PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 148 148 PSALTTARI CXLVIII.  Psalmi .
148:1 Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa. 148:1 Halleluja! Kiittäkäät \Herraa\ taivaissa, kiittäkäät häntä korkeudessa. Ps 148:1 Halleluja. KIjttäkät te taiwat HERra/ kijttäkät händä corkeudes.
148:2 Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa. 148:2 Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä: kiittäkäät häntä kaikki hänen sotaväkensä. Ps 148:2 Kijttäkät händä caicki hänen Engelins/ kijttäkät händä caicki hänen sotawäkens.
148:3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet. 148:3 Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu: kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet. Ps 148:3 Kijttäkät händä Auringo ja Cuu/ kijttäkät händä caicki kirckat tähdet.
148:4 Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä. 148:4 Kiittäkäät häntä, te taivasten taivaat, ja vedet, jotka taivasten päällä ovat. Ps 148:4 Kijttäkät händä joca paicas te taiwasten taiwat/ ja wedet jotca taiwasten päällä owat.
148:5 Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi. 148:5 Heidän pitää \Herran\ nimeä kiittämän; sillä hän käski, ja ne luoduksi tulivat. Ps 148:5 Heidän pitä HERran nime kijttämän: sillä hän käske/ nijn se luoduxi tule.
148:6 Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea. 148:6 Hän pitää ylös ne aina ja ijankaikkisesti: hän asettaa heitä, ettei heidän toisin käymän pitäisi. Ps 148:6 Hän pitä ne aina ja ijancaickisest/ hän asetta heitä/ ettei heidän toisin käymän pidäis.
148:7 Ylistäkää Herraa maasta, te merieläimet ja kaikki syvyydet, 148:7 Kiittäkäät \Herraa\ maan päällä, te valaskalat ja kaikki syvyydet; Ps 148:7 Kijttäkät HERra maan päällä/ te Walascalat ja caicki sywydet.
148:8 tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä toimeen, 148:8 Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, tuulispää, jotka hänen sanansa toimittavat, Ps 148:8 Tuli/ raket/ lumi ja sumu/ ja tuulispää/ jotca hänen sanans toimittawat.
148:9 te vuoret ja kaikki kukkulat, te hedelmäpuut ja kaikki setrit, 148:9 Vuoret ja kaikki kukkulat, hedelmälliset puut ja kaikki sedripuut; Ps 148:9 Wuoret ja caicki cuckulat/ hedelmälliset puut ja caicki Cedrit.
148:10 te pedot ja kaikki karja, te matelijat ja siivekkäät linnut, 148:10 Pedot ja kaikki eläimet, madot ja siivelliset linnut; Ps 148:10 Pedot ja caicki eläimet/ madot ja sijwilliset linnut.
148:11 te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat, te ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit, 148:11 Maan kuninkaat ja kaikki kansat, päämiehet ja kaikki tuomarit maan päällä; Ps 148:11 Te Cuningat maan päällä ja caicki Canssat/ päämiehet ja caicki Duomarit maan päällä.
148:12 te nuorukaiset ynnä neitsyet, te vanhat yhdessä nuorten kanssa 148:12 Nuorukaiset ja neitseet, vanhat nuorten kanssa: Ps 148:12 Nuorucaiset ja neidzet/ wanhat nuorten cansa.
148:13 Ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea, hänen valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja taivaan. 148:13 Kiittäkään \Herran\ nimeä; sillä hänen ainoan nimensä on korotettu, ja hänen suuri kunniansa ylitse maan ja taivaan. Ps 148:13 Pitä kijttämän HERran nime: sillä ainoa hänen nimens on corkia/ jonga kijtos nijn cauwas ulottu/ cuin taiwas ja maa.
148:14 Hän on korottanut sarven kansallensa, että häntä ylistäisivät kaikki hänen hurskaansa, Israelin lapset, kansa, joka on häntä lähellä. Halleluja! 148:14 Ja hän korottaa sarven kansallensa: kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät, Israelin lapset, kansa joka häntä lähin on, Halleluja! Ps 148:14 Joca hänen Canssans sarwen corgotta/ caicki hänen pyhäns kijttäkät/ Israelin lapset/ Canssa joca händä palwele/ Halleluja.