman sekä sielu että ruumis/ ja pitä huckuman ja catoman pois.
Jes 10:19 Nijn että hänen medzäns jäänet puut luke taitan/ ja että lapsikin ne pyäldä taita.
Jes 10:20 Silloin ei pidä jäänet Israelis/ ja ne jotca tallella owat Jacobin huonesta enämbi turwaman häneen joca heitä lyö/ waan pitä todella turwaman HERran Pyhään.
Jes 10:21 Jäänyt pitä käändämän idzens: Jacobin jäänet wäkewän Jumalan tygö.
Jes 10:22 Sillä jos sinun Canssas/ O Israel/ on nijncuin hiucka meresä/ nijn cuitengin heidän jäänens käändywät: sillä aiwoittu häwitys pitä wuotaman yldäkylläisen wanhurscauden.
Jes 10:23 Että HERra HERra Zebaoth anda tulla aiwoitun häwityxen coco maahan.
Jes 10:24 Sano sijs HERra HERra Zebaoth: älä pelkä minun Canssan/ joca Zionis asut/ Assurita. Hän lyö sinua widzalla ja nosta sauwans sinua wastan nijncuin Egyptis.
Jes 10:25 Sillä aiwa wähän ajan perästä pitä onnettomus ja minun wihan täytettämän heidän cadotuxexens.
Jes 10:26 Silloin on HERra Zebaoth nostawa ruoscan heidän päällens/ nijncuin Midianin tapos Orebin calliolla/ ja on ylöndäwä hänen sauwans joca hänellä oli merellä/ nijncuin Egyptis.
Jes 10:27 Silloin pitä hänen cuormans pakeneman pois sinun hartioildas/ ja hänen ikens sinun caulastas: sillä iken pitä mätänemän lihawudesta.
Jes 10:28 HÄn tule Ajathijn/ hän waelda Migronin läpidze/ hän cadzele asens Michmasa.
Jes 10:29 Hän waelda ohidze meidän leiriäm Gebaat/ Rama peljästy. Saulin Gibeath pakene.
Jes 10:30 Sinä tytär Gallim huuda wahwast/ ota waari Laisa/ sinä radollinen Anathoth.
Jes 10:31 Madmena mene pois tieldä/ Gebimin asuwaiset juoxewat matcaans.
Jes 10:32 Ollan/ mitämax/ päiwäcunda Nobis/ nijn hän on käändäwä kätens tyttären Zionin wuoren päin/ ja Jerusalemin corkeuden puoleen.
Jes 10:33 Mutta cadzo/ HERra HERra Zebaoth/ on hackawa oxat wäellä/ ja lyhendäwä sitä corkiata.
Jes 10:34 Nijn että corkiat pitä alettaman/ ja tihkiä medzä pitä raudalla maahan hacattaman/ ja Libanonin pitä sen woimallisen cautta caatuman.

Vers. 8. Sillä hän sano ) Nämät owat Assurin Cuningan sanat/ joita hän myös puhui cosca hän tuli Jerusalemin eteen/ cuin taitan luke Infr. 16. ja 4. Reg. 18:19.
v. 15. Taitaco kirwes ) se on/ Jumalan on huokembi tehdä wericoirast mitä hän tahto/ cuin meidän nosta kirwestä/ saha eli sauwa. Ei tästä seura Jumalan nostawan/ wetäwän eli waatiwan jumalattomita pahuteen: sillä sijhen owat he kyllä walmit/ nijncuin on edellises seidzemennes versysä/ waan hän hallidze ja cohenda heidän hallituxens/ nijn ettei he caiketi sinne tule cuin he tahtowat/ waan sinne cuin HERra sen on aicoinut/ jota wastan ei he mitän tehdä taida.
v. 20. Silloin ei pidä ) Tällä ei ymmärretä ainoastans se pelastus cuin tapahtui Assurin Cuningasta/ waan erinomaisest ne harwat Judalaisist jotca olit uscowat Christuxen päälle ja autuaxi tulewat/ cuin nähdän Pawalista/ Rom. 9:27.
v. 27. Mätänemän ) Nijncuin härkä caswa iken alda cosca hän tuli lihawaxi/ ja wäkewäxi/ että hän sen särke nijncuin mädännen köyden.
v. 28. Hän tule ) Täsä hän kirjoitta Assurin Cuningan matcustamisest Jerusalemijn/ nijncuin sijtä joca sencaltaisita Caupungeita ryöstäis/ etc. mutta hän piti hacattaman maahan nijncuin medzän. Cuinga tämä ennustus on täytetty/ kirjoitetan Infr. c. 36. ja 37. 4. Reg. 8. ja 19.