PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 23 23 PSALTTARI XXIII.  Psalmi
23:1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 23:1 Davidin Psalmi. \Herra\ on minun paimeneni: ei minulta mitään puutu. Ps 23:1 Dawidin Psalmi. HERra on minun paimenen/ ei minulda mitän puutu.
23:2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. 23:2 Hän kaitsee minua viheriäisessä niityssä, ja vie minua virvoittavan veden tykö. Ps 23:2 Hän caidze minua wiherjäises niitysä/ ja wie minua wirgottawan weden tygö.
23:3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. 23:3 Minun sieluni hän virvoittaa: hän vie minun oikialle tielle, nimensä tähden. Ps 23:3 Minun sieluni hän wirgotta/ hän wie minun oikialle tielle/ hänen nimens tähden.
23:4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. 23:4 Ja vaikka minä vaeltaisin pimiässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta, ettäs olet kanssani: sinun vitsas ja sauvas minun tukevat. Ps 23:4 Ja waicka minä waellaisin pimiäsä laxosa/ en minä pelkäis mitän pahutta ettäs olet cansani/ sinun widzas ja sauwas minun tukewat.
23:5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä minun maljani on ylitsevuotavainen. 23:5 Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle: sinä voitelet minun pääni öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Ps 23:5 Sinä walmistat minulle pöydän/ minun wihollisteni cohdalle/ sinä woitelet minun pääni öljyllä/ ja sinä panet täyten minulle.
23:6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 23:6 Hyvyys ja laupius noudattavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua \Herran\ huoneessa ijankaikkisesti. Ps 23:6 Hywyys ja laupius noudattawat minua caiken elinaicani/ ja minä asun HERran huonesa ijancaickisest.