PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 145 145 PSALTTARI CXLV.  Psalmi .
145:1 Daavidin ylistysvirsi. Minä kunnioitan sinua, Jumalani, sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. 145:1 Davidin kiitos. Minä ylistän sinua, Jumalani, sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäs aina ja ijankaikkisesti. Ps 145:1 Dawidin kijtos. MInä ylistän sinua minun Jumalan/ sinä Cuningas/ ja kijtän sinun nimes aina ja ijancaickisest.
145:2 Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. 145:2 Joka päivä minä kunnioitan sinua, ja kiitän sinun nimeäs aina ja ijankaikkisesti. Ps 145:2 Jocapäiwä minä cunnioitan sinua/ ja julistan sinun nimes aina ja ijancaickisest.
145:3 Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton. 145:3 Suuri on \Herra\, ja sangen kunniallinen, ja hänen suuruutensa on sanomatoin. Ps 145:3 Suuri on HERra ja sangen cunniallinen/ ja hänen suurudens on sanomatoin.
145:4 Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi, ja he julistavat sinun voimallisia töitäsi. 145:4 Suku pitää suvulle jutteleman sinun töitäs, ja sinun voimastas puhuman. Ps 145:4 Lasten lapset pitä sinun töitäs ylistämän/ ja sinun woimastas puhuman.
145:5 Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkistella. 145:5 Minä ajattelen sinun suuren kunnias kauneutta ja sinun ihmeitäs; Ps 145:5 Minä puhun sinun cunniallisesta cauniudestas/ ja sinun ihmeistäs.
145:6 Sinun peljättävien töittesi voimasta puhutaan, sinun suurista teoistasi minä kerron. 145:6 Että puhuttaisiin sinun ihmeellisten töittes voimasta: ja sinun suurta herrauttas minä juttelen; Ps 145:6 Että puhutaisin sinun cunniallisesta tegoistas/ ja että sinun herrauttas mainitaisin.
145:7 Julistettakoon sinun suuren hyvyytesi muistoa ja sinun vanhurskaudestasi riemuittakoon. 145:7 Että sinun suuren hyvyytes muisto ylistettäisiin, ja sinun vanhurskautes kiitettäisiin. Ps 145:7 Että sinun suuri hywydes ylistettäisin/ ja sinun wanhurscaudes kijtetäisin.
145:8 Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa. 145:8 Armollinen ja laupias on \Herra\, hidas vihaan ja sangen hyvä. Ps 145:8 Armollinen ja laupias on HERra/ hidas wihaan ja sangen hywä.
145:9 Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa. 145:9 Suloinen on \Herra\ kaikille, ja armahtaa kaikkia tekojansa. Ps 145:9 Suloinen on HERra caikille/ ja armahta caickia hänen tecojans.
145:10 Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua. 145:10 Kiittäkään sinua, \Herra\, kaikki sinun tekos, ja sinun pyhäs kiittäkään sinua; Ps 145:10 Kijttäkän sinua HERra caicki sinun tecos/ ja sinun pyhäs kijttäkän sinua.
145:11 He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi. 145:11 Julistakaan sinun valtakuntas kunniaa, ja puhukaa sinun voimastas. Ps 145:11 Julistacan sinun waldacundas cunniata/ ja puhucan sinun woimastas.
145:12 Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian. 145:12 Että sinun voimas tulis ihmisten lapsille tiettäväksi, ja sinun valtakuntas suuri kunnia. Ps 145:12 Että sinun woimas tulis ihmisten lapsille tiettäwäxi/ ja sinun waldacundas suuri cunniallinen wäki.
145:13 Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy polvesta polveen. 145:13 Sinun valtakuntas on ijankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautes pysyy suvusta sukuun. Ps 145:13 Sinun waldacundas on ijancaickinen waldacunda/ ja sinun herraudes pysy ilman loputa.
145:14 Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alaspainetut hän nostaa. 145:14 \Herra\ tukee kaikkia kaatuvaisia, ja nostaa kaikkia sullotuita. Ps 145:14 HERra tuke caickia caatuwaisia/ ja nosta caickia sullotuita.
145:15 Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. 145:15 Kaikkein silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille ruan ajallansa. Ps 145:15 Caickein silmät wartioidzewat sinua/ ja sinä annat heille ruan ajallans.
145:16 Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. 145:16 Sinä avaat kätes, ja ravitset kaikki, kuin elävät, suosiolla. Ps 145:16 Sinä awat kätes/ ja täytät caicki cuin eläwät suosiollas.
145:17 Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan. 145:17 Vanhurskas on \Herra\ kaikissa teissänsä, ja laupias kaikissa töissänsä. Ps 145:17 Wanhurscas on HERra caikisa hänen teisäns/ ja pyhä caikisa töisäns.
145:18 Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. 145:18 Läsnä on \Herra\ kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Ps 145:18 Läsnä on HERra caickia jotca händä rucoilewat/ caickia jotca totudesa händä rucoilewat.
145:19 Hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat, hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. 145:19 Hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat, ja kuulee heidän huutonsa, ja auttaa heitä. Ps 145:19 Hän teke mitä Jumalata pelkäwäiset halajawat/ ja cuule heidän parcuns/ ja autta heitä.
145:20 Herra varjelee kaikkia, jotka häntä rakastavat, mutta kaikki jumalattomat hän hukuttaa. 145:20 \Herra\ varjelee kaikkia, jotka häntä rakastavat, ja hukuttaa kaikki jumalattomat. Ps 145:20 HERra warjele caickia jotca händä racastawat/ ja hucutta caicki jumalattomat.
145:21 Minun suuni lausukoon Herran ylistystä, ja kaikki liha kiittäköön hänen pyhää nimeänsä, aina ja iankaikkisesti. 145:21 Minun suuni pitää puhuman \Herran\ kiitoksen, ja kaikki liha kunnioittakaan hänen pyhää nimeänsä, aina ja ijankaikkisesti. Ps 145:21 Minun suuni pitä puhuman HERran kijtoxen/ ja caicki liha cunnioittacan hänen pyhä nimens/ aina ja ijancaickisest.