Propheta  Jesaia .

XXIV.  Lucu .

TÄsä ennusta Jesaia taas Judan maata wastan/ että se piti häwitettämän ja cukistettaman/ v. 1.
että sen asuwaiset owat sen saastuttanet/ ja luopunet ijancaickisesta lijtosta/ v. 5.
jotca sencaltaista olit kyllä ansainnet/ ja sentähden piti heille myös nijn tapahtuman/ v. 6.
Cuitengin piti wähä heitä jäämän/ niiden piti pacanain cansa tundeman ja cunnioittaman HERra/ v. 13.
mutta että nijn usia oli sitä cadzowa ylön/ piti maan pahoin käymän/ v. 16.
ja HERran olewan edziwän maan wäkewitä/ cosca hän idze seuracundaan Cuningaxi oli tulewa/ v. 21.

Jes 24:1 CAdzo/ HERra teke maan tyhjäxi ja autiaxi/ ja cukista mitä sijnä on/ ja häwittä sen asuwaiset.
Jes 24:2 Ja Papeille tapahtu nijncuin Canssallekin/ Herralle nijncuin palweliallekin/ emännälle nijncuin pijcallekin/ myyjälle nijncuin ostajallekin/ lainajalle nijncuin lainaxi ottajallekin/ corcorahan ottajalle nijncuin andajallekin.
Jes 24:3 Sillä maan pitä tyhjäxi ja ryöstetyxi tuleman/ ja HERra on tämän sanonut.
Jes 24:4 Maa on cauhia ja häwitetän/ maa pelehty ja häwiä/ Canssan ylimmäiset harwenewat maasa.
Jes 24:5 Maa on saastaisexi tullut hänen asuwaisistans: sillä he tekewät Lakia wastan/ ja muuttawat käskyt/ ja luopuwat ijancaickisesta lijtosta.
Jes 24:6 Sentähden culutta kirous maan/ jota myös sen asuwaiset ansaidzewat. Sentähden maan asuwaiset cuiwettuwat/ nijn että wähä jää wäke.
Jes 24:7 Wijna cato/ wijnapuu cuiwa/ ja caicki jotca sydämestäns iloisna olit/ huocawat.
Jes 24:8 Trumbuin riemu tauco/ iloidzewaisten ilo puuttu/ candeleitten riemu loppu.
Jes 24:9 Ei lauleta wijna juotais/ ja hywä juoma on carwas juowille.
Jes 24:10 Tyhiä Caupungi on cukistettu maahan/ caicki huonet owat teljetyt/ nijn ettei yxikän sinne mene.
Jes 24:11 Wijnan puutten tähden walitetan catuilla/ caicki ilo on pois/ caicki maan riemu on matcasans.
Jes 24:12 Ei ole muuta jäänyt Caupungijn cuin häwitys/ ja owet owat autiat.
Jes 24:13 SIllä/ Canssalle tapahtu myös maasa nijncuin öljypuillekin/ cosca sijtä on poimettu/ nijncuin sijtte poimetaisin cuin oikia wijnaelon aica pois on.
Jes 24:14 Ne corgottawat änens/ ylistäwät ja iloidzewat HERran cunniasta/ hamas merestä.
Jes 24:15 Nijn kijttäkät nyt HERra laxoisa/ luodoisa HERran Israelin Jumalan nime.
Jes 24:16 Me cuulemma kijtoswirren mailman ärestä/ wanhurscaille cunniaxi. Ja minun pitä sanoman: mixi minä olen nijn laiha? woi minua: sillä ylöncadzojat ylöncadzowat/ ja ylöncadzojat ylöncadzowat.
Jes 24:17 SEntähden tule teidän asuwitten päälle hämmästys/ cuoppa ja paula.
Jes 24:18 Ja jos jocu pakenis hämmästyxen huuto/ nijn hän cuitengin puto cuoppaan/ ja jos hän pääse cuopasta/ nijn hän cuitengin käsitetän paulaan: sillä corkeuden ackunat owat awatut/ ja maan perustuxet wapisewat.
Jes 24:19 Maan käy pahoin/ ei sen pidä menestymän/ waan pitä raukeman.
Jes 24:20 Maan pitä hoiperteleman nijncuin juopunen/ ja wietämän pois nijncuin majan: Sillä sen pahat tegot painawat sen/ nijn että sen pitä langeman/ ja ei woi pysyä.
Jes 24:21 Silloin on HERra edziwä sitä corkiata sotawäke/ joca corkeudesa on/ ja maan Cuningoita/ jotca owat maan päällä.
Jes 24:22 Että he cootan yhteen nijncuin cuopas sidotut/ ja pitä oleman suljetut fangiudesa/ ja suuren ajan perästä taas edzittämän.
Jes 24:23 Ja Cuun pitä häpemän ja Auringon ujoeleman/ cosca HERra Zebaoth on tulewa Cuningaxi Zionin mäelle/ ja Jerusalemis/ ja hänen wanhemmittens edes cunniasa.

Vers. 16. Me cuulemma kijtoswirren ) se on/ pacanat kijttäwät Jumalata suurin joucoin/ mutta meidän Canssam owat sangen harwat/ jotca sen tekewät.
v. 21. HERra on edziwä ) se on/ hän on edziwä maan pijriä Evangeliumillans/ ja cukistawa caicki corkeudet/ ja taidon joca idzens asetta tundons wastan/ 2. Cor. 10:4. Ja ne jotca asettawat idzens sitä wastan/ on hän miecalla/ rutolla ja muulla rangaistuxella cocowa hautaan/ sijhenasti cuin hän taas wijmeisnä päiwänä on edziwä heitä/ cosca hän tule Apostoleins ja caickein Pyhäins cansa heitä duomidzeman/ ja cosca hän on myös panewa täydellisest caicki hänen wihollisens astinlaudaxens/ ja idze olewa Cuningas taiwallisesa Jerusalemisa. V. eod. Joca corkeudesa on ) Cadzo Infr. cap. 26:5.