PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642

 

 

 

PSALMI 12 12 PSALTTARI XII.  Psalmi .
12:1 Veisuunjohtajalle; matalassa äänialassa; Daavidin virsi. 12:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, kahdeksalla kielellä. Ps 12:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa cahdexalla kielellä.
12:2 Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta. 12:2 Auta, \Herra\; sillä pyhät ovat vähentyneet, ja uskolliset ovat harvat ihmisten lasten seassa. Ps 12:2 AUta HERRA: sillä pyhät owat wähendynet/ ja uscolliset owat harwat ihmisten lasten seas.
12:3 He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin. 12:3 Jokainen puhuu lähimmäisensä kanssa valhetta: he liehakoitsevat ja opettavat eripuraisuutta sydämistä. Ps 12:3 Jocainen puhu lähimmäisens cansa turha/ liehacoidzewat ja opettawat eripuraisist sydämistä.
12:4 Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu, 12:4 Katkokoon \Herra\ kaikki ulkokullaiset huulet ja ylpiästi puhuvaiset kielet, Ps 12:4 Catcoickon HERra caiken ulcocullaisuden/ ja ylpiäst puhuwaiset sydämet.
12:5 ne, jotka sanovat: "Kielemme voimalla me olemme väkevät; huulemme ovat meidän tukemme; kuka on meille herra?" 12:5 Jotka sanovat: meidän kielemme pitää voittaman, meidän tulee puhua: kuka meidän herramme on? Ps 12:5 Jotca sanowat: meidän kielem pitä woittaman/ meidän tule puhua/ cuca meidän HERram on ?
12:6 "Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen", sanoo Herra, "tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöitsee." 12:6 Että köyhät hävitetään ja vaivaiset huokaavat, niin minä nyt nousen, sanoo \Herra\: minä saatan avun, että rohkiasti pitää opetettaman. Ps 12:6 Että köyhät häwitetän ja waiwaiset huocawat/ nyt minä nousen/ sano HERra/ minä saatan awun/ että rohkiast pitä opetettaman.
12:7 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. 12:7 \Herran\ puheet ovat kirkkaat, niinkuin selitetty hopia saviastioissa, seitsemän kertaa koeteltu. Ps 12:7 HERran puhet owat kirckat nijncuin selitetty hopia sawiastiois/ seidzemen kerta coeteldu.
12:8 Sinä, Herra, varjelet heitä, suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta. 12:8 Sinä \Herra\, kätke ne, ja varjele meitä tästä suvusta ijankaikkisesti. Ps 12:8 Sinä HERra kätke ne/ ja warjele meitä tästä sugusta ijancaickisest.
12:9 Yltympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan ihmislasten seassa. 12:9 Sillä joka paikka on jumalattomia täynnä, koska huonot ihmisten lasten seassa korotetaan. Ps 12:9 Sillä jocapaicka on jumalattomia täynäns/ cusa sencaltaiset irralliset ihmiset Canssa hallidzewat.