PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 38 38 PSALTTARI XXXVIII.  Psalmi .
38:1 Daavidin virsi syntiä tunnustettaessa. 38:1 Davidin Psalmi muistoksi. Ps 38:1 Dawidin Psalmi/ muistoxi.
38:2 Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi kurita minua. 38:2 \Herra\, älä rankaise minua vihassas, ja älä kurita minua hirmuisuudessas! Ps 38:2 HERRA älä rangaise minua wihasas/ ja älä curita minua hirmuisudesas.
38:3 Sillä sinun nuolesi ovat uponneet minuun, sinun kätesi painaa minua. 38:3 Sillä sinun nuoles ovat minuun kiinnitetyt, ja sinun kätes painaa minua. Ps 38:3 Sillä sinun nuoles owat minuun kijnnitetyt/ ja sinun kätes paina minua.
38:4 Ei ole lihassani tervettä paikkaa sinun vihastuksesi tähden eikä luissani rauhaa minun syntieni tähden. 38:4 Ei ole terveys minun ruumiissani, sinun uhkauksestas: ja ei ole rauhaa minun luissani, minun synteini tähden. Ps 38:4 Ei ole terweys minun ruumisani/ sinun uhcauxestas/ ja ei ole rauha minun luisani/ minun syndeini tähden.
38:5 Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse, niinkuin raskas kuorma ne ovat minulle liian raskaat. 38:5 Sillä minun syntini käyvät pääni ylitse; niinkuin raskas kuorma ovat he ylen raskaaksi tulleet. Ps 38:5 Sillä minun syndini käywät pääni ylidze/ nijncuin rascas cuorma owat he minulle ylön rascaxi tullet.
38:6 Minun haavani haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähden. 38:6 Minun haavani haisevat ja mätänevät minun hulluuteni tähden. Ps 38:6 Minun haawani haisewat ja mätänewät/ minun hulludeni tähden.
38:7 Minä käyn kumarassa, aivan kyyryssä, kuljen murheellisena kaiken päivää. 38:7 Minä käyn kymärässä ja kumarruksissa: yli päivää minä käyn murheissani. Ps 38:7 Minä käyn kymäräs ja cumarruxis/ yli päiwä minä käyn murehisani.
38:8 Sillä minun lanteeni ovat polttoa täynnä, eikä ole lihassani tervettä paikkaa. 38:8 Sillä minun kupeeni peräti kuivettuvat, ja ei ole mitään tervettä minun ruumiissani. Ps 38:8 Sillä minun cupeni peräti cuiwettuwat/ ja ei ole mitän terweyttä minun ruumisani.
38:9 Minä olen voimaton ja peräti runneltu, minä parun sydämeni tuskassa. 38:9 Minä olen ylen paljon runneltu ja lyöty rikki: minä myrisen minun sydämeni kivusta. Ps 38:9 Minä olen ylön paljo runneldu ja lyöty ricki/ minä myrisen minun sydämeni kiwusta.
38:10 Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. 38:10 Herra, sinun edessäs on kaikki minun haluni, ja minun huokaukseni ei ole sinulta salattu. Ps 38:10 HERra sinun edesäs on caicki minun haluni/ ja minun huocauxen ei ole sinulda salattu.
38:11 Minun sydämeni värisee, minun voimani on minusta luopunut, minun silmieni valo - sekin on minulta mennyt. 38:11 Minun sydämeni värisee, minun voimani on minusta luopunut, ja minun silmäini valkeus ei ole minun tykönäni. Ps 38:11 Minun sydämen wärise/ minun woiman on minusta luopunut/ ja minun silmäni walkeus ei ole minun tykönäni.
38:12 Minun ystäväni ja läheiseni pysyvät syrjässä minun vitsauksestani, ja minun omaiseni seisovat kaukana. 38:12 Minun ystäväni ja lähimmäiseni ovat kohdastansa minua vastaan, ja minun omaiseni seisovat kaukana. Ps 38:12 Minun ystäwäni ja langoni owat cohdastans minua wastan/ ja cadzowat minun waiwani/ ja minun lähimmäiseni cauwas astuwat.
