PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 77 77 PSALTTARI LXXVII.  Psalmi .
77:1 Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Aasafin virsi. 77:1 Asaphin Psalmi, Jedutunin edestä, edelläveisaajalle. Ps 77:1 Assaphin Psalmi Jeduthunin edestä/ edelläweisattapa.
77:2 Minä korotan ääneni Jumalan puoleen ja huudan; minä korotan ääneni Jumalan puoleen, että hän minua kuulisi. 77:2 Minä huudan äänelläni Jumalaa: Jumalaa minä huudan, ja hän kuultelee minua. Ps 77:2 MInä huudan änelläni Jumalata/ Jumalata minä huudan/ ja hän cuuldele minua.
77:3 Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa; minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy; minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. 77:3 Minun hätä-ajallani etsin minä Herraa: minun käteni on yöllä ojettu, ja ei lakkaa; sillä ei minun sieluni salli itseänsä lohduttaa. Ps 77:3 Minun hätä ajallani edzin minä HERra/ minun käten on yöllä ojettu/ ja ei lacka: sillä ei minun sielun salli händäns lohdutetta.
77:4 Minä muistan Jumalaa ja huokaan; minä tutkistelen, ja minun henkeni nääntyy. Sela. 77:4 Minä ajattelen tosin Jumalan päälle, olen kuitenkin murheissani: minä tutkin, ja henkeni on sittekin ahdistuksessa, Sela! Ps 77:4 Cuin minä murheisani olen/ nijn minä ajattelen Jumalan päälle/ cuin minun sydämen on ahdistuxes/ nijn minä puhun. Sela.
77:5 Sinä pidät minun silmäni valveilla; minä olen niin levoton, etten voi puhua. 77:5 Sinä pidät minun silmäni, että he valvovat: minä olen niin voimatoin, etten minä voi puhua. Ps 77:5 Sinä pidät minun silmäni että he walwowat/ minä olen nijn woimatoin/ etten minä woi puhua.
77:6 Minä ajattelen muinaisia päiviä, ammoin menneitä vuosia. 77:6 Minä ajattelen vanhoja aikoja, entisiä vuosia: Ps 77:6 Minä ajattelen wanhoja aicoja/ endisitä wuosia.
77:7 Minä muistan yöllä kanteleeni, minä mietiskelen sydämessäni, ja minun henkeni tutkii: 77:7 Minä muistan yöllä minun kantelettani: minä puhun sydämelleni, ja minun henkeni tutkii: Ps 77:7 Minä ajattelen yöllä minun candelettani/ ja puhun minun sydämelleni/ ja minun hengen tutki.
77:8 Hylkääkö Herra ikiajoiksi eikä enää osoita mielisuosiota? 77:8 Heittäneekö Jumala pois ijankaikkisesti, ja ei yhtään armoa silleen osoittane? Ps 77:8 Heittänekö Jumala pois ijancaickisest/ ja ei yhtän armo sillen osottane ?
77:9 Onko hänen armonsa mennyt ainiaaksi, onko hänen lupauksensa lopussa polvesta polveen? 77:9 Puuttuneeko hänen laupiutensa ijankaikkisesti, ja olleeko lupauksella jo loppu suvusta sukuhun? Ps 77:9 Puuttuneco hänen laupiudens: ja olleco lupauxella jo loppu ?
77:10 Onko Jumala unhottanut olla armollinen, onko hän vihassaan lukinnut laupeutensa? Sela. 77:10 Onko Jumala unohtanut olla armollinen? ja sulkenut laupiutensa vihan tähden? Sela! Ps 77:10 Ongo Jumala unhottanut olla armollinen ? ja sulkenut hänen laupiudens wihans tähden ? Sela.
77:11 Minä sanoin: tämä on minun kärsimykseni, että Korkeimman oikea käsi on muuttunut. 77:11 Minä sanoin: se on minun heikkouteni; mutta Ylimmäisen oikia käsi voi kaikki muuttaa. Ps 77:11 Minä sanoin: se minua waiwa/ waan ylimmäisen oikia käsi woi caicki muutta.
77:12 Minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen sinun entisiä ihmetöitäsi. 77:12 Sentähden minä muistan \Herran\ töitä, ja minä ajattelen entisiä ihmeitäs, Ps 77:12 Sentähden minä muistan HERran töitä/ ja minä ajattelen sinun endisiä ihmeitäs.
77:13 Minä tutkistelen kaikkia sinun töitäsi, minä mietin sinun suuria tekojasi. 77:13 Ja puhun kaikista sinun töistäs, ja sanon sinun teoistas. Ps 77:13 Ja puhun caikista sinun töistäs/ ja sanon sinun tegoistas.
77:14 Jumala, sinun tiesi on pyhä; kuka on jumala, suuri niinkuin sinä, Jumala? 77:14 Jumala, sinun ties on pyhä: kussa on niin väkevää Jumalaa kuin sinä Jumala? Ps 77:14 Jumala sinun ties on pyhä/ cusa on nijn wäkewätä Jumalata cuin sinä olet ?
77:15 Sinä olet Jumala, joka teet ihmeitä, sinä olet ilmoittanut voimasi kansojen seassa. 77:15 Sinä olet se Jumala, joka ihmeitä tekee: sinä osoitit voimas kansain seassa. Ps 77:15 Sinä olet se Jumala joca ihmeitä teke/ sinä osotit woimas Canssain seas.
77:16 Käsivarrellasi sinä lunastit kansasi, Jaakobin ja Joosefin lapset. Sela. 77:16 Sinä lunastit sinun kansas käsivarrellas, Jakobin ja Josephin lapset, Sela! Ps 77:16 Sinä lunastit Canssas woimallisest/ Jacobin ja Josephin lapset. Sela.
77:17 Vedet näkivät sinut, Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat, ja syvyydet värisivät. 77:17 Vedet näkivät sinun, Jumala, vedet näkivät sinun ja vapisivat, ja syvyydet pauhasivat, Ps 77:17 Wedet näit sinun Jumala/ wedet näit sinun ja wapisit/ ja sywydet pauhaisit.
77:18 Pilvet purkivat vettä, pilvet antoivat jylinänsä, sinun nuolesi lensivät. 77:18 Paksut pilvet kaasivat vettä, pilvet jylisivät ja nuolet lensivät sekaan. Ps 77:18 Paxut pilwet caasit wettä/ pilwet jylisit ja nuolet lensit secaan.
77:19 Sinun pauhinasi ääni vyöryi, salamat valaisivat maan piirin, maa vapisi ja järkkyi. 77:19 Se jylisi taivaassa, ja sinun leimaukses välkkyi maan piirin päälle: maa liikkui ja värisi siitä. Ps 77:19 Se jylisi taiwasa/ ja sinun leimauxes wälkyi maan pijrin päälle/ maa lijckui ja wärisi sijtä.
77:20 Meren halki kävi sinun tiesi, sinun polkusi läpi suurten vetten, eivätkä sinun jälkesi tuntuneet. 77:20 Sinun ties oli meressä, ja sinun polkus olivat suurissa vesissä, ja ei sinun jälkiäs kenkään tuntenut. Ps 77:20 Sinun ties oli meresä/ ja sinun polcus olit suurisa wesisä/ ja ei sinun jälkiäs kengän huomainnut.
77:21 Sinä kuljetit kansasi niinkuin lammaslauman Mooseksen ja Aaronin kädellä. 77:21 Sinä veit kansas niinkuin lammaslauman, Moseksen ja Aaronin kautta. Ps 77:21 Sinä weit Canssas nijncuin lammaslauman/ Mosexen ja Aaronin cautta.