PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 76 76 PSALTTARI LXXVI.  Psalmi .
76:1 Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi; Aasafin laulu. 76:1 Asaphin Psalmi ja veisu, kanteleilla, edelläveisaajalle. Ps 76:1 Assaphin Psalmi ja weisu candeleilla/ edelläweisattapa.
76:2 Jumala on tunnettu Juudassa, hänen nimensä on suuri Israelissa; 76:2 Jumala on tuttu Juudassa, Israelissa on hänen suuri nimensä. Ps 76:2 JUmala on tuttu Judaas/ Israelis on hänen nimens suuri.
76:3 Saalemissa on hänen majansa ja hänen asumuksensa Siionissa. 76:3 Salemissa on hänen majansa, ja Zionissa hänen asumisensa. Ps 76:3 Salemis on hänen majans/ ja Zionis hänen asumisens.
76:4 Siellä hän mursi jousen salamat, kilven ja miekan ja sodan. Sela. 76:4 Siellä hän särkee joutsen nuolet, kilvet, miekan ja sodan, Sela! Ps 76:4 Siellä hän särke joudzen nuolet/ kilwet/ miecan ja sodan. Sela.
76:5 Kirkkaudessa, valtasuuruudessa sinä tulit voittosaaliin vuorilta. 76:5 Sinä olet kirkkaampi ja väkevämpi kuin ryöstövuoret. Ps 76:5 Sinä olet kirckambi ja wäkewämbi/ cuin ryöstöwuoret.
76:6 Urhoollisilta ryöstettiin aseet, he uupuivat uneen; kaikkien sankarien kädet herposivat. 76:6 Urhoolliset pitää ryöstettämän ja uneensa nukkuman; ja kaikki sotamiehet täytyy käsistänsä hermottomaksi tulla. Ps 76:6 Coriat pitä ryöstettämän ja nuckuman/ ja caicki sotamiehet täyty käsistäns herwottomaxi tulla.
76:7 Sinun nuhtelustasi, Jaakobin Jumala, vaipuivat raskaaseen uneen vaunut ja hevoset. 76:7 Sinun rangaistuksestas, Jakobin Jumala, vajoo uneen orhi ja ratas, Ps 76:7 Sinun rangaistuxestas Jacobin Jumala/ uneen wajo orhi ja ratas.
76:8 Sinä olet peljättävä, kuka kestää sinun edessäsi, kun sinä vihastut? 76:8 Sinä olet peljättävä: kuka voi seisoa sinun edessäs, koskas vihastut? Ps 76:8 Sinä olet hirmullinen/ cuca woi seiso sinun edesäs/ coscas wihastut ?
76:9 Taivaasta sinä annoit tuomiosi kuulua; maa peljästyi ja vaikeni, 76:9 Koskas tuomion annat kuulua taivaasta, niin maa vapisee ja vaikenee; Ps 76:9 Coscas duomion annat cuulua taiwast/ nijn maa wapise ja waickene.
76:10 kun Jumala nousi tuomiolle vapahtaakseen kaikki maan nöyrät. Sela. 76:10 Koska Jumala nousee tuomitsemaan, että hän auttais kaikkia raadollisia maan päällä, Sela! Ps 76:10 Cosca Jumala nouse duomidzeman/ että hän auttais caickia radollisia maan päällä. Sela.
76:11 Sillä ihmisten viha tulee sinulle ylistykseksi: sinä vyöttäydyt vihan ylenpalttisuuteen. 76:11 Kuin ihmiset kiukuitsevat sinua vastaan, niin sinä voitat kunnian, ja kuin he vielä enemmin kiukuitsevat, niin sinä olet valmis. Ps 76:11 Cosca ihmiset kiucuidzewat sinua wastan/ nijn sinä woitat cunnian/ ja cuin he wielä enä kiucuidzewat/ nijn sinä myös wielä olet.
76:12 Tehkää lupauksia ja täyttäkää ne Herralle, Jumalallenne. Kaikki hänen ympärillään asuvaiset tuokoot lahjoja Peljättävälle, 76:12 Luvatkaat ja antakaat \Herralle\ teidän Jumalallenne kaikki, jotka hänen ympärillänsä olette, viekäät lahjoja peljättävälle, Ps 76:12 Luwatcat ja andacat teidän HERrallen Jumalalle caicki jotca hänen ymbärilläns oletta/ wiekät lahjoja hirmulliselle.
76:13 joka nöyryyttää ruhtinaitten rohkeuden ja joka on peljättävä maan kuninkaille. 76:13 Joka päämiehiltä ottaa pois rohkeuden, ja on peljättävä maan kuninkaille. Ps 76:13 Joca päämiehildä otta rohkeuden/ ja on hirmullinen maan Cuningaille.