PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 114 114 PSALTTARI CXIV.  Psalmi .
114:1 Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta, 114:1 Kuin Israel Egyptistä läksi, Jakobin huone muukalaisesta kansasta, Ps 114:1 CUin Israel Egyptist läxi/ Jacobin huone muucalaisesta Canssasta.
114:2 silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa. 114:2 Niin Juuda tuli hänen pyhäksensä: Israel hänen vallaksensa. Ps 114:2 Nijn Juda tuli hänen Pyhäxens/ Israel hänen wallaxens.
114:3 Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin. 114:3 Sen meri näki ja pakeni: Jordan palasi takaperin, Ps 114:3 Sen meri näki ja pakeni/ Jordani palais tacaperin.
114:4 Vuoret hyppivät niinkuin oinaat, kukkulat niinkuin lammasten karitsat. 114:4 Vuoret hyppäsivät niinkuin oinaat, ja kukkulat niinkuin nuoret lampaat. Ps 114:4 Wuoret hyppäisit nijncuin oinat/ ja cuckulat nijncuin nuoret lambat.
114:5 Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin? 114:5 Mikä sinun oli meri, ettäs pakenit? ja sinä Jordan, ettäs palasit takaperin? Ps 114:5 Mikä sinun oli meri/ ettäs pakenit ? ja sinä Jordani/ ettäs palaisit tacaperin ?
114:6 Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat? 114:6 Te vuoret, että te hyppäsitte niinkuin oinaat? te kukkulat niinkuin nuoret lampaat? Ps 114:6 Te wuoret että te hyppäisitte nijncuin oinat/ te cuckulat nijncuin nuoret lambat ?
114:7 Vapise, maa, Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä, 114:7 Herran edessä vapisi maa, Jakobin Jumalan edessä, Ps 114:7 HERran edesä wapisi maa/ Jacobin Jumalan edesä.
114:8 joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kovan kiven vesilähteeksi. 114:8 Joka kalliot muuttaa vesilammiksi, ja kiven vesilähteeksi. Ps 114:8 Joca calliot muutta wetisixi merixi/ ja kiwen wesilähtexi.