PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 134 134 PSALTTARI CXXXIV.  Psalmi .
134:1 Matkalaulu. Katso, kiittäkää Herraa, kaikki te Herran palvelijat, jotka öisin seisotte Herran huoneessa. 134:1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Katso, kiittäkäät \Herraa\, kaikki \Herran\ palveliat, jotka yöllä seisotte \Herran\ huoneessa! Ps 134:1 Weisu corkeimmas Chuoris. CAdzo/ kijttäkät HERra caicki HERran palweliat/ jotca yöllä seisotta HERran huonesa.
134:2 Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. 134:2 Nostakaat kätenne pyhään päin, ja kiittäkäät \Herraa\. Ps 134:2 Nostacat käten Pyhä päin/ ja kijttäkät HERra.
134:3 Herra siunatkoon sinua Siionista, hän, joka on tehnyt taivaan ja maan. 134:3 \Herra\ siunatkoon sinua Zionista, joka taivaan ja maan tehnyt on. Ps 134:3 HERra siunatcon sinua Zionista/ joca taiwan ja maan tehnyt on.