Propheta  Jesaia .

XLV.  Lucu .

HERra lupa tahtowans anda Corexelle Persian Cuningalle monda maacunda ja waldacunda/ että hän oli pelastawa Israelin lapset Babelin fangeudest. Ja tämän hän ennusta jo aica ennen cuin C. Cores syndyikän/ että jocainen näkis/ ei yhtän muuta Jumalata olewan cuin HERran/ v. 1.
nuhtele nijtä jotca kärsimättömydest napisewat Jumalan hallitust/ v. 9.
ilmoitta/ cuinga Egyptin/ Ethiopian ja monen suuren Canssan piti oppiman tundeman sen oikian Corexen/ HERran Christuxen/ mutta epäjumalain tekiät tuleman häpiään/ v. 14.
neuwo coco mailma käändämän idzens hänen tygöns/ v. 22.


Jes 45:1 NÄin sano HERra Corexelle hänen woidellullens/ jonga oikian käteen minä rupen: minä taiwutan pacanat hänen eteens/ ja päästän Cuningasten miecat heidän suolildans/ että owet awatan hänen eteens/ eikä uxia suljeta.
Jes 45:2 Minä tahdon käydä sinun edelläs ja tehdä wäärät oikiaxi/ Minä tahdon ricko waskiowet/ ja taitta rautateljet.
Jes 45:3 Ja annan sinulle salatut tawarat ja kätketyt callit calut/ ettäs ymmärräisit/ minun HERran Israelin Jumalan/ sinun nimeldäs nimittänyn/ Jacobin minun palweliani tähden/ ja Israelin minun walittuni tähden.
Jes 45:4 Ja minä cudzuin sinun/ nimeldäs/ ja nimitin sinun/ cosca et sinä minua wielä tundenut.
Jes 45:5 Minä olen HERra/ ja ei yxikän muu/ Ei yhtäkän jumalata ole/ waan minä.
Jes 45:6 Minä warustin sinun cuins et wielä minua tundenut/ että sekä idästä ja lännestä ymmärrettäisin/ ettei ilman minuta mitän ole/ Minä olen HERra ja ei kengän muu.
Jes 45:7 Minä joca teen walkeuden ja luon pimeyden: Minä joca annan rauhan ja luon pahan/ Minä olen HERra joca caicki nämät teen.
Jes 45:8 Te taiwat tiuckucat ylhäldä/ ja pilwet satacon wanhurscauden: maa awatcon idzens ja candacon autuuden/ ja wanhurscaus caswacon myös/ Minä HERra luon sen.
Jes 45:9 Woi sitä rijtele joca luojans cansa/ nimittäin: sawiastia sawenwalajan cansa: Sanoneco sawi sawenwalajalle: mitäs teet: et sinä osota sinun kättäs sinun tegosas.
Jes 45:10 Woi sitä joca Isälle sano: mixis minun olet sijttänyt? ja waimolle: mixis minun synnytit?
Jes 45:11 NIjn sano HERra/ se pyhä Israelis/ ja hänen tekiäns: anocat minulda mercki/ neuwocat minun lapseni ja minun kätteni työ minun tygöni.
Jes 45:12 Minä olen tehnyt maan/ ja luonut ihmisen sen päälle/ Minä olen se jonga kädet owat lewittänet taiwan/ ja andanut käskyn caikelle sen joucolle.
Jes 45:13 Minä olen herättänyt hänen wanhurscaudes/ ja minä teen caicki hänen tiens tasaisexi/ Hänen pitä rakendaman minun Caupungini/ ja päästämän minun fangini wallallens/ ei rahan eli lahjan tähden/ sano HERra Zebaoth.
Jes 45:14 Näin sano HERra: Egyptiläisten cauppa ja Ethiopialaisten saando/ ja se suuri Seban Canssa/ pitä idzens andaman sinun alas/ ja oleman sinun omas/ heidän pitä noutaman sinua/ jalcapuisa pitä heidän käymän/ ja pitä langeman maahan sinun etees/ ja rucoileman sinua: sillä Jumala on sinun tykönäs/ ja ei ole yhtän muuta Jumalata.
Jes 45:15 TOtisest sinä olet salattu Jumala/ sinä Jumala Israelin wapahtaja.
Jes 45:16 Mutta epäjumalain tekiät täyty caicki häpias ja häwäistyxes pysyä/ ja yxi toisens cansa häwäistynä mennä pois.
Jes 45:17 Mutta Israel lunastetan HERran cautta ijancaickisella lunastuxella/ eikä tule häpiään eli pilckan coscan ijancaickisest.
Jes 45:18 Sillä nijn sano HERra joca taiwan luonut on/ se Jumala joca maan on walmistanut/ ja on sen tehnyt ja hanginnut. Ja ei nijn sitä tehnyt/ että se olis tyhjänä ollut/ waan walmisti sen että sijnä asutaisin: Minä HERra olen ja ei kengän muu.
Jes 45:19 En minä ole sala puhunut/ pimiäs paicas maan päälle/ engä ole huckan Jacobin siemenelle sanonut: Edzikät minua: sillä minä olen se HERra/ joca wanhurscaudest puhu/ ja ilmoitan oikeutta.
Jes 45:20 ANna pacanain Sangarein heitäns coota ja tulla yhten/ jotca ei mitän tiedä/ ja candawat heidän epäjumalans Cannot/ ja rucoilewat sitä jumalata cuin ei autta taida.
Jes 45:21 Ilmoittacat ja tulcat tänne/ pitäkät neuwo keskenän/ cuca näitä algusta cuulutti/ ja silloin on sen ilmoittanut. Engö minä HERra ole sitä tehnyt? ja ei ole ensingän Jumalata paidzi minua/ hurscas Jumala ja wapahtaja/ ja ei ole ketän paidzi minua.
Jes 45:22 Käändäkät teitän minun tygöni/ nijn te autuaxi tuletta/ caicki mailman äret: sillä minä olen Jumala/ ja ei kengän muu.
Jes 45:23 Minä wannon idzelläni/ ja minun suustani on wanhurscauden sana käypä ulos/ ja se jää silläns/ nimittäin/ minulle pitä caicki polwet notkistaman/ ja caicki kielet wannoman/ ja sanoman: HERrasa minun on wanhurscaus ja wäkewys.
Jes 45:24 Sencaltaiset tulewat hänen tygöns/ mutta caicki jotca ottawat händä wastan/ ne häpiään tulewat.
Jes 45:25 Sillä HERrasa caicki Israelin siemen wanhurscautetan/ ja saawat idziäns hänestä kerscata.

