Propheta  Jesaia .


XII.  Lucu .

PRopheta ennusta cuinga Jumalan Canssa/ joca otti Christuxen wastan/ o
li silloin kijttäwä ja ylistäwä Jumalata sen armon edestä/ cuin hän heille Christuxen cautta osotti.

Jes 12:1 SIlloin pitä sinun sanoman: Minä kijtän sinua HERra/ ettäs wihainen olet ollut minun päälleni/ mutta sinun wihas on palannut/ ja sinä lohdutat minua.
Jes 12:2 Cadzo/ Jumala on minun autuden/ minä olen turwas ja en mitän pelkä/ sillä HERra Jumala on minun wäkewyden/ ja minun wirten ja minun autuden.
Jes 12:3 Teidän pitä ammundaman wettä ilolla autuden lähteistä.
Jes 12:4 Ja silloin te sanotta: kijttäkät HERra/ ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat Canssoisa hänen tecojans/ muistacat cuinga corkia hänen nimens on.
Jes 12:5 Weisatcat kijtost HERralle: sillä hän on woimallisest idzens asettanut: se olcon tiettäwä jocaidzesa maasa.
Jes 12:6 Ihastu ja iloidze sinä Zionin asuwainen: sillä Israelin Pyhä on suuri sinun tykönäs.