PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 129 129 PSALTTARI CXXIX.  Psalmi .
129:1 Matkalaulu. He ovat minua kovin ahdistaneet nuoruudestani asti - näin sanokoon Israel - 129:1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. He ovat usein minua ahdistaneet, hamasta nuoruudestani, sanokaan nyt Israel; Ps 129:1 Weisu corkeimmas Chuoris. HE owat usein minua ahdistanet hamast minun nuorudestani/ sanocan Israel.
129:2 he ovat minua kovin ahdistaneet nuoruudestani asti, mutta eivät he ole päässeet minusta voitolle. 129:2 He ovat usein minua ahdistaneet, hamasta nuoruudestani; mutta ei he minua voittaneet. Ps 129:2 He owat usein minua ahdistanet hamast minun nuorudestani/ mutta ei he minua woittanet.
129:3 Kyntäjät ovat minun selkääni kyntäneet ja vetäneet pitkät vaot. 129:3 Kyntäjät ovat minun selkäni päällä kyntäneet, ja vakonsa pitkäksi vetäneet. Ps 129:3 Kyndäjät owat minun selkäni päällä kyndänet/ ja wacons pitkäxi wetänet.
129:4 Mutta Herra on vanhurskas, hän on katkonut jumalattomain köydet. 129:4 \Herra\, joka vanhurskas on, on jumalattomain köydet katkonut. Ps 129:4 HERra joca wanhurscas on/ on jumalattomain köydet catcoinut.
129:5 Joutukoot häpeään ja kääntykööt takaisin kaikki Siionin vihamiehet. 129:5 Tulkoon häpiään ja kääntyköön takaperin kaikki, jotka Zionia vihaavat. Ps 129:5 Josca he häpiään tulisit ja käändyisit tacaperin/ caicki jotca Zionita wihawat.
129:6 Olkoot he niinkuin ruoho katoilla, joka kuivuu ennen korrelle puhkeamistaan, 129:6 Olkoon niinkuin ruoho kattojen päällä, joka kuivettuu ennen kuin se reväistään ylös, Ps 129:6 Josca he olisit nijncuin ruohot cattoin päällä/ jotca ennen cuiwettuwat cuin he rewäistän ylös.
129:7 josta ei leikkaaja täytä kättänsä eikä lyhteen sitoja syliänsä. 129:7 Joista niittäjä ei kättänsä täytä, eikä lyhteensitoja syliänsä; Ps 129:7 Joista nijttäjä ei kättäns täytä/ eikä lyhten sitoja syliäns.
129:8 Älköötkä sanoko ohitsekulkijat: "Herran siunaus tulkoon teille. Me siunaamme teitä Herran nimeen." 129:8 Eikä yksikään ohitsekäypä sano: olkoon \Herran\ siunaus teidän päällänne: me siunaamme teitä \Herran\ nimeen. Ps 129:8 Eikä yxikän ohidzekäypä sano: olcon HERran siunaus teidän päällän/ me siunam teitä HERran nimeen.