PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 47 47 PSALTTARI XLVII.  Psalmi .
47:1 Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi. 47:1 Koran lasten Psalmi, edelläveisaajalle. Ps 47:1 Corahn lasten Psalmi edelläweisattapa.
47:2 Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. 47:2 Kaikki kansat, paukuttakaat käsiänne, ja ihastukaat Jumalalle iloisella äänellä. Ps 47:2 CAicki Canssat paucuttacat käsiän/ ja ihastucat Jumalalle/ iloisella änellä.
47:3 Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas. 47:3 Sillä \Herra\ kaikkein korkein on hirmuinen, suuri kuningas koko maan päällä. Ps 47:3 Sillä HERra caickein corkein on hirmuinen/ suuri Cuningas coco maan päällä.
47:4 Hän kukistaa kansat meidän allemme ja kansakunnat jalkaimme alle. 47:4 Hän vaatii kansat allemme, ja pakanat meidän jalkaimme alle. Ps 47:4 Hän waati Canssat meidän alam/ ja pacanat meidän jalcaim ala.
47:5 Hän on valinnut meille perintömaamme, joka on Jaakobin, hänen rakkaansa, kunnia. Sela. 47:5 Hän valitsee meille perimisemme, Jakobin kunnian, jota hän rakastaa, Sela! Ps 47:5 Hän walidze meille meidän perimisem/ Jacobin cunnian/ jota hän racasta. Sela.
47:6 Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasunain pauhatessa. 47:6 Jumala astui ylös riemulla, ja \Herra\ helisevällä basunalla. Ps 47:6 Jumala astui ihastuxella ylös/ ja HERra helisewällä Basunalla.
47:7 Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa. 47:7 Veisatkaat, veisatkaat Jumalalle: veisatkaat, veisatkaat kuninkaallemme. Ps 47:7 Weisatcat/ weisatcat Jumalalle/ weisatcat/ weisatcat meidän Cuningallem.
47:8 Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa hänelle virsi. 47:8 Sillä Jumala on koko maan kuningas: veisatkaat hänelle taitavasti. Ps 47:8 Sillä Jumala on coco maan Cuningas/ weisatcat hänelle taitawast.
47:9 Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa. 47:9 Jumala on pakanain kuningas: Jumala istuu pyhällä istuimellansa. Ps 47:9 Jumala on pacanoitten Cuningas/ Jumala istu pyhäsä istuimesans.
47:10 Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi. Sillä maan kilvet ovat Jumalan; hän on ylen korkea. 47:10 Kansain päämiehet ovat kokoontuneet Abrahamin Jumalan kansan tykö; sillä maan edesvastaajat ovat Jumalan: hän on sangen suuresti ylennetty. Ps 47:10 Canssain päämiehet owat cocondunet Abrahamin Jumalan Canssan tygö: sillä/ Jumala on sangen corgotettu kilpein tykönä maan päällä.