PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 98 98 PSALTTARI XCVIII.  Psalmi .
98:1 Virsi. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on saanut voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa. 98:1 Psalmi. Veisatkaat \Herralle\ uusi veisu; sillä hän tekee ihmeitä. Hän saa voiton oikialla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa. Ps 98:1 Psalmi. WEisatcat HERralle usi weisu: sillä hän teke ihmeitä.
Ps 98:2 Hän woitta oikialla kädelläns woiton/ ja hänen pyhällä käsiwarrellans.
98:2 Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain silmien edessä. 98:2 \Herra\ antaa tiettäväksi tehdä autuutensa: kansain edessä hän ilmoittaa vanhurskautensa. Ps 98:3 HERra anda tiettäwäxi tehdä hänen autuudens/ Canssoille anda hän ilmoitta wanhurscauttans.
98:3 Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan; kaikki maan ääret ovat nähneet meidän Jumalamme pelastusteot. 98:3 Hän muistaa armonsa ja totuutensa Israelin huoneelle: kaikki maailman ääret näkevät meidän Jumalamme autuuden. Ps 98:4 Hän muista armons ja totudens Israelin huonelle/ caicki mailman äret näkewät meidän Jumalam autuutta.
98:4 Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta. 98:4 Riemuitkaat \Herralle\ kaikki maa: veisatkaat, ylistäkäät ja kiittäkäät. Ps 98:5 Ihastucat HERralle caicki mailma/ weisatcat/ ylistäkät ja kijttäkät.
98:5 Veisatkaa Herran kiitosta kanteleilla - kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä, 98:5 Kiittäkäät \Herraa\ kanteleella, kanteleella ja psalmilla, Ps 98:6 Kijttäkät HERra candeleilla/ candelella ja Psalmilla.
98:6 vaskitorvilla ja pasunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran, kuninkaan, edessä. 98:6 Vaskitorvilla ja basunilla: riemuitkaat \Herran\, kuninkaan, edessä. Ps 98:7 Waskitorwilla ja Basunilla/ ihastucat HERran Cuningan edesä.
98:7 Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. 98:7 Meri pauhatkaan ja kaikki, mitä hänessä on, maan piiri ja jotka asuvat sen päällä. Ps 98:8 Meri pauhatcan ja caicki mitä hänesä on/ maan pijri ja jotca asuwat sen päällä.
98:8 Paukuttakoot käsiänsä virrat, ja vuoret yhdessä riemuitkoot 98:8 Kosket pauhatkaan ilosta, ja kaikki vuoret olkaan iloiset,
Ps 98:9 Cosket ihastucan/ ja caicki wuoret olcan iloiset.
98:9 Herran edessä; sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan. 98:9 \Herran\ edessä; sillä hän tulee maata tuomitsemaan: hän tuomitsee maan piirin vanhurskaudella ja kansat oikeudella. Ps 98:10 HERran edesä: sillä hän tule maata duomidzeman/ hän duomidze maan pijrin wanhurscaudella/ ja Canssat oikeudella.