PSALMIT

PSALTTARIT

PSALTTARIT

1938 1776 1642
     
PSALMI 70 70 PSALTTARI LXX.  Psalmi .
70:1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi; syntiä tunnustettaessa. 70:1 Davidin Psalmi edelläveisaajalle, muistoksi. Ps 70:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ muistoxi.
70:2 Jumala, riennä minua pelastamaan, riennä minun avukseni, Herra. 70:2 Riennä, Jumala, minua vapahtamaan: kiiruhda, \Herra\, minua auttamaan. Ps 70:2 RIennä Jumala minua wapahtaman/ kijruta HERra minua auttaman.
70:3 Joutukoot häpeään ja punastukoot ne, jotka minun henkeäni väijyvät; peräytykööt ja saakoot häpeän ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta. 70:3 Häpiään tulkoon ja hävetköön, jotka minun sieluani väijyvät: ajettakoon takaperin ja tulkoon häväistyksi, jotka minulle pahaa suovat; Ps 70:3 Häwetkön ja häwäistäkön/ jotca minun sieluani wäijywät.
Ps 70:4 Ajettacon tacaperin ja tulcon häwäistyxi/ jotca minulle paha suowat.
70:4 Kääntykööt takaisin häpeissänsä ne, jotka sanovat: "Kas niin, kas niin!" 70:4 Että he jälleen häpiään tulisivat, jotka minua pitittävät. Ps 70:5 Että he jällens häpiään tulisit/ jotca minua pitittäwät.
70:5 Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät; joille sinun apusi on rakas, ne sanokoot aina: "Ylistetty olkoon Jumala!" 70:5 Iloitkaan ja riemuitkaan sinussa kaikki, jotka sinua etsivät; ja jotka sinun autuuttas rakastavat, sanokaan aina: Jumala olkoon suuresti ylistetty! Ps 70:6 Iloitcan ja riemuitcan sinusa caicki jotca sinua edziwät/ ja jotca sinun autuuttas racastawat/ sanocan aina: Jumala olcon suurest ylistetty.
70:6 Mutta minä olen kurja ja köyhä; Jumala, riennä minun tyköni. Sinä olet minun apuni ja vapauttajani; Herra, älä viivy. 70:6 Mutta minä olen raadollinen ja köyhä, riennä, Jumala, minun tyköni; sillä sinä olet minun auttajani ja pelastajani, \Herra\, älä viivyttele. Ps 70:7 Mutta minä olen radollinen ja köyhä/ riennä Jumala minun tygöni: sillä sinä olet minun auttajan ja pelastajan/ minun Jumalan älä wijwytä.