Propheta  Jesaia .

LV.  Lucu .

HERra cudzu caickia ihmisiä nautidzeman poicans Christuxen armo ja hywiä töitä/ v. 1.
sillä hän tahto wahwista heidän cansans sen lijton/ jonga hän Dawidille luwannut oli/ ja pannut hänen poicans opettajaxi/ että hänen piti pacanat cudzuman hänen tundoons/ v. 3.
neuwo heitä ottaman händä wastan oikialla catumuxella ja parannuxella/ cosca hän heille taritan/ v. 7.
Werta sanans sateseen/ joca ei puto maan päälle muutoin/ mutta se teke sen hedelmälisexi/ v. 10.

Jes 55:1 CAicki janowaiset tulcat wetten tygö/ tekin joilla ei ole raha/ tulcat/ ostacat ja syökät. Tulcat/ ostacat ilman rahata ja ilman caiketa hinnata/ wijna ja riesca.
Jes 55:2 Mixi te annatte rahan/ cusa ei leipä ole? ja teidän työn/ cusa ei ole rawindota? cuulcat/ cuulcat minua/ ja nautitcat sitä hywä/ ja teidän sielun riemuitcan lihawudes.
Jes 55:3 Callistacat corwan ja tulcat minun tygöni/ cuulcat/ nijn teidän sielun elä. Ja minä teen teidän cansan ijancaickisen lijton/ nimittäin/ lujat Dawidin armot.
Jes 55:4 Cadzo/ minä panin hänen Canssoille todistajaxi/ päämiehexi ja opettajaxi Canssoille.
Jes 55:5 Cadzo/ sinun pitä cudzuman pacanat/ joita et sinä tunne/ ja ne pacanat/ jotca ei sinua tundenet/ pitä juoxeman sinun tygös. Sinun HERras Jumalas tähden/ ja Israelin Pyhän tähden/ joca sinua ylistä.
Jes 55:6 EDzikät HERra/ cosca hän löytä taitan/ rucoilcat händä/ cosca hän läsnä on.
Jes 55:7 Jumalatoin hyljätkön hänen tiens/ ja pahointekiä ajatuxens/ ja palaitcan HERran tygö/ nijn hän armahta händä. Ja meidän Jumalam tygö: sillä hänen tykönäns on paljo andexi andamusta.
Jes 55:8 Sillä minun ajatuxeni ei ole teidän ajatuxen/ ja teidän tien ei ole minun tieni/ sano HERra.
Jes 55:9 Waan nijn paljo corkembi cuin taiwas on maasta/ nijn owat myös minun tieni corkiammat teidän teitän/ ja minun ajatuxeni teidän ajatuxian.
Jes 55:10 SIllä nijncuin sade tule taiwast alas/ ja ei mene sinne jällens/ waan tuoretta maan/ ja teke sen hedelmöidzemän ja caswaman/ ja hän anda siemenen kylwettä/ ja leiwän syötä.
Jes 55:11 Näin on myös se sana/ joca minun suustani lähte/ ei sen pidä tyhjänä palajaman minun tygöni: waan tekemän mitä minulle otollinen on/ ja sen pitä menestymän/ jota warten minä sen lähettänytkin olen.
Jes 55:12 Sillä ilosa teidän pitä lähtemän ja rauhasa saatettaman: wuoret ja cuckulat pitä teidän eteen ihastuxella ja kerscamisella carcajaman.
Jes 55:13 Ja caicki puut kedolla käsilläns yhten lyömän: hongat pitä orjantappurain sias caswaman/ ja Mirtus orjantappura pensan edestä. Ja HERralla pitä oleman nimen/ ja ijancaickisen merkin/ joca ei loppuman pidä.

Vers. 1. Wetten ) Evangeliumin saarna Christuxen ansiost ja syndein andexi saamisest werratan weteen ja leipän: sillä se wirwotta ja tallella pitä janowaiset ja isowaiset sielut/ jotca heidän synneildäns waiwatan/ janowat armo ja owat näändymälläns Jumalan wihan heldestä.
v. 3. Dawidin armot ) se on/ joca Dawidille on luwattu.
v. 4. Hänen ) se on/ Dawidin pojan Christuxen
v. 5. Cadzo/ sinun pitä ) Nimittäin/ Dawidin poica Christe.
v. 13. Hongat pitä ) se on/ kelpamattomain ja jumalattomain pacanain siaan pitä monda hywä ja jumalista Christittyä tuleman.