Vers. 4. Cosca et sinä minua wielä ) Cadzo supr. c. 44:28.
v. 7. Luon pahan ) Nijn on likimmitten/ Am. 3:6. Eeclesi. 11. 14. Mutta ei tästä seura/ että Jumala on syy syndijn ja mailman pahuteen: sillä meidän tule tietä/ että paha on cahtalainen: Yxi on wica/ joca on syndi ja idze pahuus: toinen on rangaistus joca sitä noudatta. Cuin nälkä/ rutto/ miecka ja idze cuolema. Syndi ja pahuus on Perkelestä ja ihmisestä/ sap. 2:24. mutta rangaistus tule HERralda/ nijncuin wanhurscalda Duomarilda. Tästä pahasta puhutan täsä ainoastans/ sentähden pane hän sitä wastan rauhan/ ajatellen sota ja lewottomutta. Näin on puhdas Jumalan seuracunda tämän aina ymmärtänyt. Iren lib 4. Basil. M Orat Minun tygöni ) Ettei he olis kärsimättömät/ ja edzeis muita jumalita: sillä minä annan heille kyllä sanoa/ cosca tämä wiheljäisys on loppuwa.
v. 14. Idzens andaman sinun alas ) se cuulu nijncuin täsä wielä nyt puhutaisin Cuningas Corexest/ mutta täsä puhutan toisesta Corexesta/ joca on Christus/ nijncuin seurawaisist sanoist nähdä taitan: sillä sinun tykönäs eli sinusa on Jumala/ ja ei ole yhtän muuta jumalata/ joca ei muutoin cuin Christuxest ymmärrettä taita/ cuin Hieron . tästä paicasta osotta. Ja Cypr. 1. 2. sen owat ymmärtänet. Ja se tapahtu sentähden/ että nijncuin Josua/ joca Israelin lapset wei Canaan maalle/ awisti Christusta/ nijn oli myös tämä Cores olewa/ joca heidän Babelist oli pelastawa: Sentähden lacka hän nijn äkist puhumast cuwast/ ja puhu sitä joca cuwalla awistettin.
v. 19. Sala ) se on/ tuulesa/ eli siellä cusa ei Canssa ole jota cuule.
v. 23. Minua pitä caicki polwet ) Ne owat Jumalan pojan sanat/ cuin hänestä puhutan/ Rom. 14:12.
v. 25. Caicki Israelin siemen ) Oikia Israelin siemen owat Christityt/ joilla on Israelin usco/ Gal. 3:29.