38:13 Jotka minun henkeäni etsivät, ne virittävät pauloja ja jotka minulle pahaa suovat, ne puhuvat turmion puheita ja miettivät petosta kaiket päivät. 38:13 Jotka minun sieluani etsivät, ne virittelevät paulat minun eteeni, ja jotka minulle pahaa suovat, ne puhuvat sulaa pahuutta, ja petosta joka päivä ajattelevat. Ps 38:13 Jotca minun sieluani wäijywät/ he wirittelewät minun eteeni/ ja jotca minulle paha suowat/ he neuwo pitäwät cuinga he wahingoitzisit/ ja sulilla juonilla he kiertäwät ymbäri.
38:14 Mutta minä olen kuin kuuro, en mitään kuule, kuin mykkä, joka ei suutansa avaa. 38:14 Mutta minun täytyy olla niinkuin kuuron, ja ei mitään kuuleman, ja niinkuin mykän, joka ei avaja suutansa, Ps 38:14 Mutta minun täyty olla nijncuin cuuroin/ ja ei mitän cuuleman/ ja nijncuin mykän/ joca ei awaja suutans.
38:15 Minä olen kuin mies, joka ei mitään kuule ja jonka suussa ei vastausta ole. 38:15 Ja minun täytyy olla niinkuin se, joka ei mitään kuule, ja jonka suussa ei ole vastausta. Ps 38:15 Ja minun täyty olla nijncuin se joca ei mitän cuule/ ja jonga suusa ei ole wastausta.
38:16 Sillä sinua, Herra, minä odotan, sinä vastaat, Herra, minun Jumalani. 38:16 Mutta minä odotan sinua, \Herra\; sinä, Herra, minun Jumalani, kuultelet minua. Ps 38:16 Mutta minä odotan sinua HERra/ sinä HERra minun Jumalan cuuldelet minua.
38:17 Minä sanon: älkööt iloitko minusta, älkööt ylvästelkö minua vastaan, kun jalkani horjuu. 38:17 Sillä minä ajattelen, ettei heidän suinkaan pidä minusta iloitseman: jos minun jalkani kompastuis, niin he kerskaisivat sangen paljon minusta. Ps 38:17 Sillä minä ajattelen/ ettei he suingan minusta iloidzis/ jos minun jalcan ainoastans combastuis/ nijn he kerscaisit sangen minusta.
38:18 Sillä minä olen kaatumaisillani, ja minun tuskani on aina edessäni 38:18 Sillä minä olen tehty kärsimään, ja minun kipuni on alati minun edessäni. Ps 38:18 Sillä minä olen tehty kärsimän/ ja minun kipun on alati minun edesäni.
38:19 sillä minä tunnustan pahat tekoni, murehdin syntieni tähden. 38:19 Sillä minä julistan pahan tekoni, ja murehdin syntini tähden. Ps 38:19 Sillä minä julistan pahan teconi/ ja murhedin minun syndini tähden.
38:20 Mutta minun viholliseni elävät ja ovat väkevät, ja paljon on niitä, jotka minua syyttä vihaavat, 38:20 Mutta minun viholliseni elävät ja ovat väkevät: ne ovat suuret, jotka minua syyttömästi vihaavat. Ps 38:20 Mutta minun wiholliseni eläwät ja owat wäkewät/ ne owat suuret/ jotca minua syyttömäst wihawat.
38:21 jotka hyvän pahalla palkitsevat ja vihaavat minua, koska minä hyvään pyrin. 38:21 Ja ne, jotka minulle maksavat pahalla hyvän, asettavat heitänsä minua vastaan, että minä hyvää noudatan. Ps 38:21 Ja jotca minulle maxawat pahalla hywän/ ja asettawat heitäns minua wastan/ että minä hywä noudatan.
38:22 Älä hylkää minua, Herra, minun Jumalani, älä ole kaukana minusta. 38:22 Älä hylkää minua, \Herra\: minun Jumalani, älä ole kaukana minusta! Ps 38:22 Älä hyljä minua HERra minun Jumalan/ älä ole caucana minusta.
38:23 Riennä avukseni, Herra, minun pelastukseni. 38:23 Riennä minua auttamaan, Herra, minun autuuteni! Ps 38:23 Riennä sinuas minua auttaman/ HERra minun apun.