PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 22 22 PSALTTARI XXII.  Psalmi
22:1 Veisuunjohtajalle veisataan kuin: "Aamuruskon peura" Daavidin virsi. 22:1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle, peurasta, jota varhain väijytään. Ps 22:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ peurasta jota warhain wäijytän.
22:2 Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? 22:2 Minun Jumalani, minun Jumalani! miksis minun hylkäsit? minä parun, vaan minun apuni on kaukana. Ps 22:2 MInun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun hyljäisit ? minä pargun/ waan minun apun on caucana.
22:3 Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta. 22:3 Minun Jumalani! päivällä minä huudan, ja et sinä vastaa, ja en yölläkään vaikene. Ps 22:3 Minun Jumalan/ päiwällä minä huudan/ ja et sinä wasta/ ja en myös yöllä waickene.
22:4 Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten keskellä. 22:4 Sinä olet pyhä, joka asut Israelin kiitoksessa. Ps 22:4 Sinä olet pyhä/ joca asut Israelin kijtoxes.
22:5 Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat, ja sinä pelastit heidät. 22:5 Meidän isämme toivoivat sinuun: ja kuin he toivoivat, niin sinä vapahdit heitä. Ps 22:5 Meidän Isäm toiwoit sinuun/ ja cuin he toiwoit/ nijn wapadit heitä.
22:6 He huusivat sinua ja pelastuivat he luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään. 22:6 Sinua he huusivat, ja vapahdettiin: sinuun he turvasivat, ja ei tulleet häpiään. Ps 22:6 Sinua he huusit/ ja wapadettin/ sinuun he turwaisit/ ja ei tullet häpiään.
22:7 Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. 22:7 Mutta minä olen mato ja en ihminen, ihmisten pilkka ja kansan ylönkatse. Ps 22:7 Mutta minä olen mato ja en ihminen/ ihmisten pilcka ja Canssan ylöncadze.
22:8 Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään: 22:8 Kaikki, jotka minun näkevät, häpäisevät minua: he vääristelevät huuliansa ja päätänsä vääntelevät. Ps 22:8 Caicki jotca minun näkewät/ häwäisewät minua/ wääristelewät huulians/ ja päätäns pudistawat.
22:9 "Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt." 22:9 Hän valittaa \Herralle\, hän vapahtakoon hänen: hän auttakoon häntä, jos hän mielistyy häneen. Ps 22:9 Hän walitta HERralle/ hän wapahtacon hänen/ hän auttacon händä/ jos hän mielisty häneen.
22:10 Sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla 22:10 Sillä sinä olet minun vetänyt ulos äitini kohdusta: sinä olit minun turvani, ollessani vielä äitini rinnalla. Ps 22:10 Sillä sinä olet minun wetänyt ulos äitini cohdusta/ sinä olit minun turwan/ ollesani wielä äitini rinnalla.
22:11 sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka, sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. 22:11 Sinun päälles minä olen heitetty äitini kohdusta: sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Ps 22:11 Sinun päälles minä olen heitetty äitini cohdusta/ sinä olet minun Jumalan hamast äitini cohdusta.
22:12 Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. 22:12 Älä ole kaukana minusta; sillä ahdistus on läsnä, ja ei ole auttajaa, Ps 22:12 Älä caucana ole minusta: sillä ahdistus on läsnä/ ja ei ole auttajata.
22:13 Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut, 22:13 Suuret mullit ovat minun piirittäneet, lihavat härjät kiertäneet minun ympäri. Ps 22:13 Suuret mullit owat minun pijrittänet/ lihawat härjät kiersit minun ymbärins.
22:14 avaavat kitansa minua vastaan, niinkuin raatelevat, kiljuvat leijonat. 22:14 Kitansa avasivat he minua vastaan, niinkuin raateleva ja kiljuva jalopeura. Ps 22:14 Heidän kitans awaisit he minua wastan/ nijncuin raatelewa ja kiljuwa Lejoni.
22:15 Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu kaikki minun luuni ovat irti toisistansa minun sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. 22:15 Minä olen kaadettu ulos niinkuin vesi, ja luuni ovat kaikki hajoitetut: minun sydämeni on niinkuin salattu vedenvaha ruumiissani. Ps 22:15 Minä olen caattu ulos nijncuin wesi/ ja minun luuni owat caicki hajotetut/ minun sydämen on nijncuin sulattu medenwaha minun ruumisani.
22:16 Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. 22:16 Minun voimani on kuivettunut niinkuin kruusin muru, ja minun kieleni tarttuu suuni lakeen; ja sinä panet minun kuoleman tomuun. Ps 22:16 Minun woiman on cuiwettu nijncuin cruusin muru/ ja minun kielen tarttu suuni lakeen/ ja sinä panet minun cuoleman tomuun.
