PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 97 97 PSALTTARI XCVII.  Psalmi .
97:1 Herra on kuningas! Riemuitkoon maa; iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on. 97:1 \Herra\ on kuningas, siitä maa iloitkaan: olkoon saaret riemuiset, niin monta kuin heitä on. Ps 97:1 HERRA on Cuningas/ sijtä maa iloitcan/ ja olcon saaret riemuiset/ nijn monda cuin heitä on.
97:2 Pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus. 97:2 Pilvet ja pimeys ovat hänen ympärillänsä: vanhurskaus ja tuomio ovat hänen istuimensa vahvistus. Ps 97:2 Pilwet ja syngyt owat hänen ymbärilläns/ wanhurscaus ja duomio owat hänen istuimens wahwistus.
97:3 Tuli käy hänen edellänsä ja polttaa hänen vihollisensa, yltympäri. 97:3 Tuli käy hänen edellänsä ja polttaa ympärillä hänen vihollisensa. Ps 97:3 Tuli käy hänen edelläns/ ja poltta ymbärillä hänen wihollisens.
97:4 Hänen salamansa valaisevat maanpiirin; maa näkee sen ja vapisee. 97:4 Hänen leimauksensa välkkyvät maan piirin päällä: maa näkee sen ja vapisee. Ps 97:4 Hänen leimauxens wälckywät maan pijrin päällä/ maa näke sen ja wapise.
97:5 Vuoret sulavat niinkuin vaha Herran edessä, kaiken maan Herran edessä. 97:5 Vuoret sulavat niinkuin vedenvaha \Herran\ edessä, koko maailman Herran edessä. Ps 97:5 Wuoret sulawat nijncuin medenwaha HERran edes/ coco mailman haldian edes.
97:6 Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa. 97:6 Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa, ja kaikki kansat näkevät hänen kunniansa. Ps 97:6 Taiwat julistawat HERran wanhurscautta ja caicki Canssat näkewät hänen cunnians.
97:7 Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka epäjumalista kerskaavat. Kumartakaa häntä, kaikki jumalat. 97:7 Hävetkäät kaikki, jotka kuvia palvelevat, ja kerskaavat epäjumalista: kumartakaat häntä kaikki enkelit. Ps 97:7 Häwetkän caicki jotca cuwia palwelewat/ ja kerscawat heitäns epäjumalista/ cumartacat händä caicki jumalat.
97:8 Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, Herra. 97:8 Zion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret ovat riemuissansa, \Herra\, sinun hallituksestas. Ps 97:8 Zion cuule sen ja iloidze/ ja Judan tyttäret owat riemuisans/ HERra sinun hallituxestas.
97:9 Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain. 97:9 Sillä sinä, \Herra\, olet Korkein kaikissa maakunnissa: sinä olet sangen suuresti korotettu kaikkein jumalain ylitse. Ps 97:9 Sillä sinä HERra olet ylimmäinen caikis maacunnis/ sinä olet corgotettu caickein jumalitten päälle.
97:10 Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varjelee hurskasten sielut, jumalattomien kädestä hän heidät pelastaa. 97:10 Te kuin \Herraa\ rakastatte, vihatkaat pahaa! hän kätkee pyhäinsä sielut: jumalattomain käsistä hän heitä pelastaa. Ps 97:10 Te cuin HERra racastatte/ wihatcat paha/ HERra kätke pyhäins sielut/ jumalattomain käsistä hän heitä pelasta.
97:11 Vanhurskaalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo. 97:11 Vanhurskaalle koittaa valkeus, ja ilo hurskaille sydämille, Ps 97:11 Wanhurscalle coitta walkeus/ ja ilo hurscaille sydämille.
97:12 Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä. 97:12 Vanhurskaat iloitkaat \Herrassa\, kiittäkäät hänen pyhyytensä muistoksi. Ps 97:12 Wanhurscat iloitcat HERrasa/ kijttäkät hänen pyhydens muistoxi.