Propheta  Jesaia .

LXIV.  Lucu .

JEsaian rucous/ jota Judalaisten piti lukeman Babelin fangeudes. Josa he ensist luettelewat Jumalan hywiä tecoja/ jotca hän heille muinen osottanut oli/ v. 7.
ja heidän Isäins tottelemattomuden händä wastan/ v. 10.
walittawat että hän on heidän hyljännyt/ eikä tee enä sencaltaisia ihmeitä heidän seasans/ v. 12.
rucoilewat/ että hän cadzois taiwast ales/ ja näkis heidän tuscans/ v. 15.
ja annais taiwan haljeta/ ja tulis pian pelastaman heitä/ että hänen nimens tulis cuuluisaxi pacanain seas/ v. 1.
tunnustawat heidän syndins/ v. 6.
rucoilewat/ että hän olis heille armollinen ja auttais heitä/ v. 8.


Jes 64:1 JOscas taiwat halcaisisit/ ja astuisit alas? että wuoret wuodaisit sinun edesäs/ nijncuin palawa wesi kiehu pois wäkewällä tulella.
Jes 64:2 Että sinun nimes tulis tiettäwäxi wihollistengin seas/ ja että pacanat sinun edesäs wapisisit.
Jes 64:3 Nijden ihmetten tähden jotca sinä teet/ joita ei kengän toiwonut/ cosca sinä menit alas ja wuoret edesäs sulaisit.
Jes 64:4 Nijncuin ei mailman algusta ensingän cuultu ole/ eikä corwille tullut ole/ eli yxikän silmä nähnyt ole/ paidzi sinua Jumala/ mitä nijlle tapahtu/ jotca sinua odottawat.
Jes 64:5 Sinä cohtaisit nijtä iloisna/ jotca wanhurscautta harjoittelit/ ja sinua muistelit sinun teilläs. Cadzo/ sinä wihastuit cosca me syndiä teim ja cauwan nijsä wijwyim/ mutta cuitengin meitä autettin.
Jes 64:6 Mutta me olemma caicki saastaiset/ ja caicki meidän wanhurscaudem on nijncuin saastainen waate. Me olemma caicki lacastunet nijncuin lehdet/ ja meidän syndim wiscoiwat meitä nijncuin tuuli.
Jes 64:7 Ei rucoile kengän sinun nimes/ eikä nouse sinua edzimän. Sillä sinä peität caswos meildä/ ja lasket meitä näändymän syndijn.
Jes 64:8 MUtta nyt HERra/ sinä olet meidän Isäm/ ja me olemme sawi/ sinä olet meidän walajam/ ja me olemma caicki sinun käsialas.
Jes 64:9 HERra älä nijn suurest wihastu/ ja älä ijät ajattele syndiä/ cadzo sitä me olemma caicki sinun Canssas.
Jes 64:10 Sinun Pyhydes Caupungit owat häwitetyt/ Zion on autiaxi tehty/ ja Jerusalem on kylmillä.
Jes 64:11 Meidän pyhydem ja cunniam huone/ josa meidän Isäm sinua cunnioitit/ on tulella poldettu/ ja caicki meidän caunimmam owat häwäistyt.
Jes 64:12 HERra maldackos sinus näistä nijn cowana pitä ja wait istua/ ja lyödä meitä nijn cowin alas.

Vers. 9. Engeli ) Cadzo/ Exod. 25:20.
v. 16. Ei Abraham meistä mitän tiedä ) Cadzo/ 4. Reg. 22:20
v. 17. Mixi sinä HERra sallit ) Ei Jumala saata ketän erhetyxeen/ waan ihmisten kijttämättömyden ja cowacorwaisuden tähden saldi hän Perkelen pettä ihmistä/ Rom. 1:28. 2. Thes. 2:10. Nijncuin syy sijhen on Supr.
v. 10. Sillä nijncuin Syrach opetta cap. 15:11. ja 12. Et sinä uscalla sanoa/ jos minä olen opettanut wäärin/ nijn Jumala on sen tehnyt/ etc. nijn Jumala on sen pettänyt: sillä ei hän tarwidze jumalatoinda/ etc.
v. 11. Joscas taiwat ) Täsä toiwotta Jesaia Canssansa cansa nijncuin Dawidikin/ Psal. 144:5. että HERra Messias tahdois tulla pelastaman heitä/ nijncuin hän oli luwannut.
v. 6. Caicki meidän wanhurscaudem ) Tästä nähdän selkiäst etten me taida täyttä Lakia/ eli tulla wanhurscaxi meidän omilla töilläm: Sillä Bernhard. sano/ serm. 5. de his verbis : Nostra si nisi forte non minus nostrae tanquam pura justicia Dialog. 1. peccatores ex Dei