22:17 Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat. 22:17 Sillä koirat ovat minun piirittäneet: julmain parvi saartain lävistänyt kuin jalopeura käteni ja jalkani. Ps 22:17 Sillä coirat owat minun pijrittänet/ ja julmain parwi asetti hänens minun ymbärilleni/ he läwistit minun käteni ja jalcani.
22:18 Minä voin lukea kaikki luuni he katselevat minua ilkkuen 22:18 Minä lukisin kaikki minun luuni; mutta he katselivat ja näkivät ihastuksensa minusta. Ps 22:18 Minä lukisin caicki minun luuni/ mutta he cadzelit ja näit ihastuxens minusta.
22:19 he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. 22:19 He jakavat itsellensä minun vaatteeni ja heittävät hameestani arpaa. Ps 22:19 He jacawat heillens minun waatteni/ ja heittäwät minun hamestani arpa.
22:20 Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni. 22:20 Mutta sinä, \Herra\, älä ole kaukana! minun väkevyyteni, riennä avukseni! Ps 22:20 Mutta sinä HERra älä ole caucana/ minun wäkewyden riennä minun auxeni.
22:21 Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. 22:21 Pelasta minun sieluni miekasta, ja ainokaiseni koirilta. Ps 22:21 Pelasta minun sielun miecasta/ ja minun ainocaisen coirilda.
22:22 Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäin sarvista - vastaa minulle. 22:22 Vapahda minua jalopeuran suusta, ja päästä minua yksisarvillisista. Ps 22:22 Wapada minua Lejonin suusta/ ja päästä minun yxisarwillisista.
22:23 Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. 22:23 Minä saarnaan sinun nimeäs veljilleni: minä ylistän sinua seurakunnassa. Ps 22:23 MInä saarnan sinun nimes weljilleni/ minä ylistän sinua seuracunnas.
22:24 Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. 22:24 Ylistäkäät \Herraa\ te, jotka häntä pelkäätte: koko Jakobin siemen kunnioittakoon häntä, ja kavahtakoon häntä kaikki Israelin siemen! Ps 22:24 Ylistäkät HERra te jotca händä pelkät/ coco Jacobin siemen cunnioittacon händä/ ja cawattacon händä caicki Israelin siemen.
22:25 Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa. 22:25 Sillä ei hän hyljännyt eikä katsonut ylön köyhän raadollisuutta, eikä kääntänyt kasvojansa hänestä pois; vaan kuin se häntä huusi, kuuli hän sitä. Ps 22:25 Sillä ei hän hyljännyt eikä cadzonut ylön köyhän radollisutta/ eikä käändänyt caswoans hänestä pois/ ja cuin se händä huusi/ cuuli hän sitä.
22:26 Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä. 22:26 Sinua minä ylistän suuressa seurakunnassa: minä maksan lupaukseni heidän edessänsä, jotka häntä pelkäävät. Ps 22:26 Sinua minä ylistän suuresa seuracunnasa/ minä maxan lupauxeni heidän edesäns/ jotca händä pelkäwät.
22:27 Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. 22:27 Raadolliset syövät ja ravitaan, ja jotka \Herraa\ etsivät, pitää häntä ylistämän: teidän sydämenne pitää elämän ijankaikkisesti. Ps 22:27 Radolliset syöwät ja rawitan/ ja jotca HERra edziwät/ pitä händä ylistämän/ heidän sydämens elä ijancaickisest.
22:28 Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä 22:28 Kaikki maailman ääret muistakaan ja kääntykään \Herran\ tykö, ja kumartakaan sinun edessäs kaikki pakanain sukukunnat. Ps 22:28 Muistettacan caiken mailman ärijn/ että he käännäisit heitäns HERran tygö/ ja cumartacan händä caicki pacanain sucucunnat.
22:29 sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita. 22:29 Sillä \Herralta\ on valtakunta, ja hän vallitsee pakanoita. Ps 22:29 Sillä HERralla on waldacunda/ ja hän wallidze pacanain seas.
22:30 Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat eivätkä voi elossa pysyä. 22:30 Kaikki lihavat maan päällä pitää syömän ja kumartaman, hänen edessänsä polviansa notkistaman kaikki, jotka tomussa makaavat ja jotka surussansa elävät. Ps 22:30 Caicki lihawat maan päällä pitä syömän ja cumartaman/ hänen edesäns polwians notkistaman/ caicki jotca tomusa macawat/ ja jotca surusans eläwät.
22:31 Jälkeentulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta. 22:31 Hänen pitää saaman siemenen, joka häntä palvelee: Herrasta pitää ilmoitettaman lasten lapsiin. Ps 22:31 Hänen pitä saaman siemenen joca händä palwele/ HERrasta pitä ilmoitettaman lasten lapsijn.
22:32 He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. 22:32 He tulevat ja hänen vanhurskauttansa saarnaavat syntyvälle kansalle, että hän sen tekee. Ps 22:32 He tulewat ja hänen wanhurscauttans saarnawat syndywälle Canssalle/ että hän sitä teke.