Propheta  Jesaia .

LVIII.  Lucu .

HERra käske Prophetan corgotta änens/ ja nuhdella Canssans syndejä/ v. 1.
sillä he luulit heidäns wanhurscaixi/ ja tahdoit mennä oikeudelle hänen cansans/ että he paastoisit ja waiwaisit heidän ruumitans/ v. 2.
Mutta HERra teke tyhjäxi heidän paastons/ että he teit wäkiwalda ja wääryttä/ v. 3.
opetta heitä cuinga heidän pitä oikein paastoman/ v. 5.
ja mitä hywä heille on sijtä olewa/ v. 8.
opetta myös heitä pitämän oikein Sabbathi/ v. 13.


Jes 58:1 HUuda rohkiast/ älä säästä corgota änes nijncuin Basuna/ ja ilmoita minun Canssalleni heidän ylidzekäymisens/ ja Jacobin huonelle heidän syndins.
Jes 58:2 Minua tosin he edziwät jocapäiwä/ ja tahtowat tietä minun tietäni/ nijncuin se Canssa/ joca jo wanhurscauden tehnyt on/ ja ei ole heidän Jumalans oikeutta hyljännet. He kysywät minulda oikiata duomiota/ ja tahtowat lähestyä Jumalata.
Jes 58:3 Mixi me paastomme/ ja et sinä sitä cadzo? mixi me meidän ruumistam waiwamme/ ja et sinä sitä tahdo tietä? cadzo/ cosca te paastotta/ nijn te teette teidän tahton/ ja waaditta caickia teidän welgollisian.
Jes 58:4 Cadzo/ te paastotta toraxi ja rijdaxi/ ja piexette rusicalla jumalattomast. Älkät paastotco nijncuin te nyt teettä/ että teidän parcun cuulu corkeuteen.
Jes 58:5 Pidäiskö se oleman sencaltainen paasto/ jonga minä walidzen/ että ihminen ruumistans päiwällä waiwa/ eli callista pääns nijncuin caisila/ taicka säkis eli tuhgas maca/ sengö te paastoxi cudzutta? ja HERran otollisexi päiwäxi?
Jes 58:6 MUtta tämä on paasto/ jonga minä walidzen: laske ne wallallens/ jotca sinä wäärydellä sitonut olet. Päästä ne irralle joitas rascautat/ laske ne wapaxi/ joitas ahdistat/ ota pois caickinainen cuorma.
Jes 58:7 Taita isowille leipäs/ wie radolliset huoneses. Jos sinä näet jongun alastoman/ nijn wateta händä/ ja älä cadzo lihas ylön.
Jes 58:8 Silloin sinun walkiudes puhke nijncuin amurusco/ ja sinun parannuxes on nopiast caswawa/ ja sinun wanhurscaudes waelda sinun edelläs/ ja HERran cunnia on sinun corjawa.
Jes 58:9 Silloin sinä rucoilet/ ja HERra wasta sinua. Cosca sinä huudat/ nijn hän sano: cadzo/ täsä minä olen. Ellet sinä ketän tykönäs rascauta/ eli sormellas osota/ taicka pahasti puhu.
Jes 58:10 Jos sinä awat sydämes isowaiselle/ ja rawidzet radolliset sielut/ nijn sinun walkeudes on pimiäs coittawa/ ja sinun hämäräs on olewa nijncuin puolipäiwä.
Jes 58:11 Ja HERra johdatta aina sinua/ ja rawidze sinun sielus poudalla/ ja sinun luus wahwista. Ja sinä olet olewa nijncuin castettu krydimaa/ ja nijncuin lähde/ josta ei coscan wesi puutu.
Jes 58:12 Ja se raketan sinulda joca cauwan on autiana ollut/ ja sinä lasket perustuxen joca pysy ijancaickisest. Ja sinä pitä cudzuttaman lahon tukiaxi/ ja teiden percajaxi/ että sijnä saadaisin asua.
Jes 58:13 JOs sinä käännät jalcas Sabbathista pois/ nijn ettes tee sinun tahtos minun pyhä päiwänäni/ nijn se pitä iloisexi Sabbathixi cudzuttaman/ HERra pyhittämän ja ylistämän: sillä nijns händä ylistät/ cosca et sinä tee sinun teitäs/ etkä nijstä löytä jotca sinulle kelpawat/ eli mitä sinä puhut.
Jes 58:14 Silloin on sinulle ilo olewa HERrasta/ ja minä ylönnän sinun maan cuckulain päälle/ ja minä tahdon sinua ruockia Jacobin sinun Isäs perimisest: sillä HERran suu tämän puhu.

Vers. 5. Callista pääns ) se on/ että hän käy ja cadzo maahan alas näky surullisexi ja pyhäxi/ nijncuin ulcocullattu/ Matth. 6:16.
v. 8. Sinun parannuxes ) Ettäs tulet rickaxi/ ja sinun tawaras enänewät autuuden cansa.
v. 12. Raketan sinulda ) se on/ sinä olet tulewa maan parandajaxi ja warjeliaxi.
v. 13. Jos sinä ) Täsä hän opetta oikein ymmärtämän Sabbathi/ että silloin pitä ihmisen harjoitteleman idzens Jumalan sanas ja tegois.
v. 14. Cuckulain päälle ) se on/ minä teen sinun suuremmaxi ja wäkewämmäxi suuria ja wäkewitä Canssoja mailmasa.