Propheta  Jesaia .

VI.  Lucu .

JEsaia juttele cuinga hän näki HERran cunnian/ ja pyhät Engelit ymbärilläns/ v. 1.
ja cuin hän peljästy/ tule yxi tulisella hijlellä Altarilda/ ja puhdista hänen/ v. 5.
hän saa sijtä käskyn HERralda/ saarnata Judalaisten paatumisest heidän sokeudesans/ sijhenasti että he liki pericaton tulewat/ v. 8.
joista cuitengin pyhä siemen jääpä oli/ v. 13.


Jes 6:1 SInä wuonna jona Cuningas Usia cuoli/ näin minä HERran istuwan corkialla ja corgotetulla istuimella/ ja hänen waattens liewet täytti Templin.
Jes 6:2 Seraphim seisoit händä ylembänä/ ja cullakin oli cuusi sijpe: cahdella he peitit caswons/ cahdella jalcans/ ja cahdella he lensit.
Jes 6:3 Huusit toinen toisellens/ ja sanoit: Pyhä/ Pyhä/ Pyhä/ HERra Zebaoth/ caicki maa on täynäns hänen cunniatans.
Jes 6:4 Nijn että pihtipielet wapisit heidän huudons änestä/ ja huone täytettin sawulla.
Jes 6:5 Nijn minä sanoin: woi minuani/ minä hucun: sillä minulla on saastaiset huulet/ ja asun sen Canssan seas/ jolla on saastaiset huulet: sillä minun silmäni owat nähnet Cuningan HERran Zebaothin.
Jes 6:6 Nijn lensi yxi Zeraphimeist minun tygöni/ jolla oli kädes tulinen hijli/ jonga hän otti hohtimilla Altarilda.
Jes 6:7 Ja rupeis minun suuhuni/ ja sanoi: cadzo/ tällä olen minä ruwennut sinun huulijs/ että sinun pahat tecos otetaisin sinulda pois/ ja sinun ricoxes olis sowitettu.
Jes 6:8 JA minä cuulin HERran änen/ että hän sanoi: kenengä minä lähetän? cuca tahto olla meidän sanansaattajam?
Jes 6:9 Mutta minä sanoin: täsä minä olen/ lähetä minua. Ja hän sanoi: mene/ ja sano tälle Canssalle: cuulcat ja älkät ymmärtäkö/ nähkät ja älkät tähtäkö.
Jes 6:10 Paaduta tämän Canssan sydän/ ja anna heidän corwans paxuxi tulla/ ja sowaise heidän silmäns/ ettei he näe silmilläns/ eikä cuule corwillans/ eli myös ymmärrä sydämilläns/ eli käännä idzens ja paranisit.
Jes 6:11 Mutta minä sanoin: HERra/ cuinga cauwan? hän sanoi: sijhenasti cuin Caupungit tulewat kylmille/ ilman asuwita/ ja huonet ilman wäetä/ ja maa on peräti autiana.
Jes 6:12 Sillä HERra aja wäen cauwas/ nijn että maa tule peräti hyljätyxi.
Jes 6:13 Cuitengin pitä sijhen wielä kymmenennen osan jäämän: Sillä se wiedän pois ja culutetan/ nijncuin Tammi ja Tuomi joilla cando on/ waicka heidän lehtens waristetan/ pyhä siemen on se cando.

Vers. 1. HERran ) se on/ pyhän Colminaisuden: sillä tämä ymmärretän Christuxest/ Ioh. 12:4. ja Pyhäst Hengest/ Act. 28:25. Sijtä myös Basilius wahwista lib. 5. cont. Eunom. Isän/ Pojan ja P. Hengen olewan yhden Jumalan.
v. 2. Zeraphim ) se on/ Jumalan Engelit.
v. 3. Pyhä ) Nämät colme Pyhä tiettäwäxi tekewät Pyhän Colminaisuden/ jota myös wanhat Judalaiset owat ymmärtänet.
v. 8. Cuca tahto olla meidän sanansaattajam ) Pyhä Colminaisus puhu nijncuin usiammast Personast/ nijncuin/ Gen. 1:26. Tehkämme ihminen/ etc.
v. 10. Paaduta/ socaise ) Ei nijn että Propheta olis pitänyt paaduttaman eli socaiseman heitä/ sillä ei se ollut hänen woimasans/ waan että hän olis saarnannut ja ennustanut sijtä/ nijncuin tästä on ennen/
v. 8. ei myös Jumala tahtonut socaista heitä/ jotca muutoin taisit nähdä/ ja ymmärtä/ waan nijncuin Auringo/ cosca hän kirckast paista/ nijn hän sitä enämmin heijäise nijden silmät/ joilla muutoingin on heicko näkö/ nijncuin yöcköin/ tarhapöllöin/ carsasten/ etc. Nijn piti myös kirckan Evangeliumin walkeuden/ jonga HERra tahtoi Christuxen cautta sytyttä/ sitä enämmin heijäisemän Judalaisia/ että he Perkeleldä ja idze heistäns olit paadutetut/ ja peitit silmäns ettei heidän pitänyt näkemän. Ierem. lib. 4. cap. 48. Cadzo myös Exod. 4. 21: ja 7:3. ja 9:16.
v. 13. Pyhä siemen ) Owat ne jotca Judalaisist pitä käätyxi tuleman ja uscoman Christuxen päälle.