Propheta  Jesaia .


IX.  Lucu .

PRopheta ennusta/ että Canssa joca pimeydes istu/ saa nähdä suuren walkeuden/ v. 2.
jota Judalaiset cadehtiwat/ että he heidän orjudestans pääsewät/ v. 3.
sillä heille oli syndynyt lapsi/ ja poica oli heille annettu/ jonga nimet/ wirca ja meno täsä kirjoitetan/ v. 6.
uhca Israelin waldacunda ( että se cadzoi Jumalan rangaistuxen ylön/ ja ei parandanut idzens ) rascammalla rangaistuxella/ v. 8.
sekä candoin että oxain hackamisella/ v. 14.

Jes 9:1 CAnssa joca pimeydes waelsi/ näki suuren walkeuden/ ja jotca asuit pimiäsä maasa/ nijden ylidze se kircasti paista.
Jes 9:2 Sinä lisät Canssa/ ja et sentähden ilo lisä/ mutta sinun edesäs iloitan/ nijncuin elonaicana iloitan/ nijncuin saalin jaosa iloitan:
Jes 9:3 Sillä sinä olet heidän cuormans iken/ heidän olcains widzan/ ja heidän waatians sauwan särkenyt/ nijncuin Midianin aicana.
Jes 9:4 Sillä caicki sota ja meteli/ ja weriset waattet pitä poldettaman ja tulella culutettaman.
Jes 9:5 Sillä meille on lapsi syndynyt/ ja poica on meille annettu/ jonga hartioilla Herraus on/ ja hänen nimens cudzutan/ Ihmelinen/ Neuwo/ Wäkewä/ Jumala/ Ijancaickinen Isä/ Rauhan päämies.
Jes 9:6 Että hänen Herraudens on suuri olewa: ja ei rauhalle loppua/ Dawidin istuimelle ja hänen waldacunnallens. Walmistaman sitä ja wahwistaman duomiolla ja wanhurscaudella hamast nyt nijn ijancaickisuteen. Näitä HERran Jumalan Zebaothin kijwaus on tekewä.
Jes 9:7 HERra on lähettänyt sanan Jacobis/ ja se on langennut Israelis:
Jes 9:8 Että Ephraimin Canssa ja Samarian asuwaiset pitä sen tietä saaman/ jotca ylpeydes ja corialla mielellä sanowat:
Jes 9:9 Tijlikiwet owat pudonnet/ mutta me tahdom sen raketa wuojonkiwillä jällens/ Muulbärin puut owat hacatut maahan/ mutta me panemme siaan Cedripuita.
Jes 9:10 Sillä HERra tahto corgotta Rezinin sotawäen heitä wastan/ ja heidän wihollisens niwo yhten.
Jes 9:11 Syrialaiset eteen ja Philisterit taa/ että he söisit Israelin täydellä suulla. Näisä caikisa ei lacka wielä hänen wihans/ waan hänen kätens on wielä cocotettu.
Jes 9:12 Ei myös Canssa käännä idzens hänen tygöns/ joca heitä lyö/ eikä kysy HERra Zebaothi.
Jes 9:13 Sentähden carsi HERra Israelildä pois yhtenä päiwäna pään ja hännän/ oxat ja cannon.
Jes 9:14 Wanhat cunnialiset ihmiset owat pää/ mutta Prophetat jotca opettawat wäärin/ owat händä.
Jes 9:15 Sillä tämän Canssan johdattajat owat pettäjät/ ja ne cuin salliwat idzens johdatta/ owat cadotetut.
Jes 9:16 Sentähden ei HERra taida iloita heidän nuorista miehistäns/ eikä armahda heidän orwoilapsians ja leskejäns: sillä he owat caicki ulcocullatut ja pahat/ ja jocaidzen suu puhu hulluutta: näisä caikisa ei lacka wielä hänen wihans/ hänen kätens on wielä cocotettu.
Jes 9:17 Sillä jumalatoin meno on sytytetty nijncuin tuli/ ja culutta orjantappurat ja ohdacket/ joca pala nijncuin paxusa medzäsä/ ja nosta sawun corkialle.
Jes 9:18 Sillä maa on pimennyt HERran Zebaothin wihasa/ nijn että Canssa on nijncuin tulen ruoca/ ja ei yxikän armaidze toista.
Jes 9:19 Jos he ryöstäwät oikialla puolella/ nijn he nälkä näkewät/ jos he syöwät wasemmalla puolella/ nijn ei he tule rawituxi.
Jes 9:20 Jocainen syö käsiwartens liha/ Manasse Ephraimi/ Ephraim Manasseta/ ja ne molemmat yhdestä puolesta Judat wastan. Ei wielä näisä caikis hänen wihans asetu/ hänen kätens on wielä cocotettu.

Vers. 2. Suuren walkeuden ) Tämän walkeuden todista Pyhä Hengi olewan Jumalan oikean tunnon/ jonga pacanat piti saaman Christuxen saarnan ja Ewangeliumin cautta/ Matth. 4:15.
v. 6. Meille on syndynyt lapsi ) Lue tästä Luther. Tom. 5. Witteb. Germanic.